LINE

โปรโมชั่น ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง แสงทองโบรคเกอร์ x วิริยะ

โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ้นสุดโปรโมชั่น

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง แสงทองโบรคเกอร์ x วิริยะ

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งเป็นความคุ้มครองประกันภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองผู้ขนส่ง เช่น บริษัทขนส่งหรือขนส่ง จากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากความเสียหายต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียเนื่องจากการโจรกรรม ความเสียหาย หรือการสูญหายของสินค้าในขณะขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ ผู้ให้บริการหลายรายจำเป็นต้องมีความคุ้มครองนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

โปรโมชั่นนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ทั้งบุคคลทั่วไป หรือ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่ใช่เจ้าของสินค้า)

ประเภทยานพาหนะที่รับประกัน

 1. รถ 4 ล้อ
 2. รถ 6 ล้อ
 3. รถ 10 ล้อ
 4. รถลากจูง

ระยะเวลาประกันภัย

 1. แบบรายปี : รับประกันภัยทุกกลุ่มสินค้าโดยใช้เบี้ยประกันภัยตามตารางประเภทสินค้า กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6
 2. แบบระยะสั้น : ไม่รับประกันภัยกลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 6
 3. แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (จากต้นทางถึงปลายทาง 1 เที่ยวการขนส่ง)
  1. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 5 (ไม่รับประกันภัยกลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 6)
  2. เบี้ยประกันภัยกแบบเฉพาะเที่ยว เบี้ยสุทธิต้องขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ เป็นไปตามเงื่อนไขตามความรับผิดของกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท(เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด)
  4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งทำประกันภัยล่วงหน้า และพร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัย ก่อนวันทำการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน

ส่วนลดพิเศษสำหรับ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ส่วนลดพิเศษประกอบด้วยส่วนลดจาก บจก.แสงทอง โบรคเกอร์ ส่วนลดพิเศษเฉพาะสำหรับสินค้าบางกลุ่ม ส่วนลดพิเศษเมื่อทำประกันต่ออายุกับแสงทองโบรคเกอร์ ส่วนลดประวัติดี

รับประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งโดย บริษัท วิริยะประกันภัย (มหาชน) จำกัด และมี บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้ช่องทางประกันวินาศภัย

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 1

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า
 2. อุปกรณ์ช่าง ไม้แปรรูป(ไม่อยู่ในสภาพเดิม) โลหะ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์บรรจุถุง ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ยางมะตอยที่มีบรรจุภัณฑ์ อะไหล่รถยนต์ น้ำมันหล่อลื่นบรรจุถังหรือแกลลอน
 3. สินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 4. อุปกรณ์การเรียนการสอน
 5. ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 6. ผลิตผลทางการเกษตร พืชไร่ พืชสมุนไพรต่างๆ ผลิตผลแปรรูปทั้งหมดที่ผลิตจากพืชไร่ (เฉพาะที่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ่้มสินค้าหรือ มัด รัดตรึง) เช่น ข้าวโพด ข้างฟ่าง เมล็ดถั่ว ต้นถั่ว มันฝรั่ง มันเทศ มันสำปะหลัง พืชสมุนไพรอบแห่งต่างๆ ฝ้าย ปอ ป่าน นุ่น ถั่วเหลือง ละหุ่ง ทานตะวัน งา ปาล์ม ยางพารา ตาล ข้าวเปลือก ข้าวสาร และอื่นๆอีกมากมาย
 7. เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ ใยสังเคราะห์ หนังสัตว์
 8. สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สินค้าโชห่วย (เครื่องอุปโภค-บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

หมายเหตุ: ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6

Deductible คือความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 1 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0002,685.7010% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,0005,157.4010% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,0005,801.5410% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00012,677.3610% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00021,271.6010% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 2

 1. สินค้าเทกอง (สินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม)
 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารและเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว เครื่องแก้ว ขวดแก้ว บานกระจกทุกประเภท เซรามิค
 3. กระเบื่อง สินค้าแตกหักเสียหายง่าย ไข่สด
 4. เครื่องจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักไม่เกินกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อยานพาหนพ)

หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 2 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 และ ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 2 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0003,759.9820% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,0007,197.8920% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,0008,057.1020% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00017,113.5820% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00028,715.5920% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 3

 1. รถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสองเพื่อจำหน่าย ยี่ห้อ MERCEDES-BENZ, TOYOTA, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, FORD, MAZDA, CHEVROLET, SUZUKI, MG, KIA, TATA
 2. รถจักรยานยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์มือสองเพื่อการจำหน่าย ยี่ห้อ KAWASAKI, SUZUKI, HONDA, YAMAHA
 3. สินค้าทุกประเภทที่บรรจุอยู่บนยานพาหนะพื้นเรียบ
 4. เครื่องจักรทุกประเภท เครื่องยนต์ทุกประเภท (ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อยานพาหนะ)
 5. รถที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น รถไถใหม่ รถเกี่ยวข้าวใหม่ รถแทรกเตอร์ใหม่ รถโฟล์คลิฟท์ใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย

หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 3 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 และประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3 ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 3 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0004,620.2620% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,0007,950.1020% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,0009,153.8520% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00017,983.4920% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00029,005.5620% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 4

