LINE

ขอ มอก.ขยายโรงงาน ขอใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ยากไหม?

"ขอมอก. ได้ไม่ยาก เพราะแสงทองโบรคเกอร์มีทีมงานให้คำปรึกษาและดำเนินการแทนในการขอใบอนุญาต มอก. โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน"

ขอ มอก.ขยายโรงงาน ขอใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

มอก.เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและ จัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ

“แสงทองโบรคเกอร์เข้าใจในปัญหาในการขอ มอก. เราพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการแทนในการขอใบอนุญาตมอก. โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและช่วยในทุกขั้นตอนจนได้รับใบอนุญาต ด้วยราคาที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน”

ขอ มอก.คอนกรีตผสมเสร็จ ขยายโรงงาน ขอใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
ขอ มอก.คอนกรีตเสาเข็มเสริมแรง ขยายโรงงาน ขอใบอนุญาตโรงงาน จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ขั้นตอนการขอมอก. กับแสงทองโบรคเกอร์

สมอ กับ มอก ต่างกันอย่างไร?

สงสัยไหมว่า 2 เครื่องหมายมาตรฐานต่างกันอย่างไร

- สมอ. คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้ตั้งข้อกำหนดทางวิชาการมอก. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

- มอก. คือข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและ จัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ

มอก. มีประโยชน์และมีความสาคัญอย่างไร

ประโยชน์ต่อผู้ผลิตของ มอก.

1.ช่วยเพิ่มประสิทธภาพในการผลิต
2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
3. ช่วยควบคุมและทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
4. ทําให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาที่ถูกลง
5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกําหนดให้สินค้าที่ต้องได้รับมอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2. มีความมั่นใจในการนำสินค้าไปใช้
3. กรณีสินค้าชำรุด สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายเนื่องจากสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันใช้ทดแทนกันได้
4. วิธีบำรุงรักษาของสินค้าใกล้เคียงกัน
5. ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากับการนำไปใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

1. ช่วยเป็นสื่อกลางบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกัน
2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อการขาย
3. ประหยัดการใช่ทรัพยากรของชาติ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
4. สร้างโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ

ประกันวินาศภัยที่ท่านอาจจะสนใจ

ประกันภัยโครงการ ประกันสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยกลุ่ม

ประกันภัยอัคคีภัยโรงงานและสถานประกอบการ

ประกันภัยทรัพย์สินและความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่น ส่วนลดประกันภัยพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ ทางไลน์ออฟฟิชเชี่ยลแสงทองโบรคเกอร์

แอดเพื่อนรับส่วนลดและสอบถามโปรโมชั่น

ด้วยความเคารพและห่วงใย

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561