LINE

แบบทดสอบใบขับขี่ วัดความพร้อม แสงทอง

แบบทดสอบใบขับขี่ วัดความพร้อม แสงทอง

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถนั้น ว่ากันว่ายากพอๆกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองเคยพบกับผู้ที่มาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถถึง เกือบ 60 ครั้งจึงจะสอบผ่าน ถือว่ามีความพยายามสูงมากจริงๆค่ะ แต่ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าการสร้างมาตรฐานการทดสอบในระดับที่ ค่อนข้างสูงนั้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อผลิตผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน ด้วยความคาดหวังว่าผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะ

ซึ่งมาตรฐานการทดสอบในปัจจุบันก็ยังไม่ใช่มาตรฐานที่หลายฝ่ายพอใจนักนะคะ
และในอนาคตอันใกล้นี้

กรมการขนส่งทางบกก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการทดสอบให้สูงขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทั้งนั้นการไปทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถก็คงไม่ต่างจากการสอบเข้า มหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะ ปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จก็คือ การเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะไปทดสอบจริง ยิ่งมีความพร้อมมาก ก็จะเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการทดสอบนั้นๆคะ ดังนั้นบทความนี้จะพาท่านไปเตรียมความพร้อมกับแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ขับรถทั้ง 3 ด่านกันค่ะ

แบบทดสอบที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ด่านนี้ถือว่าเป็นด่านแรกที่จะทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบื้องต้นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการขับรถ ถือเป็นแบบทดสอบที่สำคัญมากๆ ก่อนที่จะไปทดสอบด้านอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้

1.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ  
ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการแยกแยะสีต่างๆ 
โดยเฉพาะสีที่จำเป็นในการใช้รถใช้ถนน คือ การจำแนกสีของไฟจราจร 
ซึ่งผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ได้แก่ ตาบอดสี 
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก

1.2 ทดสอบสายตาทางลึก เพื่อทดสอบความสามารถในการกะระยะ 
ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับรถบนถนนจริงมาก 
การกะระยะและการคาดคะเนที่ดีจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้นไปด้วย

1.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง 
การใช้สายตาทางกว้างมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจสอบสิ่งต่าง
รอบข้างตัวรถของท่านเมื่อเวลาอยู่บนถนนจริง 
ซึ่งผู้ขับขี่ที่ดีจะมีทักษะในการมองทางกว้างโดยใช้

การกวาดสายตาไปทางข้างเพื่อระแวดระวังสถานการณ์ต่างๆไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ 1.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้า มีความสำคัญอย่างมากต่อการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ที่มีปฏิกริยาเท้าที่ว่องไว จะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์กระชั้นชิด เช่น รถคันหน้าเบรคกะทันหัน มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ เป็นต้น

แบบทดสอบที่ 2 ทดสอบข้อเขียน

การทดสอบข้อเขียนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้ทดสอบใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ กฏหมายจราจรเบื้องต้น  การอ่านป้ายสัญญาณต่างๆ 
มารยาทในการขับรถ และการบำรุงดูแลรักษารถเบื้องต้น  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการทดสอบที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม ด้วยระบบ E-Exam 
ซึ่งเป็นการสอบผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งบรรจุข้อสอบในแต่ละหมวดกว่า 1,000 ข้อ 
แล้วใช้วิธีสุ่มข้อสอบในหัวข้อต่างๆออกมาอย่างละเท่าๆกัน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ โดยผู้ทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 
หรือ 80 เปอร์เซนต์ จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 
ซึ่งแนะนำให้ผู้ทำการทดสอบมีสมาธิและตั้งใจอ่านคำถามอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสินใจตอบคำถาม นอกจากนี้ก่อนกดปุ่มส่งข้อสอบ 
ขอให้ตรวจทานคำตอบอีกครั้งหนึ่งเพราะหากมีข้อที่อยากเปลี่ยนคำตอบยัง
สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าหากท่านกดส่งคำตอบไปจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้อีก
ซึ่งหลังจากส่งคำตอบแล้ว ระบบจะทำการคำนวณคะแนนให้ทราบในทันที

