LINE

ข้อมูลกรมธรรม์ผิด ทำยังไง

ข้อมูลกรมธรรม์ผิด ทำยังไง

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำประกันรถยนต์แล้ว ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร ?

กรมธรรม์รถยนต์ นับเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดหลังจากตกลงทำประกันรถ ยนต์กับบริษัทประกันฯ ทั้งชื่อของผู้เอาประกันรถ เลขทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้กรมธรรม์ที่คุณได้รับมาสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ แต่หากเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับในกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร ? และสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือใบสลักหลังกรมธรรม์ วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันครับ

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันรถยนต์ ออกให้กับผู้เอาประกันอีก 1 รอบ เพื่อให้ผู้เอาประกันเก็บเอาไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ และบริษัทประกันฯ เก็บเอาไว้อีก 1 ฉบับ ซึ่งข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่ผู้เอาประกันแจ้งเรื่องมายังบริษัทประกันฯ ดังนั้น ผู้เอาประกันควรอ่านเนื้อหาข้างในของใบสลักหลังกรมธรรม์ให้ละเอียด เพราะกรมธรรม์เป็นเอกสารที่จะระบุว่าผู้เอาประกันเป็นใคร รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์รุ่นอะไร หากข้อมูลเหล่านี้เกิดความผิดพลาด อาจสร้างความลำบากให้กับคุณเวลาต้องการจะเคลมประกันรถยนต์ในอนาคตได้

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร

หากข้อมูลในกรมธรรม์ผิดต้องรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันฯ หรือนายหน้าประกันที่คุณติดต่อด้วย เนื่องจากบริษัทประกันฯ ที่คุณติดต่อด้วยต้องเป็นผู้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่ที่มีข้อมูลถูกต้องให้ กับคุณอีกครั้ง ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้เอาประกัน เพื่อให้ได้เอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ที่มีข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรมองข้ามขั้นตอนนี้เด็ดขาด โดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณนั่นเองครับ

กรณีใดบ้างที่ต้องแจ้งบริษัทประกันฯ เพื่อออกเอกสารสลักหลัง

ส่วนใหญ่แล้วในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในใบสลักหลังกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว มักจะเกิดจากดังนี้

 • ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ผิด

ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ว่าถูกต้องตามที่ผู้เอาประกันแจ้งหรือไม่ มีดังนี้

 1. ชื่อของผู้เอาประกันรถยนต์
 2. วัน เดือน ปี ที่ประกันรถยนต์เริ่มคุ้มครอง
 3. เลขทะเบียนรถยนต์
 4. รุ่นรถยนต์ที่เอาประกัน
 5. เลขตัวถังของรถยนต์ที่เอาประกัน
 6. เบี้ยประกันรถยนต์

หากข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับที่แจ้งไป สิ่งที่คุณควรต้องทำคือการติดต่อไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อขอใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่อีกครั้ง

 • เกิดการเปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์รถยนต์ ในกรณีนี้สามารถพบได้บ่อยครั้ง จากการที่ผู้เอาประกันรถต้องการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรมธรรม์รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ โดยไม่ได้เกิดจากข้อมูลผิดพลาดในกรมธรรม์ ในส่วนนี้คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์และขอรับได้เลย

การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

เมื่อผู้เอาประกันต้องการขอเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ได้เลย เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

 • เปลี่ยนที่อยู่ในกรมธรรม์รถยนต์

เอกสารคำร้องขอสลักหลังกรมธรรม์ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอากรมธรรม์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อระบุข้อมูลติดต่อ/ที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง

 • กรมธรรม์สูญหาย ในกรณีนี้ผู้เอาประกันต้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วนำหลักฐานมาแจ้งกับบริษัทประกันฯ เพื่อที่บริษัทประกันฯ จะออกสำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิ์ต่างๆ ตามกรมธรรม์

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

 • กรณีรถยนต์ที่เอาประกัน มีการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม ต้องใช้ใบเสร็จ/ ราคาของอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้นๆ เป็นเอกสารในการแจ้งขอใบสลักหลังกรมธรรม์ ซึ่งการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม นอกจากจะเพิ่มทุนประกันแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกด้วย

 • การขอใบสลักหลังแก้ไขรายละเอียดรถยนต์ เช่น เลขตัวถังผิด, ทะเบียนรถยนต์ผิด, ชื่อผู้ครอบครองรถผิด

สำเนาทะเบียนรถ ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ ในกรมธรรม์ รถยนต์ อย่าลืมที่จะส่งเอกสารที่สามารถยืนยันข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปพร้อมกับยื่น คำร้องด้วย เพื่อให้ฝั่งบริษัทประกันฯ สามารถใส่ข้อมูลตามจริงในใบสลักหลังกรมธรรม์ได้ถูกต้องครบถ้วน

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประโยชน์ของการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าundefined
29 มกราคม พ.ศ.2566

การเป็นเจ้าของรถยนต์ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญ และการบำรุงรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รถทำงานได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

MINI Cooper เป็นรถยนต์ขนาดเล็กกะทัดรัดที่ครองใจผู้ขับขี่มากมายทั่วโลกundefined
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

MINI Cooper เป็นรถยนต์ขนาดเล็กกะทัดรัดที่ครองใจผู้ขับขี่มากมายทั่วโลก MINI Cooper เปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษ 1960 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบและนวัตกรรมของอังกฤษ ด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม และการปรับแต่งในระดับสูง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน ทัศนวิสัยในการขับขี่บนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากกระจกรถยนต์ของคุณโดนฝุ่นเกาะหนา อาจทำให้กระจกหน้ารถของคุณมัวได้ ส่งผลทำให้การมองถนนไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นใบปัดน้ำฝนจะเป็นตัวช่วยคุณได้ แต่ด้วยเวลาและการใช้งานของใบปัดน้ำฝนของคุณก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ถ้าหากใช้ใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพอาจส่งผลทำให้กระจกเป็นรอยได้หรือหากขับรถในสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ฝนตกหนักก็อาจทำให้การขับขี่เป็นอันตรายมากกว่าผลดี มาดูกันว่าควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนตอนไหน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ใช้ประโยชน์จากกระดานงานออนไลน์และเว็บไซต์จัดหางานและคำแนะนำในการหาโอกาสทางอาชีพundefined
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กระดานสมัครงานออนไลน์และเว็บไซต์จัดหางานได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและสะดวกสำหรับผู้หางานในการค้นหาและสมัครงาน เว็บไซต์เหล่านี้นำเสนอโอกาสในการทำงานมากมาย ตั้งแต่ตำแหน่งระดับเริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การเลือกประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ สิ่งที่ควรพิจารณาundefined
24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ ความสามารถในการจ่าย และแผนพิเศษที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะของผู้สูงอายุ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถ NETA V วิริยะประกันภัยundefined
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันรถเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องรถยนต์ที่รักของตน การเลือกบริษัทประกันที่เหมาะสมและมีช่องทางต่อประกันที่สะดวกสบายมีบทบาทสำคัญ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561