LINE

รถหาย ประกันจ่ายอย่างไร

รถหาย ประกันจ่ายอย่างไร

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

กรณีรถยนต์เกิดสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นจะเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์
บริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์คันที่สูญหาย
ยกเว้นกรณีเดียวที่บริษัทประกันภัยจะไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อพิสูจน์ได้ว่าผู้เอาประกันภัยประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นไปตามตามประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 879

เกี่ยวกับ มาตรา 879 ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

เมื่อบริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีหน้าที่โอนรถยนต์คันที่เอาประกันภัยให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการโอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

อย่างไรก็ตามในกรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้มีการระบุในกรมธรรม์ให้ บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์(มีการออกเอกสารแนบท้าย รย.24 ไว้เป็นหลักฐาน) บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้จำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ นั้นตามส่วนได้เสียก่อน และเช่นเดียวกันผู้รับประโยชน์นั้นต้องโอนรถยนต์ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองต่อรถยนต์คันนั้นสิ้นสุดลง

กรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยได้จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยไปแล้ว ต่อมาในภายหลังได้รถยนต์กลับคืนมา บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ อยู่ครั้งสุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยจ้างให้บริษัททราบ โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รถยนต์คืนมา เมื่อได้รับแจ้งแล้วผู้เอาประกันภัยต้องแสดงเจตนาให้บริษัทรับทราบว่า ตนเองประสงค์จะขอรับรถยนต์คืนหรือสละสิทธิ์ไม่ขอรับรถยนต์คืน
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่แสดงเจตนาให้ปรากฏภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน

กรณีเลือกใช้สิทธิ์ขอรับรถยนต์คืน
ผู้เอาประกันภัยจะต้องคืนเงินจำนวนเอาประกันภัยที่ได้รับมาแล้วให้กับบริษัท ในการขอรับรถยนต์คืน หากปรากฏว่ารถยนต์ได้รับความเสียหาย บริษัทมีหน้าที่ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งคืน

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประกันภัยคุ้มครองตอนไหนundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

ประกันภัยคุ้มครองตอนไหน ประกันภัยคุ้มครองตอนไหนทุกคนสงสัยใช่หรือไม่ว่าแจ้งทำประกันไปตอน 10 โมงแล้วคุ้มครองเมื่อไหร่ล่ะ ทุกคนอาจจะสงสัย แสงทอง โบรคเกอร์ จะมาให้คำตอบท่านเอง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีเปลี่ยนยางแบนundefined
24 ธันวาคม พ.ศ.2565

ยางแบนเป็นเรื่องไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่การรู้วิธีเปลี่ยนยางจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่ยุ่งยาก วิธีเปลี่ยนยางแบนมีดังนี้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รถเสียหายโดยชิ้นเชิง ทำยังไงundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

รถเสียหายโดยชิ้นเชิง ทำยังไง เวลาอุบัติเหตุรถพังยับ บริษัทประกันจะประเมินว่าหากการซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่ในสภาพเดิมมีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่า 70% ของมูลค่ารถ จะเข้าลักษณะรถเสียหายโดยสิ้นเชิง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

สำรวจประโยชน์ของการใช้นายหน้าประกันภัยสำหรับความต้องการความคุ้มครองของคุณundefined
24 เมษายน พ.ศ.2566

ค้นพบข้อดีของการทำงานร่วมกับนายหน้าประกันภัยสำหรับความต้องการด้านการประกันภัยของคุณ ตั้งแต่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงบริการส่วนบุคคล เรียนรู้ว่าเหตุใดการเลือกนายหน้าประกันภัยจึงช่วยให้คุณสบายใจได้ ติดต่อเราเพื่อค้นหาความคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ฟิล์มเสื่อมสภาพดูยังไงundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฟิล์มเสื่อมสภาพดูยังไง ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับรถยนต์อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องหมั่นตรวจสอบและเช็คดูว่ามีการเสื่อมสภาพลงไปหรือไม่ โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 5-10 ปี แสงทองโบรคเกอร์ขอมาแชร์วิธีสังเกตง่ายๆ ฟิล์มกรองแสงเสื่อมสภาพเป็นแบบไหน จะได้รู้ว่ารถของคุณถึงเวลาต้องเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงใหม่แล้วหรือยัง?

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิศวกรเซ็นแบบโรงงานundefined
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วิศวกรเซ็นแบบโรงงาน แผนผังโรงงาน วิศวกรควบคุม วิศวกรทุกระดับ เซ็นแบบวิศวกรวุฒิวิศวกร โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ ไฟฟ้า ทั่วประเทศ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561