LINE

ประกันภัยรถบรรทุก รถพ่วง ประกันรถ 10 ล้อ ประกันรถ 6 ล้อ

ประกันภัยรถบรรทุก เจมาร์ท ประกันภัย ประกันรถพ่วง ประกันรถบรรทุกผ่อนได้ ประกันรถกระบะบรรทุก ประกันภัยสินค้ารถบรรทุก

ประกันภัยรถบรรทุก รถพ่วง ประกันรถ 10 ล้อ ประกันรถ 6 ล้อ ช่องทางพิเศษ บจก.แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ สำหรับรถบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์

ประเภท

2+ และ 3+

ไม่ต้องถ่ายรูป

ก่อนทำประกันภัย

รับรถอายุสูงสุด 20 ปี
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
ฟรี!
15,500 บาท
ป.2+ เริ่มต้น
14,000 บาท
ป.3+ เริ่มต้น

ข้อดีของการซื้อประกันภัยรถบรรทุก บรรทุกพ่วง 2+ 3+

***ทำประกันภัยผ่าน บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

 1. คุ้มครองรถเขาและคุ้มครองรถของเรา
 2. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
 3. ไม่ต้องถ่ายรูปรถยนต์
 4. รับอายุนานสูงสุดถึง 30 ปี
 5. ประกันภัยรถบรรทุกผ่อนเงินสดได้นานสูงสุด 7 งวด ดอกเบี้ย 0%
 6. จ่ายเต็มเงินสดมีส่วนลดเพิ่มเติมพิเศษสุด
 7. ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 8. มีอู่ทั่วประเทศรถใหญ่มากกว่า 100 แห่ง

กดที่นี่เพื่อให้แสงทองโบรคเกอร์ดูแลคุณเป็นกรณีพิเศษทางไลน์ออฟฟิชเชี่ยล

ประกันภัยสำหรับรถบรรทุกรหัส 320, 420

รายละเอียดความคุ้มครองประเภท 2+ประเภท 3+
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้(บาท)ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย-
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั้ง)ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด (บาท/ครั้ง)ไม่มีไม่มี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน(บาท/คน)500,000500,000
วงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ไม่เกิน(บาท/คน)10,000,00010,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,0001,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 คน สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน (บาท/คน)100,000100,000
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 1 คน สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 2 คน (บาท/คน)100,000100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่300,000300,000

ประกันรถบรรทุกมีอุปกรณ์พิเศษ รถดั๊ม ติดเฮี๊ยบ ติดตู้เย็น ลิฟต์ท้าย

ทำประกันรถดั๊ม ติดเฮี๊ยบ ติดตู้เย็น ลิฟต์ท้าย ราคาพิเศษ 2+ 3+ ได้ ซึ่งยี่ห้อรถยนต์ที่รับประกันภัยมีดังนี้

 1. รถบรรทุกฮีโน่ HINO
 2. รถบรรทุกอิซูซุ ISUZU
 3. รถบรรทุกมิตสุบีชิ MITSUBISHI
 4. รถบรรทุกฟูโซ่ FUSO
 5. รถบรรทุกนิสสัน NISSAN
 6. รถบรรทุกยูดี UD

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
 2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน ไม่เกิน 30 ปี
 3. เอกสารประกอบการทำประกันภัย: สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ แบบรายการแสดงตน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การประกันภัยรถบรรทุก

การประกันภัยรถบรรทุกเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินต่อความเสียหายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลมาจากการชนกันของการจราจรและความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในรถบรรทุก เป็นรูปแบบที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ใช้เป็นหลักในการป้องกันความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่แน่นอน การประกันภัยรถบรรทุกสามารถช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าซ่อมแซม นอกจากนี้ยังสามารถให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยรถบรรทุกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือสูญหายของรถบรรทุก นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องผู้ขับขี่จากการสูญเสียทางการเงินเนื่องจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม และเหตุการณ์อื่นๆ การประกันภัยรถบรรทุกเป็นรูปแบบการคุ้มครองที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ใช้รถบรรทุกในการดำเนินงาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจต่างๆ สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของตนได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย รวมถึงครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ด้วยการลงทุนในประกันภัยรถบรรทุก ธุรกิจสามารถปกป้องตนเองจากหนี้สินที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและปกป้องการดำรงชีวิตของพวกเขาในกระบวนการ

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มาตรฐานส่วนใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสาร มีประกันครอบคลุมผ่านบริษัทประกันของเจ้าของรถ อย่างไรก็ตาม พนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น พนักงานส่งของ ผู้รับเหมา และคนขับรถบริการอาหาร มักจะซื้อประกันที่ครอบคลุมมากกว่าพลเมืองทั่วไป พวกเขาจ่ายเพิ่มสำหรับการชนและความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับยานพาหนะของพวกเขา นอกจากนี้ คนขับบางคนยังมีประกันความรับผิดเมื่อขนส่งสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บางคนยังซื้อการคุ้มครองการบาดเจ็บส่วนบุคคล (PPTP) บนยานพาหนะของตน เพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลทางการแพทย์หากได้รับบาดเจ็บขณะขับรถ

รถบรรทุกเป็นเครื่องมือในการขนส่งที่มีประโยชน์เพราะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว พวกมันยังเป็นเครื่องจักรทรงพลังที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ การทำประกันรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและเจ้าของทรัพย์สินสามารถรับค่าชดเชยหากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ คนขับรถบรรทุกจำเป็นต้องทำประกันเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยรักษาเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่มีประกันภัย ธุรกิจต่างๆ จะสามารถจัดส่งสินค้าได้ แต่จะได้รับใบอนุญาตขนส่งสำหรับการขนส่งผู้คนได้ยาก

ประโยชน์และบทบาทสำคัญของประกันภัยรถบรรทุก

การประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการปกป้องบุคคลและทรัพย์สินระหว่างการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ เนื่องจากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกคันจำเป็นต้องมีประกันภัย บริษัทประกันภัยจึงเสนอความคุ้มครองหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ คนขับรถบรรทุกยังต้องการการประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยในระหว่างการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการรักษาเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่มีประกันภัย ธุรกิจต่างๆ จะสามารถจัดส่งสินค้าได้ แต่จะได้รับใบอนุญาตขนส่งสำหรับการขนส่งผู้คนได้ยาก

บริษัทประกันภัยคู่ค้ากับแสงทองโบรคเกอร์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ERGO หรือ ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561