Saengthong Broker

LINE

ประกันรถยนต์ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้นสาม ประกันรถประเภท 1

โปรโมชั่นจัดเต็ม สิทธิพิเศษ

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทันที

เช็คเบี้ยเองและซื้อออนไลน์ ฟรี!สิทธิพิเศษ (เบี้ยกลาง แอคซ่า ประกันภัย หากท่านต้องการเบี้ยพิเศษโปรดต่อต่อตรงบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด)

เติมน้ำมันฟรี!

ยกรถฟรี!

ปลดล็อครถฟรี!

แก้ปัญหารถฟรี!

โปรโมชั่นประกันราคาพิเศษตอนนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 12,xxx บาท เท่านั้นเอง แถมยังมีสิทธิพิเศษมากมาย สะดวกและรวดเร็ว ผ่อนสบายใจ รับประกันโดยบริษัทชั้นนำ

รายละเอียดความคุ้มครอง

หมวดความคุ้มครองรถเก๋งรถตู้รถกระบะ
1. ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)1,000,000 1,000,000 1,000,000
เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. (บาท/ครั้ง)10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)5,000,000 2,500,000 2,500,000
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันตามทุนประกันตามทุนประกัน
2.2 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันตามทุนประกันตามทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน)100,000 (7)100,000 (12)100,000 (5)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)100,000 (7)100,000 (12)100,000 (5)
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)200,000200,000200,000

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ประเภท 1

ซ่อมห้าง อายุรถไม่เกิน 5 ปี ราคาขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์ เริ่มต้น 12,399 - 73,999 บาท

ซ่อมอู่ อายุรถไม่เกิน 15 ปี ราคาขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์ เริ่มต้น 8,699 - 55,500 บาท

เงื่อนไข

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
  (รหัส 110 = 645.21 บาท, รหัส 210 = 1,182.35 บาท และรหัส 320 = 967.28 บาท).
 2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย
 3. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 4. ไม่รับทำประกันภัยรถที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถนำเข้าอิสระ รถยนต์ไฟฟ้า รถโหลดเตี้ย ยกสูง หรือรถที่ต่อเติมเพื่อการอื่นๆ เช่น ตู้แห้ง ตู้เย็น โครงเหล็ก หลังคา คอก เป็นต้น
 5. ทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 95% ของราคาตลาด
 6. ตรวจสอบรุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัย
 7. อายุรถยนต์สูงสุด 20 ปี
 8. หักค่าเสื่อมราคาสำหรับ แบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าของ รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริด รวมถึงเครื่องเสียงที่มิได้ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สารหล่อลื่น และวิทยุเครื่องเสียง จะเป็นไปตามกรมธรรม์รถยนต์
 9. อัตราเบี้ยดังกล่าว มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงเบี้ยประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

สิทธิพิเศษ

 1. ฟรี! บริการยกรถไปที่ศูนย์ซ่อม 100 กิโลเมตรแรก
 2. ฟรี! เติมน้ำมันฉุกเฉิน 20 ลิตรต่อปี
 3. ฟรี! เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหารถยนต์ 1,500 ต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง!
 4. ฟรี! บริการปลดล็อคประตูรถ กรณีรถล็อคเอง กุญแจรถหาย 1,500 บาท ต่อครั้้ง ครั้งละ 2 ปี
 5. ฟรี! คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
 6. ฟรี! ดูแลยางรถยนต์ 100%, ไม่หักค่าเสื่อมราคา ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สารหล่อลื่น และวิทยุหรือเครื่องเสียง
 7. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 8. ส่วนลดกล้อง ส่วนลดพิเศษ

สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นของประกันชั้นหนึ่ง

เลือกสิทธิพิเศษ 1 ใน 4 ข้อ

 1. ฟรี! ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภานในประเทศ 2 ที่นั่ง
 2. ฟรี! ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะในประเทศ 2 ที่นั่ง
 3. ฟรี! ค่าเชารถยนต์ (ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน)
 4. ฟรี! ค่าเช่าที่พัก (ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน)

เงื่อนไข: สามารถใช้ในกรณีรถยนต์เสียในสถานที่เกิดเหตุซึ่งไกลเกินกว่าที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์เกิน 100 กิโลเมตร และต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง** (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

หมายเหตุ

 1. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้เท่านั้น)
 3. ”รถ” ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น
 4. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่
 5. บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่ประจำ เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน
 6. ให้บริการภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 7. รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. รับประกันความคุ้มครองโดย บมจ. แอกซ่าประกันภัย จำกัด
 10. แสงทองโบรคเกอร์เป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล ชี้ช่องทางและมอบส่วนลดพิเศษให้ท่านลูกค้า

การชำระเงินและตัวอย่างการคำนวณ (ตัวอย่างราคาเต็ม 6,100 บาท ลดเหลือเพียง 4,999 บาท)

กรณี จ่ายตรงผ่านบัญชี บจก. แสงทองโบรคเกอร์

รูปแบบการชำระจำนวนงวดจำนวนเงินต่องวด
จ่ายเงินสด/โอนสด14,999.-
ผ่อนเงินสด 6 เดือน61,000.- (ราคา6,000.-)

กรณี จ่ายสดผ่าน Shopee, SPayLater ผ่าน Application Shopee

รูปแบบการชำระจำนวนงวดจำนวนเงินต่องวด
จ่ายเงินสด/โอนสด15,499.-
ผ่อนบัตรเครดิตนานสูงสุด 12 งวด6,100
ผ่อนเงินสด 3 เดือน32,000.- (ราคา6,000.-)

*ติดต่อรับส่วนลดพิเศษและซื้อประกันรถยนต์ทันที พิเศษเฉพาะแสงทองโบรคเกอร์

**พิเศษผ่อนเงินสดได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย! หรือผ่อนผ่านบัตรเครดิต

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เช็คเบี้ยประกันภัยฟรี พร้อมเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากบริษัทชั้นนำ

ข้อมูลที่ควรแจ้ง: ส่งสำเนาทะเบียนรถและสำเนากรมธรรม์เดิมมาที่ช่องทางต่อไปนี้(โปรดแน่ใจว่ารูปภาพที่ส่งมาชัดเจน) ทางแสงทองโบรคเกอร์จะประสานงานไปที่บริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อหาความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้ท่านลูกค้า

การเช็คเบี้ยของเราเช็คแบบ peer to peer เช็คกับบริษัทประกันภัยชั้นนำโดยตรง ทางแสงทองโบรคเกอร์มีทีมงานดูแลลูกค้าแบบ private และดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ

บริษัทประกันภัยคู่ค้ากับแสงทองโบรคเกอร์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ERGO หรือ ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
About us

Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

Broker License: ว00006/2561

Registration number: 0105560072116

Contact Address

Saengthong Broker Co., Ltd.

1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,

Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.

Tel: (+66)20208318

ContactReferring Page
Safe Browsing in this Website
Broker License: ว00006/2561