LINE

ประกันสุขภาพทำได้ตั้งแต่เด็กอายุ 15 วัน ถึง 100 ปี

ประกันสุขภาพทำได้ตั้งแต่เด็กอายุ 15 วัน ถึง 100 ปี

การประกันสุขภาพมีความสำคัญต่อการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ด้วยความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมของเรา คุณสามารถเริ่มคุ้มครองตัวเองได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน และต่ออายุกรมธรรม์ของคุณต่อไปจนถึงอายุ 80 ปี กรมธรรม์ของเรามอบผลประโยชน์มากมาย รวมถึงความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่สำคัญ ประกันสุขภาพของเราก็คุ้มครองคุณ อย่าประนีประนอมกับสุขภาพของคุณ – ปกป้องอนาคตของคุณด้วยตัวเลือกการประกันสุขภาพที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่นของเรา รับประกันภัยโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

โปรดสอบถามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ประกันสุขภาพแบบครอบคลุมสำหรับทุกวัย

ประกันสุขภาพแผนเบสิคแคร์

แผน 1 Basic Care แบบเหมาจ่าย เหมาะสำหรับคนสุขภาพดี ยกเว้น รพ.5ดาว

ประกันสุขภาพแผนแมกซ์แคร์

แผนที่ 2 Max Care เหมาะสำหรับสุขภาพดี หรือมีโรคประจำตัวสามารถส่งใบสมัครพิจารณาผลก่อนรับทำประกันได้

ประกันสุขภาพแผนบียอนด์แคร์

แผนที่ 3 Beyond Care แผนสำหรับสุขภาพดี หรือมีโรคประจำตัวสามารถใช้ได้ทุก รพ คุ้มครองทั้งในและต่างประเทศ

ประกันภัยสุขภาพแผนแคร์พลัส

แผนที่ 4 แผนเสริม Care Plus แผนเสริมค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพแผนเบสิคแคร์

แผนประกันภัยสุขภาพเบสิคแคร์เป็นแผนประกันภัยสุขภาพที่เข้าใจง่ายและจ่ายตามจริง เป็นแบบเหมาจ่าย เหมาะสำหรับคนสุขภาพดี วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ และต่อไปนี้จะเป็นความคุ้มครองของแผนนี้

 1. ค่าห้องผู้ป่วยทั่วไปสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน
 2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต - ไอซียู (สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน และไม่เกิน 15 วัน)
 3. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอะหารทางเหลือเลือด และค่าเวชภัณฑ์ **จ่ายตามจริง**
 4. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา **จ่ายตามจริง**
 5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ **จ่ายตามจริง**
 6. ค่าบริการทางการบริการทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักฟื้นฟูตัวเป็นผู้ป่วยในหรือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักฟื้นฟูตัวเป็นผู้ป่วยใน **จ่ายตามจริง**
 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง **จ่ายตามจริง**
 8. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด สูงสุด 20,000 บาท
 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษาและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา **จ่ายตามจริง**
 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด **จ่ายตามจริง**
 11. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน(1,000 บาทสูงสุดต่อเที่ยว)
 12. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก **จ่ายตามจริง**
 13. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน 500 บาท(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
 14. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ **จ่ายตามจริง**
 15. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) 100,000 บาท (อ.บ.2คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวนสิ้นเชิง [คุ้มครองการขัยขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย])
 16. **จ่ายตามจริง** คือ การจ่ายตามจริงโดยไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันแผนเบสิคแคร์

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วันถึง 65 ปี หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องสมัครร่วมกับบิดาหรือมารดา
 3. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถืออลิอันซ์ อยุธยามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
 5. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
 6. คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition) จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยที่เกิดขึ้น
  1. ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ
  2. การป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ได้รับคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต่อเนื่องอวัยวะ หรือต่อกระจก, การตัดทอนซิลิโคนหรืออดีติยน์, นิ้ววทุกชนิด, เส้นเลือดขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดขึ้น
 3. ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และการรักษาพยาบาลในประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิกในเครือข่ายของโรงพยาบาลที่กำหนด เช่น โรงพยาบาลกรุงรัตน์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท), โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

