Saengthong Broker

LINE

คำถามที่พบบ่อย ข้อควรรู้เบื้องต้นก่อนทำประกันภัย

การเคลมประกัน

“เคลมเลยหลังเกิดอุบัติเหตุ”

1.ตั้งสติ อย่าตกใจ
2.ติดต่อบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน
3.ทางบริษัทจะรับเรื่องของคุณ และส่งพนักงานมาที่จุดเกิดเหตุในเวลาไม่เกิน 18 นาที
4.เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พนักงานจะโทรแบบวิดีโอให้เห็นเหตุการณ์ขณะนั้น(วิดีโอคอล) และส่งกลับไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญรีบทำการประเมินความเสียหาย และรับผิดชอบ
5.พนักงานจะออกใบเคลมให้คุณ
6.ระหว่างนี้คุณไม่ต้องรออย่างกังวลใจ เมื่อรถซ่อมเสร็จและได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด รถจะถูกนำส่งตรงถึงมือคุณในทันที

1.แจ้งเหตุพร้อมส่งรายละเอียด ติดต่อบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน
2.ทางบริษัทจะประสานกับอู่ที่เป็นพันธมิตรในละแวกที่เกิดเหตุให้ทันที

1.ตรวจสอบความปลอดภัยให้มั่นใจ
2.แจ้งตำรวจ
3.ติดต่อบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน
4.เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการช่วยเหลือ
5.เตรียมเอกสารประกอบการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน

1.ติดต่อ 1137
2.รอเจ้าหน้าที่ในที่ๆ ปลอดภัย หรือในรถยนต์ของคุณ
(3. กรณีที่มีการทำประกันภัยและเงื่อนไขกรมธรรม์มีความคุ้มครอง่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สามารถโทรหาบริษัทประกันภัยหรือข้อมูลการติดต่อที่บริษัทประกันให้ไว้เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลย)

ความคุ้มครอง

เฉพาะบุคคลภายนอก : ประกันคุ้มครองบุคคลภายนอกเฉพาะในส่วนของทรัพย์สิน (รถยนต์ รั้ว ฯลฯ) และการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
ประกันคู่สัญญา : ประกันประเภทนี้คุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ และผู้อื่นกรณีอุบัติเหตุรถชน เฉพาะเมื่อคู่กรณีเป็นรถหรือคนเท่านั้น
ประกันแบบครบวงจร : ประกันประเภทนี้คุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ และผู้อื่นกรณีอุบัติเหตุรถชน (ทั้งที่มี / ไม่มีคู่กรณีเป็นรถหรือคน)

ความหมายของหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับความคุ้มครองในประกัน
ความคุ้มครอง และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก : รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรถ สินทรัพย์ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด

ความคุ้มครอง และความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก : รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยต่อความสูญเสียของชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด

ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์แบบมีคู่กรณี : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันกรณีชนกับรถคันอื่น (เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก) แต่ไม่รวมกรณีชนสัตว์ สิ่งของอื่นๆ (อาทิ แผงกั้น รั้ว ฯลฯ)

ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันกรณีชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถ

ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันทั้งจากกรณีไฟไหม้ และสูญหาย

ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายจากน้ำท่วม : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันที่จอดอยู่จากน้ำท่วม หรืออุทกภัย ยกเว้นกรณีผู้ขับขี่จงใจขับรถ เข้าไปในพื้นที่ที่กำลังประสบน้ำท่วม หรืออุทกภัย

ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายของกระจกหน้ารถ : ประกันประเภท ไม่ครบวงจรส่วนใหญ่จะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ ในกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุ แต่ทางบริษัทจะคุ้มครองให้คุณในทุกกรณี

การรับผิดส่วนแรก : ค่าเคลมสูงสุดที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายเพื่อรับผิดชอบต่อ ความเสียหายในกรณีอุบัติเหตุ ส่วนเกินทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้เบี้ยประกัน ของคุณถูกลง เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุ และต้องการความคุ้มครอง ความเสียหายที่สูง

ความคุ้มครองแบบซ่อมจากศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย : ความคุ้มครองนี้เพิ่มให้ ผู้ทำประกันสามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย ถึงแม้ศูนย์ฯ นั้นจะไม่ได้ อยู่ในรายชื่ออู่พันธมิตรของเราก็ตาม

ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน : ความคุ้มครองนี้เพิ่มให้ผู้ทำประกันโทร ขอความช่วยเหลือกรณีรถเสีย หรือยางแบน ซึ่งเราจะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้

บริการรถลากจูง : กรณีรถเสียหรือยางแบน (ความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้)ให้ผู้ทำประกัน สามารถโทรขอบริการลากจูงรถไปที่อู่ได้

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ถ้าถูกดำเนินคดี) : กรณีเกิดความสูญเสียของชีวิต หรือบาดเจ็บ โดยผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด และถูกคุมขัง เราจะดำเนินการจ่ายค่าปรับเพื่อประกันตัวคุณ