 1. อาหารสด อาหารทะเลสด
 2. สื่งมีชีวืตที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา โค กระบือ ไก่ สุกร และอื่นๆอีกมากมาย
 3. ผักสด ผลไม่สด ต้นไม้ ต้นหญ้า
 4. ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง หรือสินค้าแช่เย็น
 5. สินค้าควบคุมอุณหภูมิอื่นๆ ที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิโดยอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 4 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 5 และประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 6 ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 5

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 4 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0009,668.5230% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,00011,603.0830% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,00012,891.3630% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00020,089.2530% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00032,121.4030% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 5

 1. น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุแท็งก์
 2. ของเหลวบรรจุแท็งก์ (ยกเว้นวัตถุอันตรายทุกชนิดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม)
 3. ก๊าซบรรจุแท็งก์

หมายเหตุ: ไม่คุ้มครองสินค้า กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 6 และเบี้ยประกันภัยมีส่วนลดกลุ่มได้ สำหรับรถกลุ่มตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 5 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0002,632.2010% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,0005,038.6310% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,0005,639.9710% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00010,742.8010% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00020,197.3210% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สินค้ากลุ่มที่ 6

 1. สินค้าทุกประเภทที่ต้องควบคุมอุณหภูมิโดยอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น (COLD CHAIN)

หมายเหตุ: ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 6 ได้รับความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 6 ไม่คุ้มครองสินค้า กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5

ราคาประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 5 เรื่มต้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร)Deductible
100,0008,057.1020% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
200,0009,668.5220% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
300,00010,742.8020% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
1,000,00017,597.2220% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
......20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3,000,00029,199.2320% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน

เงื่อนไขการรับประกันภัยตามกลุ่มสินค้า

 1. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 1
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
 2. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 2
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
  2. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2
 3. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 3
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
  2. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2
  3. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3
 4. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 4
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
  2. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2
  3. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3
  4. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 4
  5. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 6
 5. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 5
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 5
 6. แจ้งทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 6
  1. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
  2. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2
  3. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3
  4. คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 6

รายการสินค้าที่ยกเว้น หมวด 3 ข้อ 2 ของกรมธรรม์ประกันภัย

 1. เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าอย่างอื่น
 2. เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
 3. ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ
 4. ของที่ผิดดฏหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 5. ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
 6. สัตว์มีชีวิตหรือพืชมีชีวิต
 7. แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้าหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 8. เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ข้อมูลและโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจัดเก็บในรูปแบบและอุปกรณ์ใด
 9. ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม
 10. ทรัพย์อื่นใดที่ยกเว้นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ข้อรับรองสำหรับประกันภัยสินค้า

การาผิดข้อรับรอง เป็นที่ตกลงโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยว่า ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อรับรองระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องปฎิบัติตามข้อรับรองนั้นอย่างเคร่งครัด หากผู้เอาประกันภัยผิดข้อรับรอง บริษัท มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความรักผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยในทันทีที่มีการผิดข้อรับรองดังกล่าว

 1. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบและควบคุมในเรื่องน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกไม่เกิน 2 เท่าของน้ำหนักลงเพลาน้ำหนักบรรทุก ที่ระบุอยู่ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ
 2. ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบและควบคุมในเรื่องน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม สำหรับยานพาหรพประเภทรถ 3 ล้อ มีคอก/ไม่มี ของสินค้าที่บรรทุกดังนี้
  1. อาหารสด อาหารทะเลสด
  2. สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา โค กระบือ ไก่ สุกร และอื่นๆอีกมากมาย
  3. ผักสด ผลไม้สด ต้นไม้ ดอกไม้
  4. ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง หรือสินค้าแช่เย็น เป็นต้น
  5. สินค้าควบคุมอุณหภูมิอื่นๆ ที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิโดยอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น
 3. ผู้เอาประกันภัยรับรองว่าหากเกิดความเสียหาย ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการขอความร่วมมือจากผู้มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหม เพื่อพิสูจน์มูลค่าเสียหายที่แท้จริงตามข้อกำหนด การพิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในหมวด 4 ข้อ 3 ของกรมธรรม์ หากการพิสูจน์มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงมิอาจกระทำได้ เพราะเหตุบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์เรียกร้องนั้้นปฎิเสธหรือไม่ยอมให้ดำเนินการพิสูจน์มูลค่าความเสียหายที่แท้จริง บริษัท สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินไหมทดแทนตามแก่กรณี
 4. การขนส่งสินค้าทุกเที่ยวของผู้เอาประกันภัยต้องแสดงใบกำกับสินค้า ใบสั่งงาน หรือเอกสารระบุรายละเอียดของสินค้า จำนวนน้ำหนัก และราคา ซึ่งออกโดยเจ้าของสินค้า หรือเป็นผู้ว่าจ้าง และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ
 5. ผู้เอาประกันภัยรับรองสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีอุปกรณ์ล็อคที่ได้มาตรฐาน และผู้เอาประกันภัยต้องทำการล็อค และรัดให้แน่นหนาตามมาตรฐานการขนส่งก่อนทำการขนส่งทุกครั้ง

เงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับประกันวินาศภัยจากแสงทองโบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561