LINE

แบบทดสอบใบขับขี่มีอะไรบ้าง

แบบทดสอบใบขับขี่มีอะไรบ้าง

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถนั้น ว่ากันว่ายากพอๆกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองเคยพบกับผู้ที่มาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถถึงเกื อบ 60 ครั้งจึงจะสอบผ่าน ถือว่ามีความพยายามสูงมากจริงๆ แต่ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าการสร้างมาตรฐานการทดสอบในระดับที่ค่อนข้างสูงนั้ น จุดมุ่งหมายก็เพื่อผลิตผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน ด้วยความคาดหวังว่าผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งมาตรฐานการทดสอบในปัจจุบันก็ยังไม่ใช่มาตรฐานที่หลายฝ่ายพอใจนัก และในอนาคตอันใกล้นี้ กรมการขนส่งทางบกก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการทดสอบให้สูงขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นการไปทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถก็คงไม่ต่างจากการสอบเข้ามหา วิทยาลัย ปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จก็คือ การเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะไปทดสอบจริง ยิ่งมีความพร้อมมาก ก็จะเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการทดสอบนั้นๆคะ ดังนั้นบทความนี้แสงทองโบรคเกอร์จะพาท่านไปเตรียมความพร้อมกับแบบทดสอบเพื่อขอร ับใบอนุญาตขับรถกัน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ด่านนี้ถือว่าเป็นด่านแรกที่จะทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ย วข้องกับการขับรถ ถือเป็นแบบทดสอบที่สำคัญมากๆ ก่อนที่จะไปทดสอบด้านอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้

  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการแยกแยะสีต่างๆ โดยเฉพาะสีที่จำเป็นในการใช้รถใช้ถนน คือ การจำแนกสีของไฟจราจร ซึ่งผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ได้แก่ ตาบอดสี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก
  • ทดสอบสายตาทางลึก เพื่อทดสอบความสามารถในการกะระยะ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับรถบนถนนจริงมาก การกะระยะและการคาดคะเนที่ดีจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้นไปด้วย
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง การใช้สายตาทางกว้างมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจสอบสิ่งต่างรอบข้างตัวรถของท ่านเมื่อเวลาอยู่บนถนนจริง ซึ่งผู้ขับขี่ที่ดีจะมีทักษะในการมองทางกว้างโดยใช้ การกวาดสายตาไปทางข้างเพื่อระแวดระวังสถานการณ์ต่างๆไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า มีความสำคัญอย่างมากต่อการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ที่มีปฏิกริยาเท้าที่ว่องไว จะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์กระชั้นชิด เช่น รถคันหน้าเบรคกะทันหัน มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ เป็นต้น

ทดสอบข้อเขียน

การทดสอบข้อเขียนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้ทดสอบในด้านต ่างๆ ได้แก่ กฏหมายจราจรเบื้องต้น การอ่านป้ายสัญญาณต่างๆ มารยาทในการขับรถ และการบำรุงดูแลรักษารถเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการทดสอบที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม ด้วยระบบ E-Exam ซึ่งเป็นการสอบผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบรรจุข้อสอบในแต่ละหมวดกว่า 1, 000 ข้อ แล้วใช้วิธีสุ่มข้อสอบในหัวข้อต่างๆออกมาอย่างละเท่าๆกัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ โดยผู้ทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ 80 เปอร์เซนต์ จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ ซึ่งแนะนำให้ผู้ทำการทดสอบมีสมาธิและตั้งใจอ่านคำถามอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจตอ บคำถาม นอกจากนี้ก่อนกดปุ่มส่งข้อสอบ ขอให้ตรวจทานคำตอบอีกครั้งหนึ่งเพราะหากมีข้อที่อยากเปลี่ยนคำตอบยังสามารถแก้ไ ขได้ แต่ถ้าหากท่านกดส่งคำตอบไปจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้อีก ซึ่งหลังจากส่งคำตอบแล้ว ระบบจะทำการคำนวณคะแนนให้ทราบในทันที

ทดสอบขับรถ

การทดสอบขับรถถือเป็นการทดสอบผ่านแบบจำลองในสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนจริง ถือเป็นด่านทดสอบสำคัญที่ผู้ทดสอบจะแสดงถึงความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนบนถนนจริง ซึ่งการทดสอบจะทดสอบใน 7 ท่าสอบ สำหรับรถยนต์ และ 5 ท่าทดสอบ สำหรับรถจักรยานยนต์ แต่ในทางปฏิบัตินั้นเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และจำนวนผู้ทดสอบในแต่ละวัน สำนักงานขนส่งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มักจะกำหนดท่าทดสอบไว้ที่ 3 ท่าทดสอบ อาทิเช่น สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) จะกำหนดท่าทดสอบ 3 ท่า ได้แก่

