LINE

ประกันชั้น3เหมาะกับการใช้งานรถแบบไหน

ประกันชั้น3เหมาะกับการใช้งานรถแบบไหน

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ของผู้ที่ครอบครองรถยนต์นั้น นอกจากจะต้องทำตามข้อบังคับของกฎหมายที่จะต้องยื่นต่อ พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งมีประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในด้านของความเสียหายของร่างกายอัน เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนการตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยหน้าที่ของ พ.ร.บ. นั้นจะช่วยคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ขับขี่และผู้ที่อยู่ร่วมท้อง ถนนได้ในส่วนหนึ่ง แต่ยังมีประกันภัยอีกประเภทที่ให้ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ต่อคนบนท้องถนนได้ตลอดมาและมีควบคู่กับประกันภัยชนิดอื่น ๆ มาโดยตลอดซึ่งในมุมมองของผู้บริโภคบางท่านอาจจะเห็นว่า ประกันชั้น 3
นั้นเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันภัยภาคบังคับ ตลอดจนสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในสถานการณ์แห่งความโกลาหลได้เป็นอย่างดี โดย ประกันชั้น 3
ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่คนที่ขับขี่รถมาหลายปีหรือรถยนต์ของผู้ครอบครอง มีอายุการผลิตนานพอสมควร จนทำให้ผู้ครอบครองเลือกใช้ ประกันชั้น 3 ที่มีราคาไม่สูงมากนักอีกทั้งยังมีความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นทางเลือกที่สามารถให้การช่วยเหลือคู่กรณีในขณะที่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ เป็นอย่างดี โดยจะขออธิบายถึงรถที่เหมาะสมแก่การเลือกใช้ ประกันชั้น 3
ให้ทราบเพียงคร่าวๆดังนี้

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีต่อรถยนต์โดยสารทั่วไป ซึ่งผู้ขับขี่ควรจะพิจารณาในเรื่องของอายุของรถเป็นอันดับแรก ได้ควรจะอยู่ที่ 7-15 ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ โดยการทำ ประกันชั้น 3
ไว้นั้นจะทำให้ผู้ที่เป็นคู่กรณีได้รับการคุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาลตลอดจน ได้รับเงินสินไหมทดแทนในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายได้ด้วย ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ครอบครองรถกระบะ แน่นอนว่าในบางอาชีพอาจจะต้องพึ่งพาการใช้รถกระบะที่มีความสามารถในการบรรทุก สิ่งของที่มีน้ำหนักและจำนวนมาก โดยการทำ ประกันชั้น 3
นั้นถือว่ามีข้อดีในกรณีที่รถกระบะของท่านมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วนั่น เอง

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ในกรณีที่ขับขี่รถตู้ สำหรับบางครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกในบ้านค่อนข้างมาก การเลือกรถตู้มาใช้ในกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเพื่อโดยสารไปยังสถานที่อันเป็นจุดหมายสำคัญ ตลอดจนเพื่อการท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวรถตู้ก็ค่อนข้างเหมาะและ ให้พื้นที่ใช้สอยแก่เจ้าของและผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำ ประกันชั้น 3 ให้แก่รถตู้นั้น เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำได้ไม่ว่ารถจะเก่าหรือใหม่สักแค่ไหนก็ตาม

ประกันชั้น 3 ให้สิทธิประโยชน์อย่างไรต่อผู้ขับขี่และผู้ครอบครอง

ในเรื่องของ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายท่านให้ความสนใจและต้องการไขข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีต่อประกันภัยรถยนต์ชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยประกันต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันจะต้องทำการชำระต่อบริษัทนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาและทำให้การคุ้มครองนั้นดำเนินต่อไปได้ด้วย ดี นอกจากนี้ ประกันชั้น 3
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากเดิมซึ่ง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินความรู้เหล่านั้นจะทำให้ท่านสามารถดำเนินการตัดสิน ใจได้อย่างทันท่วงทีและเสียประโยชน์ในสภาวะนั้นๆ น้อยมากที่สุด หากว่าด้วยเรื่องของเบี้ยประกันของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเราอาจจะตอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากบริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์แต่ละแห่งนั้น มีการกำหนดเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วมักจะพิจารณาจากจำนวนปีของรถยนต์ โดยจะอิงจากความเก่าแก่ ซึ่งนับจากเวลาที่ผลิตเป็นหลัก ซึ่งจำนวนปีที่มักแนะนำให้ทำประกันภัยชั้น 3 มักจะอยู่ที่มากกว่า 7 ปีขึ้นไป หรือทางบริษัทเห็นว่ามีการใช้งานรถที่ค่อนข้างหนักและสมบุกสมบันจึงจะออกความ เห็นว่าควรทำประกันภัยชั้น 3 เพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทางออกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย ครั้งนั้น ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อประกันเป็นหลัก ซึ่งท่านจะเลือกซื้อประกันชั้น 2 ก็ได้และไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใด อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในเรื่องของ ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เอาประกันและผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันซึ่งอาจจะเกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเราจะต้องขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ประกันชั้น 3
นั้นไม่ได้รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันเป็นหลักแต่จะทำการช่วยเหลือและให้เงินชด เชยต่อคู่กรณีทั้งความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินที่เสียหายและร่างกายหรือ อวัยวะสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนหากเกิดสถานการณ์ร้ายแรงจนถึงแก่ความตาย บริษัทประกันก็จะทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือในส่วนนั้นอย่างเต็มที่ด้วย ซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์หาหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้เอาประกันเป็นผู้ กระทำผิดทางกฎหมายอย่างแท้จริง จึงจะสามารถดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อมูลที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นได้

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไทยundefined
23 เมษายน พ.ศ.2566

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในประเทศไทยกับแสงทองโบรคเกอร์ นายหน้าประกันภัยผู้เชี่ยวชาญของเราให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลและช่วยคุณตัดสินใจเลือกความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประโยชน์ของบริการด้านวิศวกรรมสำหรับบริษัทผู้ผลิตundefined
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บริการด้านวิศวกรรมมีบทบาทสำคัญในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่หลากหลาย สำหรับบริษัทผู้ผลิต

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

บริษัท วิริยะ ประกันภัย การให้บริการที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพundefined
30 เมษายน พ.ศ.2566

บริษัท วิริยะ ประกันภัย เป็นบริษัทให้บริการประกันภัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นมิตรและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำไมแบตเตอรี่รถยนต์หมดไวundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำไมแบตเตอรี่รถยนต์หมดไว แบตเตอรี่รถยนต์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อรถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ เพื่อให้รถของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

สุดยอดรถยนต์ Koenigsegg Jesko รถไฮเปอร์คาร์สัญชาติสวีเดนundefined
10 มีนาคม พ.ศ.2566

Koenigsegg Jesko เป็นไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตโดย Koenigsegg ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสวีเดน เปิดตัวครั้งแรกที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ 2019 เจสโกได้รับการตั้งชื่อตามบิดาของผู้ก่อตั้งบริษัท คริสเตียน ฟอน โคนิกเซกก์ และเป็นตัวแทนของยานยนต์นวัตกรรมและสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุดจากผู้ผลิต

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ข้อยกเว้นการประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมอะไรบ้างundefined
25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ทำความเข้าใจข้อจำกัดของการประกันสุขภาพและเรียนรู้เกี่ยวกับการยกเว้นทั่วไปที่แผนประกันสุขภาพอาจไม่ครอบคลุม สำรวจความสำคัญของการทบทวนรายละเอียดกรมธรรม์และพิจารณาตัวเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับสุขภาพของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561