LINE

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

เช็คเบี้ยและซื้อประกันภัยอุบัติเหตุออนไลน์

รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าในราคาประหยัดกว่า เริ่มต้นเพียง 1 บาทต่อวันเท่านั้น

 1. รับประกันตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี
 2. ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ได้ทันที
 3. ทุนประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 4. ทำง่าน รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 5. บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. เบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 365 บาทต่อปี หรือแค่ 1 บาทต่อวัน

รับประกันโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ปกป้องคุณ และคนที่คุณรักจากเหตุที่ไม่คาดฝัน

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ ทำง่ายสะดวกสบาย

เงื่อนไขการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกัน (แผน 1 อายุ 1-65 ปี และแผน 2 อายุ 66-70 ปี)
 2. รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ไม่รับประกันภัยผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
 4. เงื่อนไขความคุ้มครอง และการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองแผน 1 อายุ 1-65 ปีแผน 2 อายุ 66-70 ปี
จำนวนเงินประกันภัยสูงสุดไม่เกิน(บาท)จำนวนเงินประกันภัยสูงสุดไม่เกิน(บาท)
ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา การสูญเสียการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)300,000150,000
2. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย150,00075,000
เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอาการ (บาท)365365
ทำประกันภัยอุบัติเหตุออนไลน์

เช็คเบี้ยและซื้อประกันภัยอุบัติเหตุออนไลน์

ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้น แต่ก็ยังมีประกันโรคติดเชื้ออีกด้วย

จุดเด่นประกันภัยโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ พร้อมบริการปรึกษาหมอออนไลน์
 2. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. สมัครง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
 4. รับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับแผนครอบครัว ซึ่งรวมถึง บิดา-มารดา คู่สมรส และ บุตร
 5. เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย่อนภาษีได้

คุ้มครองโรคติดเชื้อจากระบบต่างๆ

คุ้มครองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบฉับพลัน (Acute Respiratory Infections)

 1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
 2. โรคต่อมทอนซินอักเสบ (Tonsilitis)
 3. โรคกล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)
 4. โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
 5. โรคมือเท้าปาก (Hand Fott and Mouth Disease(HFMD))
 6. โรคปอดอักเสบ (Pnuemonia)

คุ้มครองโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน รวมถึงโรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ (Acute Infectious Gastroenteritis, including food poisoning)

 1. โรคทางเดินอาหารอักเสบ (Infectious Gastroenteritis)
 2. โรคอุจจาระร่วง (Infectious Diarrhea)
 3. โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ (Infections of the Stomach or the Intestines)

คุ้มครองโรคติดเชื้อจากแมลงหรือสัตว์กัด (Insect or Animal-bite related Infections)

 1. โรคมาลาเรีย (Malaria)
 2. โรคไข้เลือดออก ไข้เด็งกี่ (Dengue Fever)
 3. โรคไข้เหลือง (Yellow Fever)
 4. โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever)
 5. โรคไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis)
 6. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

คุ้มครองโรคติดเชื้อเฉียบพลันอื่นๆ (Other Acute Infections)

 1. โรคอีสุกอีใส (Chicken pox)
 2. โรคหัด (Measles)
 3. โรคคางทูม (Mumps)
 4. โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
 5. โรคกาฬโรค (Plague)
 6. โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

ตารางความคุ้มครองประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ

ตารางผลประโยชน์แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (บาทต่อคน)32,00080,000160,000320,000
การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
1. การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีอยู่รักษาตัว เป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล (ต่อวัน)1,6002,4003,2004,800
2. การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีอยู่รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)1,6002,4003,2004,800
กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
3. การรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน และไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี)-400500600
4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน และไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี)-8001,0001,200
การปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine Consultation)
5. การปรึกษาแพทย์ทางไกล /ต่อปี (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน)3 ครั้ง5 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง
6. ยาตามใบสั่งยาจากแพทย์ จากการปรึกษาแพทย์ทางไกล /ต่อปี--1,0002,000
ผลประโยชน์อื่นๆ
การเสียชีวีต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)20,00050,00080,000100,000
เบี้ยประกันภัยรายปีเริ่มต้น2,072 บาท4,592 บาท7,509 บาท9,204 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัยโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 89 ปี) ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 30 วัน (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
 3. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 4. รับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ประกันภัย/ท่าน
 5. ส่วนลดครอบครัว สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์) ดังนี้ ● ส่วนลด 5% สำหรับสมาชิก 3-4 ท่าน ● ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก 5-7 ท่าน ● ส่วนลด 15% สำหรับสมาชิก 8 ท่านขึ้นไป
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 7. ให้ความคุ้มครองค่าบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine consultation) โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทเท่านั้น
 8. จ่ายผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ระบุไว้

