LINE

ประกันภัยมะเร็ง เจอจ่ายจบ ออนไลน์

ประกันมะเร็งออนไลน์

เจอ-จ่าย-จบ

- ตรวจเจอมะเร็ง รับเงินก้อนทันที 100% สูงสุด 9 แสนบาท

- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

- สมัครเองได้ ง่ายผ่านออนไลน์

- รับกรมธรรม์ทันที

- ลดหย่อนภาษีได้

- ผ่อนได้

- สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1-59 ปี

- ต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์

ประกันภัยโรคร้ายแรง ประกันภัยมะเร็ง

รับประกันโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันมะเร็งออนไลน์ ประกันเจอจ่ายจบ ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3 บาท ต่อวันเท่านั้น และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตรฟรี

ความคุ้มครอง(บาท)แผน 1แผน 2แผน 3
จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก200,000 500,000 750,000
ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน40,000100,000150,000
เบี้ยประกันเริ่มต้น825 บาท ต่อ ปี (ประมาณ 3 บาทต่อวัน)2,060 บาท ต่อ ปี (ประมาณ 6 บาทต่อวัน)3,090 บาท ต่อ ปี (ประมาณ 9 บาทต่อวัน)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงว่ามีเชื้อไวรัส HIV
  2. โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือเกิดก่อนการทำประกันภัย
  3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย

โรคมะเร็งในประเทศไทย

ในปี 2561 ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดเผยว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 381 คนหรือ 139,206 คนต่อปี มะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของคนไทย และจากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วันละ 230 คน หรือ 84,073 คนต่อปี ซึ่งโรคที่พบได้มากเป็น 5 อันดับแรกในคนไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

สถิติมะเร็ง

จากสถิติมะเร็งปี 2563 เมื่อแบ่งตามเป็นเพศหญิงหรือชายพบว่า โรคมะเร็งที่พบในชายไทยพบวันละ 173 คนต่อประชากร 100,000 คน (เป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย) โดยชนิดมะเร็งประกอบด้วย มะเร็งตับและท่อน้ำดี 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 18.7% มะเร็งต่อมลูกหมาก 7.7% มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 6.6% ส่วนมะเร็งที่พบในเพศหญิงไทยพบวันละ 159 คนต่อประชากร 100,000คน (เป็นอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย) โดยชนิดมะเร็งประกอบด้วย มะเร็งเต้านม 34.2% มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดี 12.2% มะเร็งปอด 11.5% มะเร็งปากมดลูก 11.1%

ทำไมต้องซื้อประกันมะเร็ง

ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันมะเร็งที่ไหนดี 2565 เราพร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอ จ่าย จบ” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองคนไทยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ คนในกลุ่มทำงาน และทุกช่วงวัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่ละชนิด และนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ โ ดยเฉพาะโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ การพักผ่อนน้อย การรับประทานอาหารประเภททอดน้ำมัน มีไขมันสูง และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จากการสูดดมหรือการสัมผัสทางผิวหนัง สารเคมีไฟไหม้โรงงาน สารก่อมะเร็ง อาทิ สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer), แร่ใยหิน (Asbestos), เบนซีน (Benzene), เบนซิดีน (Benzidine), แคดเมียม (Cadmium), นิกเกิล (Nickel) หรือ ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)

คลิกซื้อประกันมะเร็งทางออนไลน์

เงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตร

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ สามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตรฟรี !

1) สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบิดาและมารดาที่ซื้อประกันมะเร็ง ผ่านช่องทางออนไลน์

2) บิดาและมารดาจะต้องทำการซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ที่มีทุนประกันภัยเท่ากัน และทำการซื้อเพื่อให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์เริ่มขึ้นภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยบุตรจะได้รับความคุ้มครองที่มีทุนประกันและระยะเวลาความคุ้มครองเท่ากันกับบิดาและมารดา

3) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือใช้คนละนามสกุล หรือในกรณีที่เป็นการรับอุปการะบุตร บิดาและมารดาจะต้องแสดงเอกสารที่ระบุ หรือแสดงถึงตามที่ระบุในข้อ 6 ของเงื่อนไขฉบับนี้

4) บุตรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องเป็นบุตรที่มีอายุระหว่าง 15 วัน-22 ปี และยังไม่สมรสตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนบุตรที่จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง

5) ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิต้องทำการติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับสิทธิผ่านทาง อีเมล axathai@axa.co.th เท่านั้น

6) ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการขอรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตร

6.1 หมายเลขกรมธรรม์พร้อมชื่อของผู้เอาประกันภัยที่เป็นบิดาและมารดา

6.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรของบุตรที่จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง

6.3 สำเนาเอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือใช้คนละนามสกุล หรือในกรณีที่เป็นการรับอุปการะบุตร)

7) เงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตรและเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561