LINE

คนอื่นเช่ารถแล้วรถหาย ประกันคุ้มครองไหม

คนอื่นเช่ารถแล้วรถหาย ประกันคุ้มครองไหม

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้บริการขนส่ง กำลังเป็น ”รายได้พิเศษ” ที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ และหมายรวมไปถึงการชักชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจนี้กันมากขึ้น
เพราะต่างเชื่อมั่นว่าเป็นการลงทุนที่ ”ไม่มีความเสี่ยง” เพราะเพียงแค่จัดซื้อหรือผ่อนรถยนต์แล้วนำไป”ร่วมวิ่งให้บริการ” ในรูปแบบของการทำสัญญาเช่า ซึ่งจะทำให้เจ้าของรถยนต์ในฐานะผู้ให้เช่ารถ ไม่ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดที่เกิดจากการให้บริการแต่อย่างใด รวมไปถึงไม่ต้องเป็น”จำเลยร่วม” ในกรณีที่บริษัทนำรถไปใช้ในการกระทำผิดกฏหมายบ้านเมือง

อีกทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่และสำคัญที่สุด”รถยนต์สูญหาย”ทุกคนต่างก็เชื่อว่า ไม่มีปัญหาถ้าได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือประเภท 2
เพราะอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

รถหายประกันคุ้มครองจ่ายเลยแน่นอน?

นับเป็นความเชื่อที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยได้อ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2 ซึ่งมีเงื่อนไขให้ความคุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และเป็นเอกสารที่ทุกบริษัทประกันภัยได้ส่งมอบมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะรู้แจ้งว่า มีเงื่อนไขอยู่หลายข้อที่ถือเป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยได้นำไปร่วมทำธุรกิจ รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้บริการขนส่ง การนำไปใช้ในลักษณะอย่างนี้
ถ้ารถยนต์เกิดสูญหายขึ้นมา คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ซึ่งถือเป็นประกาศนายทะเบียนและมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ได้ตีความในข้อยกเว้นไว้ว่า

“ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น”

อธิบายได้ว่า ถ้าไปร่วมทุนด้วยการนำรถยนต์ของตนเองไปร่วมวิ่งบริการ ซึ่งแน่นอนย่อมมีสัญญาเช่าชัดเจน ต่อมาภายหลัง เจ้าของกิจการรถเช่าหรือแม้แต่หุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทได้ยักยอกหรือเป็นผู้ ลักรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไป ก็ไม่สามารถไปเรียกร้องขอใช้สิทธิ์รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่รับ ประกันภัยไว้ เพราะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่ระบุไว้

แต่ถ้าผู้ลักหรือยักยอกทรัพย์นั้นเป็น”พนักงานขับรถหรือลูกจ้างของบริษัท” ที่ผู้เอาประกันภัยไปร่วมทุนด้วย
กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยลูกจ้าง ซึ่งมีการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้แล้ว บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครอง

และเช่นเดียวกันถ้าผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจำนำ ได้นำรถยนต์ไปใช้และในระหว่างการนำรถยนต์ไปใช้รถยนต์เกิดการสูญหาย ซึ่งเป็นการสูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์จากบุคคลอื่น บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถปฎิเสธความคุ้มครองได้

อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์”แชร์รถตู้”ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
กรณีอย่างนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมได้พบเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกชัดเจนว่า ผู้ลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ได้ใช้กลอุบาย ทำทีไปทำสัญญาเช่า เช่าซื้อหรือจำนำ และใช้เอกสารเท็จในการทำสัญญา ซึ่งเป็นการแสดงเจตนามาตั้งแต่ต้นว่าต้องการยักยอกหรือลักทรัพย์ มิได้มีเจตนาเพื่อนำไปใช้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คู่มือตีความฯชี้ชัดว่า” เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย” ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น 5.1 ดังกล่าว บริษัทจึงไม่อาจปฎิเสธความคุ้มครองได้

นอกจากกรณีสูญหายแล้ว ในคู่มือตีความฯยังได้ระบุข้อความ”ความเสียหาย” อีกด้วย ความเสียหายที่ว่านี้หมายถึง กรณีรถยนต์ที่สูญหายไปและตามกลับคืนมาได้ แต่อยู่ในสภาพที่มีความเสียหาย ถ้ารถยนต์คันดังกล่าวได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เอาไว้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยต้องให้ความคุ้มครอง

รับกรมธรรม์ประกันภัย ต้องอ่านคู่มือเงื่อนไขความคุ้มครอง

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

แมวถ่ายเหลวสีน้ำตาลundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

คนเลี้ยงแมวทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงแบบระบบปิดก็คงมีประสบการณ์เก็บอึเจ้าเหมียวกันมาบ้าง ซึ่งคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าลักษณะอึที่เจ้าแมวแสนรักของเรานั้นสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ด้วย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน ทัศนวิสัยในการขับขี่บนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากกระจกรถยนต์ของคุณโดนฝุ่นเกาะหนา อาจทำให้กระจกหน้ารถของคุณมัวได้ ส่งผลทำให้การมองถนนไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นใบปัดน้ำฝนจะเป็นตัวช่วยคุณได้ แต่ด้วยเวลาและการใช้งานของใบปัดน้ำฝนของคุณก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ถ้าหากใช้ใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพอาจส่งผลทำให้กระจกเป็นรอยได้หรือหากขับรถในสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ฝนตกหนักก็อาจทำให้การขับขี่เป็นอันตรายมากกว่าผลดี มาดูกันว่าควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนตอนไหน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำไมแมวอ้วกundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

สำหรับทาสน้องแมวเมื่อพบว่าแมวอ้วยหรืออาเจียน ให้นับเป็นสัญญาณบ่งบอกได้เลยว่าน้องกำลังป่วย แต่จะด้วยสาเหตุใดนั้นจะต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่ง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ความสำคัญของการจัดการความเครียดต่อสุขภาพundefined
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ความเครียดเป็นเรื่องปกติของชีวิต แต่เมื่อกลายเป็นเรื้อรัง อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

SMART คู่มือการกำหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพundefined
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพ อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภาษาอังกฤษundefined
27 เมษายน พ.ศ.2566

ในฐานะนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ เราให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการด้านการประกันภัยของคุณ ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงนโยบายและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของเราให้บริการแปลคุณภาพสูงที่สื่อความหมายของข้อความต้นฉบับภาษาไทยอย่างชัดเจนและรัดกุม วางใจให้เราส่งมอบงานแปลที่แม่นยำตรงตามความคาดหวังของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561