  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
  • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการของการทดสอบ ขั้นแรก เจ้าหน้าที่จะพาชมวิดีโอสาธิตการนำรถเข้าทดสอบ จากนั้นผู้ทดสอบที่พร้อมทำการสอบให้นำรถเข้าไปทดสอบตามคิวที่ได้รับ หากผ่านการทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารเพื่อนำไปดำเนินการออกบัตร และชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การเตรียมพร้อมในการทดสอบถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากท่านมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี เชื่อแน่ว่าจะต้องประสบความสำเร็จ เป็นผู้ขับขี่ที่มีความพร้อมที่จะใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท เคารพกฏจราจร และสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนนอย่างแน่นอน

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประเภทของการประกันสุขภาพมีแก่แบบ การทำความเข้าใจทางเลือกของคุณundefined
24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบแผนประกันสุขภาพประเภทต่างๆ ที่มีอยู่และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะและตัวเลือกความคุ้มครอง เรียนรู้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน ทัศนวิสัยในการขับขี่บนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากกระจกรถยนต์ของคุณโดนฝุ่นเกาะหนา อาจทำให้กระจกหน้ารถของคุณมัวได้ ส่งผลทำให้การมองถนนไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นใบปัดน้ำฝนจะเป็นตัวช่วยคุณได้ แต่ด้วยเวลาและการใช้งานของใบปัดน้ำฝนของคุณก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ถ้าหากใช้ใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพอาจส่งผลทำให้กระจกเป็นรอยได้หรือหากขับรถในสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ฝนตกหนักก็อาจทำให้การขับขี่เป็นอันตรายมากกว่าผลดี มาดูกันว่าควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนตอนไหน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ลดความซับซ้อนของกระบวนการเปรียบเทียบประกันภัย และเลือกความคุ้มครองที่ดีundefined
24 เมษายน พ.ศ.2566

เปรียบเทียบกรมธรรม์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้บริการเปรียบเทียบที่สะดวกของเรา รับใบเสนอราคา เปรียบเทียบตัวเลือกความคุ้มครอง และตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อค้นหาความคุ้มครองประกันภัยที่สมบูรณ์แบบและตรงตามความต้องการของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีไล่ฝ้ากระจกundefined
17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีไล่ฝ้ากระจก การขับขี่รถในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศที่ชื้นขึ้น อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นที่กระจกได้ง่ายและบ่อย ไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้า กระจกด้านหลัง หรือแม้แต่กระจกมองข้าง ก็สามารถเกิดฝ้ามาบดบังทัศนวิสัยของการมองเห็นเส้นทางได้เช่นกัน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไร? วันนี้แสงทองโบรคเกอร์จึงนำ 5 วิธีไล่ฝ้ากระจก ช่วยขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าหนาว มาฝากกัน จะมีวิธีไหนที่สามารถแก้ไขได้บ้าง ตามไปดูกันเลย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำไมต้องทำประกันชั้น1undefined
23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำไมต้องทำประกันชั้น1ในรอบ 365 วันเราต่างก็ต้องมีแผนเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศกันอย่างน้อยสักครั้ง ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยเรื่องของงาน รือจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ดี ซึ่งวิธีการเดินทางก็มีทั้งที่ไปกับขนส่งสาธารณะ การเดินทางไปกับขนส่งที่ถูกจ้างมาเพื่อไปเป็นหมู่คณะ และเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ทุกการเดินทางก็ถือว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของเราได้เช่นกัน ในแต่ละรอบที่ต้องออกเดินทางก็ยากที่จะคาดคะเนได้ว่าสามารถเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ไหม ด้วยเหตุนี้การที่ถือครอง ประกันการเดินทาง เอาไว้สักกรมธรรม์ก็เป็นหลักประกันความเสียหายต่อชีวิตของเราได้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ปกป้อง TAKANO TTE 500 ของคุณด้วยความอุ่นใจundefined
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หากคุณเป็นเจ้าของ TAKANO TTE 500 อย่างภาคภูมิ คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ปฏิวัติวงการที่รวมพลัง ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน รถกระบะไฟฟ้า ขนาดจิ๋ว รุ่นเดียวในไทย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561