จุดเด่นและหมายเหตุเพิ่มเติม

 1. เข้าใจง่ายคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย)
 2. คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
 3. ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน
 4. เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรืออุบัติเหตุเพิ่มได้
 5. ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ(ในสถานพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครอง และอาจจะต้องสำรองจ่ายในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)
 6. การันตีต่ออายุตลอดชีพ (หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันต่ออายุก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และ มีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ)
 7. ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 8. รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม(เฉพาะผู้ให้บริการทางการแพทย์ทางไกล[Telemedicine] ภายในเครื่อข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 026770999)

ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

 1. ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) สูงสุด 2,000 บาท
 2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.2 ซื้อเพิ่มได้สูงสุดวงเงิน 900,000 บาท

เบี้ยประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับอายุของเอาประกันภัยและแผนความคุ้มครอง

ติดต่อสอบถามปรึกษาประกันสุขภาพฟรี

ประกันสุขภาพแผนแมกซ์แคร์

ประกันสุขภาพที่เหนือกว่าสำหรับทุกคนและครอบครัว ดูแลคุณและคนที่คุณรัก ด้วยแผนประกันสุขภาพแผน MAX CARE

ติดต่อสอบถามปรึกษาประกันสุขภาพฟรี

โปรดสอบถามตารางความคุ้มครองผลประโยชน์กับทางบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

จุดเด่นข้อดีของประกันภัยสุขภาพแมกซ์แคร์

 1. คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
 2. ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 490 แห่ง
 3. ค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน
 4. ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 5. คุ้มครองเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอีก 80% สำหรับส่วนเกินค่ารักษาผู้ป่วยใน
 6. ไม่เคลมมีคืน
 7. การันตีต่ออายุตลอดชีพ
 8. รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวช

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วันถึง 65 ปี หากคุณสมัครและทำประกันภัยก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากคุณสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ คุณจะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี
 2. ผู้ที่ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 10 ปีต้องสมัครร่วมกับบิดาหรือมารดา
 3. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน โดยรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
 5. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition) จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยที่เกิดขึ้น
  1. ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ
  2. การป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ได้รับคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต่อเนื่องอวัยวะ หรือต่อกระจก, การตัดทอนซิลิโคนหรืออดีติยน์, นิ้ววทุกชนิด, เส้นเลือดขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดขึ้น
ติดต่อสอบถามปรึกษาประกันสุขภาพฟรี

ประกันสุขภาพแผนบียอนด์แคร์

เป็นประกันสุขภาพจ่ายเบาแต่ความคุ้มครองไม่ธรรมดา

จุดเด่นของประกันสุขภาพบียอนด์แคร์

 1. คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว่นสหรัฐอเมริกา)
 2. คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท
 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง
 4. มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงสุดภุง USD 1,000,000
 5. มีทางเลือกความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible)

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมลูกค้าประกันสุขภาพบียอนด์แคร์

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายกับสถานพยาบาลในเครื่อข่ายกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิตใดๆ
 • สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ
 • รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม
 • ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกที่มีเป็นมาก่อนทำประกันภัย
 • เกิดขึ้นในระยะเวลารอ 30 วันแรก
 • หรือการป่วยของโรคบางชนิดภายใน 120 วันแรก เช่น เนื้องอก มะเร็ง ต้อเนื้อ ต้อกระจก เป็นต้น
 • โปรดอ่าน สอบถาม และทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนทำประกันภัย
 • ติดต่อสอบถามปรึกษาประกันสุขภาพฟรี

  ประกันภัยสุขภาพแผนแคร์พลัส

  ประกันสุขภาพแคร์พลัสเป็นประกันตัวเสริมสำหรับลูกค้า ที่ทำประกันกับอลิอันซ์

  จุดเด่นของประกันสุขภาพแคร์พลัส

  1. คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว่นสหรัฐอเมริกา)
  2. คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
  3. ค่าห้องสูงสุด 4000 บาท คุ้มครอง 365 วัน
  4. Top up ความคุ้มครองในราคาเบาๆ
  5. ไม่ต้องสำรองจ่ายกับสถานพยาบาลในเครื่อข่ายกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศ
  6. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุก 25,000 บาท
  7. สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ
  ติดต่อสอบถามปรึกษาประกันสุขภาพฟรี
  เกี่ยวกับเรา

  แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

  Copyright © SINCE 2017

  Saengthong Broker Company Limited

  ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

  เลขทะเบียน :0105560072116

  ติดต่อที่อยู่

  บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

  1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

  โทร: (+66)20208318

  ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
  เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
  ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561