LINE

ประกันชั้น3เหมาะกับการใช้งานรถแบบไหน

ประกันชั้น3เหมาะกับการใช้งานรถแบบไหน

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ของผู้ที่ครอบครองรถยนต์นั้น นอกจากจะต้องทำตามข้อบังคับของกฎหมายที่จะต้องยื่นต่อ พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งมีประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในด้านของความเสียหายของร่างกายอัน เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนการตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยหน้าที่ของ พ.ร.บ. นั้นจะช่วยคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ขับขี่และผู้ที่อยู่ร่วมท้อง ถนนได้ในส่วนหนึ่ง แต่ยังมีประกันภัยอีกประเภทที่ให้ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ต่อคนบนท้องถนนได้ตลอดมาและมีควบคู่กับประกันภัยชนิดอื่น ๆ มาโดยตลอดซึ่งในมุมมองของผู้บริโภคบางท่านอาจจะเห็นว่า ประกันชั้น 3
นั้นเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันภัยภาคบังคับ ตลอดจนสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในสถานการณ์แห่งความโกลาหลได้เป็นอย่างดี โดย ประกันชั้น 3
ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่คนที่ขับขี่รถมาหลายปีหรือรถยนต์ของผู้ครอบครอง มีอายุการผลิตนานพอสมควร จนทำให้ผู้ครอบครองเลือกใช้ ประกันชั้น 3 ที่มีราคาไม่สูงมากนักอีกทั้งยังมีความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นทางเลือกที่สามารถให้การช่วยเหลือคู่กรณีในขณะที่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ เป็นอย่างดี โดยจะขออธิบายถึงรถที่เหมาะสมแก่การเลือกใช้ ประกันชั้น 3
ให้ทราบเพียงคร่าวๆดังนี้

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีต่อรถยนต์โดยสารทั่วไป ซึ่งผู้ขับขี่ควรจะพิจารณาในเรื่องของอายุของรถเป็นอันดับแรก ได้ควรจะอยู่ที่ 7-15 ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ โดยการทำ ประกันชั้น 3
ไว้นั้นจะทำให้ผู้ที่เป็นคู่กรณีได้รับการคุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาลตลอดจน ได้รับเงินสินไหมทดแทนในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายได้ด้วย ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ครอบครองรถกระบะ แน่นอนว่าในบางอาชีพอาจจะต้องพึ่งพาการใช้รถกระบะที่มีความสามารถในการบรรทุก สิ่งของที่มีน้ำหนักและจำนวนมาก โดยการทำ ประกันชั้น 3
นั้นถือว่ามีข้อดีในกรณีที่รถกระบะของท่านมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วนั่น เอง

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ในกรณีที่ขับขี่รถตู้ สำหรับบางครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในบ้านค่อนข้างมาก การเลือกรถตู้มาใช้ในกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพื่อโดยสารไปยังสถานที่อันเป็นจุดหมายสำคัญ ตลอดจนเพื่อการท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวรถตู้ก็ค่อนข้างเหมาะและ ให้พื้นที่ใช้สอยแก่เจ้าของและผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำ ประกันชั้น 3 ให้แก่รถตู้นั้น เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำได้ไม่ว่ารถจะเก่าหรือใหม่สักแค่ไหนก็ตาม

