LINE

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ วิริยะ

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคสมัครใจเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ขับขี่ นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลแสงทองโบรคเกอร์ เสนอแผนประกันภัยรถบิ๊กไบค์ที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดูเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกสำหรับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน บิ๊กไบค์สูญหายหรือถูกโจรกรรม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ ติดต่อเลย

ประกันมอเตอร์ไซค์

บิ๊กไบค์ (BigBike) จัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจจะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 cc ขึ้นไป ซึ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จำเป็นต้องมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตามกฎหมายกำหนดเหมือนรถยนต์เช่นกัน หรือจะซื้อประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้นก็ได้

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่รถจักรยานยนต์รวมทั้งบิ๊กไบค์ทุกคันจำเป็นต้องมี หากไม่มีจะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ. จะคุ้มครองทุกคนที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากรถคันนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองเบื้องต้น

หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้หากได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ โดยสามารถเบิกค่าสินไหมได้เป็นจำนวน ดังนี้

 1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 35,000 บาท
 2. กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท

ความคุ้มครองในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

หากเกิดอุบัติเหตุ แล้วผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้เป็นจำนวน ดังนี้

 1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท
 2. กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท
 3. ค่ารักษารายวัน 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
 4. กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท / สูญเสียนิ้ว 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท
ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ประกันภัยรถมอไซค์

ประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ประเภทที่สามารถเลือกทำได้แบบสมัครใจ นอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว คุณควรทำประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจเพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มครองที่อาจเกิดขึ้นและเกินความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกสำหรับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สูญหายหรือถูกโจรกรรม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ ในรูปแบบของค่าสินไหมทดแทน ซึ่งประกันบิ๊กไบค์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เป็นประเภทที่คุ้มครองมากที่สุด โดยให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วม จึงทำให้ประกันประเภทนี้มีราคาเบี้ยประกันสูงที่สุด
 2. ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และคุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้
 3. ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 4. ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3 เป็นประเภทที่คุ้มครองน้อยที่สุด โดยให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น จึงทำให้ประกันประเภทนี้มีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด
 5. ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3+ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถในกรณีที่สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก

เลือกประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

เมื่อคุณรู้แล้วว่าประกันบิ๊กไบค์แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ทีนี้เรามาดูกันว่าประกันบิ๊กไบค์ประเภทไหนจะเหมาะกับบิ๊กไบค์ของคุณมากที่สุด

 1. มือใหม่หัดขับ หากคุณเพิ่งซื้อบิ๊กไบค์มาใหม่แล้วเพิ่งหัดขับ หรือยังขับไม่เชี่ยวชาญ เราแนะนำให้คุณเลือกทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพราะความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการชนที่ไม่มีคู่กรณี
 2. ใช้รถนาน ๆ ที หากคุณขับบิ๊กไบค์เป็น แต่ใช้นาน ๆ ครั้ง เราแนะนำให้คุณทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 เอาไว้ เพราะคุณไม่ค่อยได้ใช้รถ เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง แต่รถก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจรกรรมหรือไฟไหม้ได้อยู่ดี ดังนั้นเลือกประกันที่จ่ายเบี้ยถูกลง แต่ได้ความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณดีกว่า
 3. ขับรถในเมือง หากคุณใช้รถอยู่บ่อยครั้งและใช้ในเมืองเป็นหลัก เช่น ขับไปทำงานบนเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด คุณอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เกิดการเฉี่ยวชน หรือถูกชนแล้วหนีได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้ทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพื่อความสบายใจ เพราะให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด ทั้งความเสียหายต่อบุคคลและยานพาหนะของทั้งตัวเองและคู่กรณี
 4. ขับรถออกต่างจังหวัด หากคุณเป็นแก๊งไบค์เกอร์ ชอบขับบิ๊กไบค์ออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง รถมักจะมีจำนวนมากและขับด้วยความเร็ว หรือคุณอาจเจอสัตว์วิ่งขึ้นมาบนถนน คนข้ามถนน หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากเช่นกัน ดังนั้นคุณควรทำประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม ตรงกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

ประกันวินาศภัยที่ท่านอาจจะสนใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561