การปรับแต่งรถบางรายการอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น การโหลดรถเตี้ยกว่า 40 ซม. รวมทั้งการเปลี่ยนท่อไอเสียให้ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้อาจมีเบี้ยประกันเพิ่ม สำหรับความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเสริม กรณีไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบถึงการปรับแต่งนั้นๆ ทางบริษัทมีสิทธิ์ไม่รับเคลม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก “การแข่งขันประชันความเร็ว” และการปรับแต่งรถยนต์ที่ผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย

ตัวอย่างการปรับแต่งรถอื่นๆ ที่อาจรวมอยู่ในความคุ้มครอง :
-การเปลี่ยนสีรถ
-การเปลี่ยนโครงรถ ตัวถัง และเลขตัวถัง
-การเพิ่มสมรรถนะรถยนต์ให้แรงขึ้น

ก่อนที่ทางบริษัทจะรับทำประกันรถยนต์ เราต้องขอทำการตรวจสอบสภาพรถของ คุณก่อน ซึ่งเรียกว่าการสำรวจสภาพรถล่วงหน้า ใช้เวลาแค่ 15 นาที โดยเราจะส่งทีม ไปเก็บภาพรถด้วยกล้องวิดีโอ ตามสถานที่ที่คุณสะดวก เราขอให้คุณทำ ความสะอาดรถล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการสำรวจ และอย่าลืมนำใบอนุญาตขับขี่ และสมุดทะเบียนรถยนต์มาด้วย

หมายเหตุ : ต้องส่งรูปถ่ายการสำรวจสภาพรถล่วงหน้า กรณีผู้ทำประกันต้องการรวม ความเสียหายของรถไว้ในส่วนของความคุ้มครองด้วย

หลังจากการตรวจสอบเอกสารประกันเสร็จ เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเวลา ที่สะดวกเพื่อทำการสำรวจสภาพรถ ซึ่งคุณเองก็สามารถติดต่อนัดหมายเราเองได้ เพียงแจ้งชื่อ และรายละเอียดของรถกับเจ้าหน้าที่

เราแนะนำความคุ้มครองที่"เหมาะสมกับคุณ"แน่นอน

เราคิดคำนวณจากรุ่นรถ และคุณลักษณะ คุณสมบัติ ที่คุณได้แชร์ข้อมูลให้เราทราบ ยิ่งคุณแจ้งให้เราทราบรายละเอียดมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเข้าใจคุณได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เรา ช่วยปรับราคาเบี้ยประกันลดลงให้คุณได้มากขึ้น เรายินดีรับฟัง และช่วยเหลือทุกปัญหาของคุณเสมอ

มีบางกรณีที่ประกันรถยนต์ทั่วไปจะไม่คุ้มครองรถคุณ
อย่างเช่น การประท้วงต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติการยึดอำนาจ และสงครามกลางเมือง หรือในกรณีที่ประกันอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับแรก เช่นเกิดสงครามนิวเคลียร์ หรือเกิดระเบิดปรมาณู เพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ประกันรถยนต์ จะไปคุ้มครองผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี

การตัดสิทธิ์ความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงการที่คุณไม่ได้แจ้งเรื่องการดัดแปลงรถเป็นระบบ NGV หรือ LPG, การไม่จ่ายเบี้ยประกัน, เมาแล้วขับ, การแข่งรถบนถนน ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย, อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย และการใช้รถเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกิน การก่อการร้าย การปล้นธนาคาร หรือการส่งมอบยาเสพติด

การจัดการกรมธรรม์

แจ้งผู้ดูแลประกันภัยของท่านเพื่อขอใบสลักหลัง(กรมธรรม์) ไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม (กรณีที่ให้บริษัทแสงทองโบรคเกอร์เป็นผู้ดูแลเรื่องประกันภัยให้)

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

แสงทองโบรคเกอร์เสนอเบี้ย(ราคา) ประกันที่ดีที่สุดและคุ้มค่าให้คุณแบบด่วนๆได้ เพียงแค่ส่งสำเนากรมธรรม์เดิมและสำเนาทะเบียนรถบยต์มาให้กับทางเรา แค่นี้คุณก็รู้ค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษราคาคุ้มและเหมาะกับคุณแล้ว

ติดต่อแสงทองโบรคเกอร์ได้เลย

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค่าเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductibles) หมายถึง เงินค่าเสียหายที่ระบุในกรมธรรม์ว่าให้ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เป็นคนรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรก"เมื่อเราเป็นผู้ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น"

ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ตกลงรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผิดจากเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่น กรณีรถยนต์ถูกขีดข่วนและไม่สามารถหาตัวผู้กระทำได้ รวมถึงไม่มีคู่กรณีที่จะสามารถแจ้งให้ทางผู้ประกันทราบได้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับนี้ หากการเคลมครั้งนั้นเกิดจากอุบัติเหตุที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ซึ่งต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

วิธีการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

กดที่นี่เพื่อยกเลิกข่าวสารทางอีเมลล์จากเรา
About us

Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

Broker License: ว00006/2561

Registration number: 0105560072116

Contact Address

Saengthong Broker Co., Ltd.

1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,

Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.

Tel: (+66)20208318

ContactReferring Page
Safe Browsing in this Website
Broker License: ว00006/2561