ประกันชั้น 3 ให้สิทธิประโยชน์อย่างไรต่อผู้ขับขี่และผู้ครอบครอง

ในเรื่องของ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายท่านให้ความสนใจและต้องการไขข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีต่อประกันภัยรถยนต์ชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยประกันต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันจะต้องทำการชำระต่อบริษัทนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาและทำให้การคุ้มครองนั้นดำเนินต่อไปได้ด้วย ดี นอกจากนี้ ประกันชั้น 3
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากเดิมซึ่ง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินความรู้เหล่านั้นจะทำให้ท่านสามารถดำเนินการตัดสิน ใจได้อย่างทันท่วงทีและเสียประโยชน์ในสภาวะนั้นๆ น้อยมากที่สุด หากว่าด้วยเรื่องของเบี้ยประกันของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเราอาจจะตอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากบริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์แต่ละแห่งนั้น มีการกำหนดเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วมักจะพิจารณาจากจำนวนปีของรถยนต์ โดยจะอิงจากความเก่าแก่ ซึ่งนับจากเวลาที่ผลิตเป็นหลัก ซึ่งจำนวนปีที่มักแนะนำให้ทำประกันภัยชั้น 3 มักจะอยู่ที่มากกว่า 7 ปีขึ้นไป หรือทางบริษัทเห็นว่ามีการใช้งานรถที่ค่อนข้างหนักและสมบุกสมบันจึงจะออกความ เห็นว่าควรทำประกันภัยชั้น 3 เพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทางออกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย ครั้งนั้น ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อประกันเป็นหลัก ซึ่งท่านจะเลือกซื้อประกันชั้น 2 ก็ได้และไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใด อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในเรื่องของ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เอาประกันและผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันซึ่งอาจจะเกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเราจะต้องขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ประกันชั้น 3
นั้นไม่ได้รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันเป็นหลักแต่จะทำการช่วยเหลือและให้เงินชด เชยต่อคู่กรณีทั้งความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินที่เสียหายและร่างกายหรือ อวัยวะสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนหากเกิดสถานการณ์ร้ายแรงจนถึงแก่ความตาย บริษัทประกันก็จะทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือในส่วนนั้นอย่างเต็มที่ด้วย ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์หาหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้เอาประกันเป็นผู้ กระทำผิดทางกฎหมายอย่างแท้จริง จึงจะสามารถดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อมูลที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นได้

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

โรงงานแต่ละจำพวกคืออะไรundefined
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โรงงานแต่ละจำพวกคืออะไร แยกยังไง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้มีการแบ่งโรงงานออกเป็นสามจำพวกคือ โรงงานจำพวกที่หนึ่ง จำพวกที่สอง และจำพวกที่สาม โรงงานจำพวกที่1ได้แก่อะไรบ้าง โรงงานจำพวกที่2ได้แก่อะไรบ้าง โรงงานจำพวกที่3ได้แก่อะไรบ้าง แสงทองโบรคเกอร์จะมาช่วยหาคำตอบ

ทเ

ทีมรับรอง เซ็นแบบวิศวกรรมของแสงทองโบรคเกอร์

ไฟเตือนลมยางขึ้นแจ้งเตือนถึงปัญหาอะไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

ไฟเตือนลมยางขึ้นแจ้งเตือนถึงปัญหาอะไร เมื่อไฟเตือนลมยาง (TPMS) สว่างขึ้นบนหน้าปัดรถยนต์สิ่งแรกที่ผู้ขับขี่จะต้องทำคือตรวจสอบความดันลมยางรถยนต์ว่าลมยางรถยนต์อ่อนหรือเกินไปไหม โดยการตรวจสอบนั้นผู้ขับขี่สามารถใช้มาตรวัดดู หากตรวจสอบแล้วมียางอ่อนเกินไปก็ควรทำการเติมแรงดันลมยางรถให้อยู่ค่าที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ โปรดจำไว้ว่าระบบ ไฟเตือนลมยาง (TPMS) เป็นเพียงระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติของยางรถยนต์ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลบำรุงรักษายางรถยนต์ที่ เพียงแต่เป็นตัวช่วยที่คอยแจ้งเตือนเมื่อความดันลมยางต่ำกว่ากำหนดหรือไฟเตือนลมยาง (TPMS) สว่างขึ้นเมื่อความดันลมยางสูงเกินไป ซึ่งไฟเตือนลมยาง (TPMS) สว่างขึ้นที่พบได้บ่อย 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วันหยุดประกันเปิดไหมundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

วันหยุดประกันเปิดไหม บริษัทประกันภัยเปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทประกันภัยเปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ คุณสามารถโทรหาบริษัทประกันของคุณได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ซื้อประกันด้วยเงินดิจิตัลundefined
23 กันยายน พ.ศ.2565

ซื้อประกันด้วยเงินดิจิตัล คริปโตแลกประกัน คิดค่าธรรมเนียมยังไง ซื้อขายแบบไหน ซื้อประกันภัยด้วยเงินดิจิตัลหรือคริปโตเคอเรนซี่

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยชั้น 1 ต้องเสียค่าส่วนต่างหรือไม่undefined
30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นหาว่าประกันภัยชั้น 1 กำหนดให้คุณต้องจ่ายค่าส่วนต่างหรือไม่ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แสงทองโบรคเกอร์ จำกัด ค้นหาความคุ้มครองการประกันที่ดีที่สุดและโซลูชันเฉพาะบุคคล ติดต่อเราวันนี้!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ไฟหมอกเปิดตอนไหนundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ไฟหมอกเปิดตอนไหน เปิดไฟตัดหมอกยังไงไม่ให้โดนจับ? ปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผลิตแต่บางรุ่นที่ไม่มีมาให้ ทางเจ้าของรถก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังได้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561