LINE

ประกันภัยโครงการ ประกันรับเหมาก่อสร้าง ประกันภัยการก่อสร้าง

ขอ มอก.ขยายโรงงาน ขอใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ประกันภัยโครงการ ประกันสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ท่านสามารถติดต่อได้ทันที พร้อมส่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพอสังเขป

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร

ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง อาทิเช่น เครื่องเคลื่อนย้ายดิน, เครนเคลื่อนที่, ระบบลำเลียง เครื่องผสมคอนกรีต เน้นคุ้มครองความสูญเสีย/เสียหาย ต่อตัวสินทรัพย์ที่ใช้ไปโดยตลอด หรือในลักษณะแต่ละโครงการ

ประกันภัยเครื่องจักร

ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจากความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์หรือการถูกกลั่นแกล้ง

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิเช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ปฏิบัติงานผิดพลาด คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้

เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561