Saengthong Broker

LINE

ประกันอัคคีภัยโรงงาน ประกันสำหรับสถานประกอบธุรกิจ ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยโรงงาน ประกันสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

ประกันอัคคีภัย แก้ปัญหาเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เชื่อได้เลยว่าคงจะไม่มีใครหลายๆคนอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนใช้ไหมละครับดังนั้น เราก็จึงต้องทำประกันอัคคีภัยเพราะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ด้วยการจ่ายค่าสินไหมเป็นเงินชดเชยจากประกันที่เราทำด้วย โดยประกันอัคคีภัย ที่ทำเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ต้องทำเป็นประจำ เช่น ทุกปี หรือทุก 2-3 ปีโดยค่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายนั้นหลายๆท่านอาจจะคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่โดยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับนั้นคงต้องบอกได้เลยครับว่ามันคุ้มถูกมาก โดยเช่น ถ้าวงเงินประกันคุ้มครองที่ 1,000,000 บาท เราจะจ่ายค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท เท่านั้นนับว่าคุ้มค่ามากๆครับ ยิ่งถ้าเราเลือกระยะเวลาในการประกันที่มาก ค่าเบี้ยประกันจะยิ่งถูกลงอีกด้วยครับเมื่อรู้ยังนี้แล้วจะรออะไรละครับจริงไหม ไม่ใช่แค่โรงงานเท่านั้นที่ทำประกันอัคคีภัยได้ยังมีบ้านอยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ฯลฯ

ดังนั้นให้แสงทองโบรคเกอร์ช่วยดูแลคุณเถอะครับ

การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่อง มาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ และอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆ อีกตามแต่ที่จะกำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยได้จะ ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้จากประกันภัยอัคคีภัย

  1. บ้านอยู่อาศัย
  2. อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
  3. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ฯลฯ

ทรัพย์สินที่ไม่รวมอยู่ในการประกันภัย (เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน)

  1. สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
  2. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  3. โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
  4. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
  5. หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ
  6. วัตถุระเบิด ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือได้รับกระแสไฟฟ้า เกินกำลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกล่าว

ประเภทของการประกันอัคคีภัย

เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน จึงแบ่งประเภทของการประกันอัคคีภัย ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

กดที่นี่เพื่อให้แสงทองโบรคเกอร์ดูแลคุณเป็นกรณีพิเศษทางไลน์ออฟฟิชเชี่ยล
โทรตอนนี้ 0841033339
About us

Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

Broker License: ว00006/2561

Registration number: 0105560072116

Contact Address

Saengthong Broker Co., Ltd.

1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,

Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.

Tel: (+66)20208318

ContactReferring Page
Safe Browsing in this Website
Broker License: ว00006/2561