LINE

ประกันสัตว์เลี้ยง ปกป้องเพื่อนขนฟูของคุณด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม

อุ่นใจกับประกันสัตว์เลี้ยง! ตัวเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมของเราช่วยให้แน่ใจว่าเพื่อนขนฟูของคุณจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ทำให้เงินในธนาคารเสียหาย ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงของคุณวันนี้

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ส่งต่อความรัก เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ
คุ้มครองสูงสุด 118,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 10 ครั้งต่อปี

มีค่าวัคซีน ค่าชดเชยการเสียชีวิต

ค่าโฆษณาสัตว์เลี้ยงสูญหาย

ค่าฝากเลี้ยง ค่าพิธีทำศพสัตว์เลี้ยง

***โปรโมชั่นนี้เมื่อทำประกันภัยผ่านทางช่องทางบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น ***


ติดต่อเลย

ความคุ้มครองและรายละเอียดประกันสัตว์เลี้ยง

 1. การรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) เริ่มต้น 2000 บาท 1 ครั้งต่อ 1 ปี สูงสด 15,000 บาท 2 ครั้งต่อ 1 ปี
 2. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง (ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) เริ่มต้น 500 บาท 5 ครั้งต่อ 1 ปี สูงสุด 2,000 บาท 10 ครั้งต่อ 1 ปี
 3. คุ้มครองการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) เริ่มต้น 10,000 บาท สูงสุด 15,000 บาท
 4. การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) เริ่มต้น 1,500 บาท สูงสุด 5,000 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) สูงสุด 15,000 บาท
 6. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อกรมธรรม์ประกันภัย) สูงสุด 1,500 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) เริ่มต้น 1,500 บาท สูงสุด 15,000 บาท
 8. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) เริ่มต้น 300 บาท สูงสุด 1,500 บาท

ค่าเบี้ยประกันสัตว์เลี้ยง

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,950 บาท สำหรับแผน S สูงสุดคุ้มครองดีสุดสำหรับแผน XXL ราคาเบี้ย 12,000 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เงือนไขในการรับประกันภัยสัตว์เลี้ยง

 1. รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 9 ปี (สัตว์เลี้ยงอายุ 8-9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ)
 2. ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
 3. สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
 4. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
 5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด โปรดสอบถามระยะเวลาที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อยกเว้นสำคญของประกันสัตว์เลี้ยง

 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
 2. ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
 3. ค่ารักษาพยาบาลหรือการตายจาก การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การตายหลังจาก 90 วัน นับจากได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื่อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
อุ่นใจกับประกันสัตว์เลี้ยง!อุ่นใจกับประกันสัตว์เลี้ยง!2
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561