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย

หากต้องการใช้บริการปรึกษาหมอออนไลน์ (Telehealth) ต้องทำอย่างไร? กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine consultation) โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทเท่านั้น ท่านสามารถใช้บริการปรึกษาหมอออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น“Doctor Anywhere” ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

คุณอาจจะสนใจสิ่งนี้

เช็คเบี้ยและซื้อประกันภัยมะเร็งออนไลน์

ประกันภัยมะเร็ง เจอ-จ่าย-จบ คลิกปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ประกันภัยมะเร็งเจอจ่ายจบ

เช็คเบี้ยและซื้อประกันภัยโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน

ทำประกันภัยโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน

ทำไมต้องประกันภัยอุบัติเหตุ

หลายคนมักคิดว่าไม่จำเป็นและเป็นการเสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลทำให้หมดค่าใช้จ่ายไปหลักแสนเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างมาก สาเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้น ทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของรัฐ และคลีนิค

ให้แสงทองโบรคเกอร์ช่วยดูแลคุณเถอะครับ

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกับประกันประกันชีวิต

1.ประกันภัยอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองทุกกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
2.ประกันสุขภาพให้การชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
3.ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

กรมธรรม์มีประกันภัยอุบัติเหตุกี่แบบ

การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่

 1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว ไม่ใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

การเลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ. 2

 1. ประกันอุบัติเหตุมีแบบ อบ.1
 2. ประกันอุบัติเหตุมีแบบ อบ.2

ประกันอุบัติเหตุมีแบบ อบ.1

แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่

 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 4. การรักษาพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุมีแบบ อบ.2

ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

**สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

การประกันภัยอุบัติเหตุมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง เช่น

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 2. การแท้งลูก
 3. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 4. สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
 5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 6. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
 7. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 8. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
 9. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 10. ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
 11. ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

ขอความคุ้มครองอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง

หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีได้แก่

 1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. การจลาจล การนัดหยุดงาน
 3. การสงคราม
 4. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 5. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
 1. กลุ่มคน
 2. อาชีพ
 3. อายุ
 4. ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ
 5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 6. จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด
 7. การกำหนดจำนวนความรับผิดส่วนแรก
ติดต่อสอบถามเรื่องประกันภัย
เลือกซื้อประกันภัยอุบัติเหตุอย่างไร

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกบริษัท แต่ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัย ต้องพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. พิจารณาแบบความคุ้มครองระหว่าง แบบ อบ. 1 และ อบ. 2 โดย แบบ อบ. 2 จะมีความคุ้มครองที่กว้างกว่า และน่าจะมีความเหมาะสมกับผู้ทำงานด้านช่าง หรืองานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้ว
 2. พิจารณาความต้องการของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเงินที่จะเอาประกันภัย ต้องเหมาะสมกับรายได้ (ประมาณ 10 เท่าของรายได้ต่อปี)
 3. พิจารณาเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทประกันภัยต่าง ๆ และเปรียบเทียบกันหลาย ๆ บริษัท
 4. พิจารณาฐานะของบริษัทประกันภัย / และวิธีการดำเนินงานของบริษัท
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยทันที และนำหลักฐานอาทิเช่น ใบเสร็จแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล รายงานของแพทย์ ใบแจ้งความ ใบมรณะบัตร เป็นต้น ส่งมอบให้บริษัทประกันภัย

เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561