Saengthong Broker

LINE

โปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

โปรโมชั่นนี้สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566

ประกันภัยรถยนต์ MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

ขับรถอย่างสบายใจใน Mini Cooper หรือ Volkswagen Caravelle ด้วยความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุม นโยบายของเราคุ้มครองคุณและรถของคุณจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและขั้นตอนการเคลมที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยประกันของเรา คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่ถนนข้างหน้าและเพลิดเพลินกับอิสระในการขับรถในฝันของคุณ รับใบเสนอราคาวันนี้และเข้าร่วมกับลูกค้าที่พึงพอใจหลายพันรายที่ไว้วางใจให้เราปกป้องรถมินิคูเปอร์หรือโฟล์คสวาเกน คาราเวล

โปรโมชั่นมาแรงใหม่ล่าสุด MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ความคุ้มครองดี คุ้มค่าราคา ฟรีส่วนลดพิเศษประกันภัยเมื่อให้แสงทองโบรคเกอร์ ดูแลผลิตภัณฑ์ประกันบมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนของคุณ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด*

ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมห้าง ป้ายแดง และ Used Car MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE รหัส 110 และ 210


ความคุ้มครอง (บาท)ป้ายแดง2 - 5 ปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)1,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. (บาท/ครั้ง)10,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)5,000,0005,000,000
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง)ไม่มีไม่มี
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง)เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง)ไม่มีไม่มี
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ผู้ขับขี่ (บาท)200,000200,000
ผู้โดยสาร (บาท/คน)200,000 (6/11 คน)200,000 (6/11 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)200,000 (7/12 คน)200,000 (7/12 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)300,000300,000

ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง สำหรับรถป้ายแดง MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

รุ่นรถยนต์ทุนประกันเบี้ยประกันรวมภาษี+อากร
MINI COOPER1,600,000 - 2,000,00035,000.00
MINI COOPER2,000,001 - 2,500,00040,000.00
MINI COOPER2,500,001 - 3,000,00045,000.00
MINI COOPER3,000,001 - 3,500,00050,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE3,300,000 - 3,500,00055,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE3,500,001 - 4,000,00060,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE4,000,001 - 4,500,00065,000.00

ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง สำหรับรถอายุ 2-5 ปี MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

รุ่นรถยนต์ทุนประกันเบี้ยประกันรวมภาษี+อากร
MINI COOPER1,050,000 - 1,500,00030,000.00
MINI COOPER1,500,001 - 2,000,00035,000.00
MINI COOPER2,000,001 - 2,500,00040,000.00
MINI COOPER2,500,001 - 3,000,00045,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE1,800,000 - 2,000,00045,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE2,000,001 - 2,500,00050,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE2,500,001 - 3,000,00055,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE3,000,001 - 3,500,00060,000.00
หมายเหตุ
 1. เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 110 = 600 บาท รวมภาษีและอากรเป็น 645.21 บาท
 2. เบี้ยรวม = เบี้ยภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร ไม่รวม พ.ร.บ.
 3. ทุนประกันที่รับประกันภัยคือ 80% - 100% ของราคาตลาด ณ วันทำประกันภัย โดยปัดทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 4. ช่วงทุน 100,000 - 990,000 ปรับช่วงทุนละ 10,000 บาท กรณีมีเศษให้ปัดเศษขึ้นเสมอ
 5. ช่วงทุน 1,000,000 - 2,000,000 ปรับช่วงทุนละ 50,000 บาท กรณีมีเศษให้ปัดเศษขึ้นเสมอ
 6. เบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล, รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและ/หรือบุคคล)เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล (บริษัท) รถใช้รับจ้าง และให้เช่า
 7. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย คือรถ Sport, รถแข่ง, รถดัดแปลงสภาพ, รถโหลดเตี้ย, รถยกสูง, มีการปรับแต่งเครื่องยนต์, ติดตั้งเกจวัด, รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า, สติ๊กเกอร์, แรฟสี, เคลือบแก้ว
 8. การติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือ ดัดแปลงสถาพรถให้แตกต่างจากที่ออกจากโรงงาน ควรแจ้งให้บริษัททราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 9. สำหรับรถ Used car ประเภท 1 บริษัทขอตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกกรณี และความเสียหายต้องไม่เกิน 8,000 บาท
 10. เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่างๆไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application me claim
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ หากตรวจสภาพรถแล้ว รถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น
 12. เบี้ยประกันภัยนี้สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมอู่ MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมอู่ Used Car MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE รหัส 110 และ 210