แบบทดสอบที่ 3 ทดสอบขับรถ

การทดสอบขับรถถือเป็นการทดสอบผ่านแบบจำลองในสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนจริง ถือเป็นด่านทดสอบสำคัญที่ผู้ทดสอบจะแสดงถึงความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนบน ถนนจริง ซึ่งการทดสอบจะทดสอบใน 7 ท่าสอบ สำหรับรถยนต์ และ 5 ท่าทดสอบ สำหรับรถจักรยานยนต์ แต่ในทางปฏิบัตินั้นเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และจำนวนผู้ทดสอบในแต่ละวัน สำนักงานขนส่งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มักจะกำหนดท่าทดสอบไว้ที่ 3 ท่าทดสอบ อาทิเช่น สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) จะกำหนดท่าทดสอบ 3 ท่า ได้แก่ 1.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง 2.การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
3.การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการของการทดสอบ ขั้นแรก เจ้าหน้าที่จะพาชมวิดีโอสาธิตการนำรถเข้าทดสอบ จากนั้นผู้ทดสอบที่พร้อมทำการสอบให้นำรถเข้าไปทดสอบตามคิวที่ได้รับ หากผ่านการทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารเพื่อนำไปดำเนินการออกบัตร และชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะ การเตรียมพร้อมในการทดสอบถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากท่านมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี เชื่อแน่ว่าจะต้องประสบความสำเร็จ เป็นผู้ขับขี่ที่มีความพร้อมที่จะใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท เคารพกฏจราจร และสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนนอย่างแน่นอนค่ะ

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ต่อประกันรถไฟฟ้า แมวดี โอร่า Ora Good Cat กับแสงทองโบรคเกอร์undefined
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้าแมวดี หรือ โอร่ากู้ดแคท (Ora Good Cat) เป็นการปกป้องความคุ้มครองของรถของคุณในกรณีเหตุฉุกเฉิน และเพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งานรถไฟฟ้าของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้undefined
24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้ ใครที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่และกำลังมองหาข้อมูลการทำประกันสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับตัวคุณเอง ลูกหลาน หรือพ่อแม่ ผู้ใหญ่ภายในบ้าน หากยังไม่ทราบว่าทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้ หรือไม่ทราบว่าจะเลือกทำแผนประกันสุขภาพอย่างไร แบบไหนถึงจะดี วันนี้บทความของเราจะมาให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพ ช่วยให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อแผน ประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับตัวคุณเอง และในกรณีที่คุณอาจจะรีบใช้ประกันตรงนี้จะได้ทราบด้วยว่าทำประกันสุขภาพ กี่วันถึงใช้ได้จริง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ค่าเซ็นแบบสามัญวิศวกรundefined
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ค่าเซ็นแบบสามัญวิศวกร แผนผังโรงงาน วิศวกรควบคุม วิศวกรทุกระดับ เซ็นแบบวิศวกรวุฒิวิศวกร โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ ไฟฟ้า ทั่วประเทศ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

เคล็ดลับในการซื้อรถมือสองในราคาประหยัดมีดังนี้undefined
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การซื้อรถมือสองเป็นวิธีที่ดีในการประหยัดเงินในการซื้อรถครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม การหารถมือสองที่เหมาะกับงบประมาณของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เคล็ดลับในการซื้อรถมือสองในราคาประหยัดมีดังนี้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อแบตเตอรี่อย่างไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อแบตเตอรี่อย่างไร มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ของรถคุณ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการขับขี่ การใช้งานบรรทุกหนักหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรืออากาศเย็น ก็มีส่วนที่ทำให้แบตรถยนต์เสื่อมสภาพได้ง่าย โดยช่วงที่แบตเตอรี่รถยนต์ของคุณจะทำงานหนักมากที่สุดถึงสองเท่าก็คือช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน มาดูกันว่าสภาพอากาศนั้นส่งผลต่อแบตเตอรี่รถยนต์ ของคุณอย่างไร

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การค้นหาประกันภัยที่ดีที่สุดใกล้ฉัน คู่มือฉบับสมบูรณ์undefined
18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบวิธีการหาประกันภัยที่ดีที่สุดใกล้ตัวคุณด้วยคำแนะนำที่ครอบคลุมของเรา เรียนรู้วิธีประเมินความต้องการด้านการประกันของคุณ ค้นหาผู้ให้บริการในท้องถิ่น เปรียบเทียบราคา และประเมินการบริการลูกค้า ตัดสินใจอย่างรอบรู้และปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561