LINE

โปรโมชั่น ชับบ์และแสงทอง โบรคเกอร์ ประกันบ้าน Home Shield Lite

โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ้นสุดโปรโมชั่น

ชับบ์และแสงทองโบรคเกอร์ ประกันบ้าน Home Shield Lite

การประกันภัยบ้านราคาถูกมักหมายถึงกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งของเจ้าของบ้านที่ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานในราคาที่เหมาะสม กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้มักจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านและสิ่งของภายในบ้านที่เกิดจากภัยบางอย่าง เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม หรือการก่อกวน อย่างไรก็ตาม อาจมีวงเงินความคุ้มครองที่ต่ำกว่าและค่าลดหย่อนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมมากกว่า ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการปกป้องบ้านและทรัพย์สินของตนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง แต่ผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนที่จะซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณและให้ระดับความคุ้มครองที่คุณต้องการ

จุดเด่นของ ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย Home Shield Lite

 1. เบี้ยประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยถูก เริ่มต้นไม่ถึง 2 บาทต่อวัน
 2. คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บเต็มทุนประกัน
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 4. เพิ่มความคุ้มครอง คุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 5. ยกเว้นเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสำหรับเฟอร์นิเจอร์
 6. ชดใช้ค่าสินไหมในราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 7. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance

ประกันภัยบ้าน Home Shield Lite เหมาะกับใคร

ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองที่ครรอบคลุมด้วยเบี้ยประกันภัยที่ราคาประหยัดย่อมเยา

เงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ

 1. รับประกันภัยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 2. รับประกันภัยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น
 3. ทุนประกันภัยเริ่มต้น 500,000 บาท และสูงสุด 25 ล้านบาท
 4. ระยะเวลาการประกันภัย สามารถเลือกซื้อได้ 1,3 หรือ 5 ปี
 5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพิ้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม, ชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ประกันภัยบ้าน

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 1. การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 2. การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 3. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 4. การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 5. กุญแจบ้านสูญหาย
 6. กำจัดสัตว์ดุร้าย
 7. บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวด กำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาลและให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ความคุ้มครองหลัก

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. การระเบิด
 4. ภัยจากยานพาหนะ
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 7. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (วงเงิน 20,000 บาท)
 8. ลมพายุ
 9. แผ่นดินไหว
 10. ลูกเห็บ
 11. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 12. ความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 13. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 14. ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 15. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
 16. ศิลปวัตถุ

ความคุ้มครองเสริม

 1. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 2. การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์
 3. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 4. อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
 5. น้ำท่วม

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยบ้าน

หมวดที่ 1 ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
2. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ รวม 4 ภัย20,00020,00020,00020,00020,00020,000
3. ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม
- ลมพายุ500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
- แผ่นดินไหว500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
- ลูกเห็บ500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000

หมวดที่ 2 ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)
1. ความเสียหายต่อกระจกอาคาร50,00050,00050,00050,00050,00050,000
2. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์50,00050,00050,00050,00050,00050,000
3. ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง50,00050,00050,00050,00050,00050,000
4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง50,00050,00050,00050,00050,00050,000
5. ศิลปวัตถุ20,00020,00020,00020,00020,00020,000
เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีอากร)ราคาค่าเบี้ยประกันภัยราคาค่าเบี้ยประกันภัยราคาค่าเบี้ยประกันภัยราคาค่าเบี้ยประกันภัยราคาค่าเบี้ยประกันภัยราคาค่าเบี้ยประกันภัย
อาคารคอนกรีต7001,2501,8002,3502,9003,450
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้1,1502,1503,1504,1505,1506,150

หมายเหตุ

กรณีทุนประกันภัยไม่ตรงตามตาราง ให้คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังนี้

 1. อาคารคอนกรีต เบี้ยประกันภัย 110 บาท ต่อทุนประกันภัย 100,000 บาท
 2. อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เบี้ยประกันภัย 200 บาท ต่อทุนประกันภัย 100,000 บาท

ความคุ้มครองเสริม (เลือกซื้อเพิ่มได้)

ความคุ้มครองECO IECO IIECO Plus
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า50,000100,000200,000
การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์50,000100,000200,000
- ค่าซ่อมแซมบ้าน5,00010,00020,000
- การสูญหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล5,00010,00020,000
จำกัดความรับผิดรวม50,000100,000200,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)500,0001000,0002000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)50,000100,000200,000
น้ำท่วม--5% ของทุนประกันภัย สูงสุด 2,000,000 บาท
เบี้ยประกันภัยต่อปี4509502,100

หมายเหตุ

กรณีทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเสริม ECO Plus ได้

โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับประกันวินาศภัยจากแสงทองโบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561