ความคุ้มครอง (บาท)อายุ 2-15 ปี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. (บาท/ครั้ง)10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)5,000,000
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง)ไม่มี
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง)เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง)ไม่มี
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท)เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ผู้ขับขี่ (บาท)200,000
ผู้โดยสาร (บาท/คน)200,000 (6/11 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน)200,000 (7/12 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง)300,000

ประกันภัยประเภท 1 ซ่อมอู่ สำหรับรถอายุ 2-15 ปี MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE

รุ่นรถยนต์ทุนประกันเบี้ยประกันรวมภาษี+อากร
MINI COOPER500,000 - 1,00,00023,000.00
MINI COOPER1,000,001 - 1,500,00025,000.00
MINI COOPER1,500,001 - 2,000,00030,000.00
MINI COOPER2,000,001 - 2,500,00035,000.00
MINI COOPER2,500,001 - 3,000,00040,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE350,000 - 1,000,00023,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE1,000,001 - 1,500,00025,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE1,500,001 - 2,000,00030,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE2,000,001 - 2,500,00035,000.00
VOLKSWAGEN CARAVELLE2,500,001 - 3,000,00040,000.00
หมายเหตุ
 1. เบี้ย พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 110 = 600 บาท รวมภาษีและอากรเป็น 645.21 บาท
 2. เบี้ยรวม = เบี้ยภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร ไม่รวม พ.ร.บ.
 3. ทุนประกันที่รับประกันภัยคือ 80% - 100% ของราคาตลาด ณ วันทำประกันภัย โดยปัดทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 4. ช่วงทุน 100,000 - 990,000 ปรับช่วงทุนละ 10,000 บาท กรณีมีเศษให้ปัดเศษขึ้นเสมอ
 5. ช่วงทุน 1,000,000 - 2,000,000 ปรับช่วงทุนละ 50,000 บาท กรณีมีเศษให้ปัดเศษขึ้นเสมอ
 6. เบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล, รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและ/หรือบุคคล)เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล (บริษัท) รถใช้รับจ้าง และให้เช่า
 7. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย คือรถ Sport, รถแข่ง, รถดัดแปลงสภาพ, รถโหลดเตี้ย, รถยกสูง, มีการปรับแต่งเครื่องยนต์, ติดตั้งเกจวัด, รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า, สติ๊กเกอร์, แรฟสี, เคลือบแก้ว
 8. การติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือ ดัดแปลงสถาพรถให้แตกต่างจากที่ออกจากโรงงาน ควรแจ้งให้บริษัททราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 9. สำหรับรถ Used car ประเภท 1 บริษัทขอตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกกรณี และความเสียหายต้องไม่เกิน 8,000 บาท
 10. เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่างๆไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application me claim
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ หากตรวจสภาพรถแล้ว รถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น
 12. เบี้ยประกันภัยนี้สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รุ่นรถยนต์จำนวน CCปีรถยนต์ทุนประกันต่ำสุด 80%ทุนประกันสูงสุด 100%
20002000212500002900000
20002000312000003100000
20002000412000002600000
20002000510500002250000
2000200068400002000000
2000200077700001750000
2000200086900001450000
2000200096400001300000
20002000105800001200000
20002000115500001100000
20002000125500001000000
2000200013520000990000
2000200014490000930000
2000200015470000860000
20002000224000003200000
20002000323000002900000
20002000419000002750000
20002000517500002150000
20002000616000001950000
2000200078400001800000
2000200088100001000000
200020009720000900000
2000200010560000800000
2000200011500000750000
2000200012470000590000
2000200013440000550000
2001200113380000490000
2001200114340000480000
2001200115310000450000
โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับประกันวินาศภัยจากแสงทองโบรคเกอร์
About us

Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

Broker License: ว00006/2561

Registration number: 0105560072116

Contact Address

Saengthong Broker Co., Ltd.

1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,

Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.

Tel: (+66)20208318

ContactReferring Page
Safe Browsing in this Website
Broker License: ว00006/2561