LINE

ทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ประกันไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ประกันไม่คุ้มครอง

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เมื่อเกิดอุบัติเหตุครั้งใดและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ยกเว้นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ตัวอย่างทรัพย์สินที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

  • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง ผู้เอาประกันภัยในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์เท่านั้น
    ส่วนผู้ขับขี่ให้หมายถึงเฉพาะผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมายต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้รวมผู้ขับขี่อื่น เช่น ผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ดังนั้นถ้าผู้ขับขี่ตามคำนิยามนี้ได้ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของผู้ ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบริษัทยังต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ไม่สามารถนำเงื่อนไขข้างต้นมาปฎิเสธความคุ้มครองได้ เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีที่เจ้าของรถยนต์ได้ซื้อรถยนต์แต่ยังไม่ได้แจ้ง เปลี่ยนชื่อทั้งในทะเบียนรถยนต์หรือบริษัทที่รับประกันภัย หรือที่เรียกว่าอยู่ในภาวะโอนลอย ปรากฏว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้ไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของเจ้าของรถยนต์ ที่ยังไม่ได้มีการโอน
    บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถปฎิเสธความคุ้มครองได้เช่นกัน เพราะยังถือว่าชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยยังเป็นชื่อบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนครอบครองในนามบริษัท) เกิดไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้นๆ
    บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถนำเอาเงื่อนไขนี้มาปฎิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ถือหุ้นอื่นมิใช่เป็นผู้เอาประกันภัย เพราะกฏหมายระบุชัดเจนว่าเป็นคนล่ะคนกัน

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1015...ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อ ได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัดว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น

ดังที่กล่าวข้างต้นทรัพย์สินที่ถูกยกเว้น ไม่คุ้มครองนอกจากทรัพย์สินที่เป็นของผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ หรือเป็นของคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของบุคคลทั้งสองแล้ว
ยังรวมไปถึงทรัพย์สินที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครองด้วย ส่วนกรณีอย่างไรจะถือได้ว่า บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมคุ้มครองทรัพย์สินนั้น คงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป เช่นทรัพย์สินของญาติที่มาอาศัยอยู่ในบ้านด้วย

  • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์

  • สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในกรณีนี้เป็นเงื่อนไขไม่คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่บรรทุกในรถยนต์หรือกำลังยก ขึ้นยกลงหรือกำลังเคลื่อยย้ายจากที่หนี่งยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าทรัพย์สินที่ว่านี้เกิดหล่นใส่บุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอก ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนี้ ยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย

  • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ยางมะตอยติดรถ ล้างยังไงundefined
19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ยางมะตอยติดรถ ล้างยังไง ยางมะตอยติดรถ อีกหนึ่งปัญหาปวดใจ สำหรับผู้ใช้รถหลายท่าน เมื่อต้องขับรถในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ซึ่งมักจะมียางมะตอยเหนียวหนึบกระเด็นติดรถมาด้วย สร้างความรำคาญใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในธุรกิจundefined
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์กลายเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ จึงมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

แสงทอง โบรคเกอร์ ช่วยเหลือ ลูกค้าสินมั่นคงundefined
17 ธันวาคม พ.ศ.2566

สำหรับลูกค้ากังวลใจ ต้องการความรวดเร็วในการเปลี่ยนประกันบริษัทใหม่ แสงทอง โบรคเกอร์ ร่วมกับ อลิอันซ์ ช่วยทำแคมเปญรับประกันราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินมั่นคง ลูกค้ารถเก๋งไม่ต้องตรวจรถ ราคาประกันประเภท 1 ซ่อมอู่

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ล้างรถให้กล้องและเซ็นเซอร์ปลอดภัยundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ล้างรถให้กล้องและเซ็นเซอร์ปลอดภัย รถหลายๆ รุ่น มักจะมีกล้องหรือระบบเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวควบคุมระยะการจอดติดมาพร้อมกับตัวรถ บางรุ่นมีแต่ด้านหน้า างรุ่นมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งระบบเหล่านี้มักจะอยู่บริเวณนอกตัวรถอย่างใต้กระจกมองข้าง หน้ากระจังรถหรือกันชน รวมไปถึงประตูหลังอีกด้วย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BMW I7undefined
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำประกันอย่างถูกต้อง การทำประกันรถยนต์ไฟฟ้าอาจแตกต่างจากการทำประกันรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิม ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความต้องการด้านการประกันเฉพาะของ Audi E-Tron ซึ่งเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ผลิตโดย Audi ผู้ผลิตรถยนต์หรูสัญชาติเยอรมัน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การขับรถขณะฝนตกหนักควรขับขี่อย่างไรundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

การขับรถขณะฝนตกหนักควรขับขี่อย่างไร การขับรถในสภาพอากาศที่ฝนตกหนัก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการขับขี่บนท้องถนน ด้วยวิสัยทัศน์การมองเห็นลดลง หรือถนนลื่นทำให้ควบคุมรถยากขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก็อย่าเพิ่งตกใจ ให้ตั้งสติและผู้ขับขี่สามารถป้องกันได้ด้วยการเตรียมความพร้อม

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561