LINE

ทำไมเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

ทำไมเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 24 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อพูดถึงวิธีคำนวณเบี้ยประกันภัย มีปัจจัยบางประการที่ต้องคำนึงถึง

บันทึกการขับขี่ของคุณ

หากคุณมีประวัติการขับขี่ที่สะอาด บริษัทประกันภัยอาจลดเบี้ยประกันภัยของคุณลงได้ หากคุณมีคะแนนใด ๆ ในใบอนุญาตของคุณหรือเคยประสบอุบัติเหตุ หรือถ้าคุณประสบอุบัติเหตุกับยานพาหนะอื่นและเป็นฝ่ายผิด นี่เป็นธงสีแดงที่อาจทำให้ค่ากรมธรรม์ของคุณสูงขึ้นได้

หากมีบางสิ่งในอดีตของคุณที่ทำให้พวกเขาทำประกันกับคนเช่นคุณได้ยาก พวกเขาก็อาจปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดและหาคนขับรถคนอื่นที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าบริการของพวกเขา (และอาจยังคงประสบอุบัติเหตุ)

ประวัติเครดิตของคุณ

ประวัติเครดิตของคุณอาจส่งผลต่อเบี้ยประกันของคุณ หากคุณมีประวัติเครดิตที่ดีก็สามารถลดเบี้ยประกันได้ หากคุณมีประวัติเครดิตไม่ดีก็สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยได้ และหากคุณไม่มีประวัติใดๆ เลย และกำลังพยายามทำกรมธรรม์เป็นครั้งแรก การจ่ายเงินมากขึ้นก็มีแนวโน้มสูงเช่นกัน

อายุและเพศของคุณ

อายุและเพศของคุณจะไม่ถูกพิจารณาเมื่อกำหนดเบี้ยประกันรถยนต์ของคุณ บางบริษัทอาจพิจารณาอายุของคุณหากคุณอายุเกินที่กำหนด แต่ไม่มีมาตรฐานว่าคุณจะจ่ายมากหรือน้อยตามอายุของคุณ

บางบริษัทอาจพิจารณาถึงเพศของผู้ขับขี่ในกลุ่มของตนด้วย นี้อาจนำไปสู่การลดลงของอัตราสำหรับผู้หญิงและเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ชาย

ในแต่ละปีคุณขับกี่ไมล์

จำนวนไมล์ที่คุณขับรถในแต่ละปีเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายประกันของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขับรถ 10,000 ไมล์ต่อปีและประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน ถือว่าเป็นการเรียกร้องในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม หากคุณขับรถ 30, 000 ไมล์ต่อปีและประสบอุบัติเหตุขณะขับรถไปตามทางหลวงที่ความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 100 กม./ชม.) การดำเนินการนี้ถือว่ารุนแรงพอที่จะทำให้บริษัทประกันพิจารณายื่นฟ้องต่อคุณ

บางบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามปัจจัยหลายประการ รวมถึงอายุและสถานภาพการสมรส คนอื่นอาจคิดอัตราตามเพศหรือว่าเคยมีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดมาก่อนหรือไม่ (ซึ่งอาจหมายถึงการจ่ายเงินน้อยลงหากพวกเขาไม่ได้ทำ)

หากคุณได้ยื่นคำร้องเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือกำลังอยู่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เบี้ยประกันของคุณอาจเพิ่มขึ้น

หากคุณมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหลายครั้งและ/หรือได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์ที่บริษัทประกันชำระ จำนวนเงินที่จ่ายออกไปจะส่งผลต่อการเพิ่มเบี้ยประกันภัยในปีหน้า

หากคุณอยู่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้กำหนดวันที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากเป็นเวลามากกว่า 90 วันแล้วตั้งแต่ติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน การดำเนินการนี้อาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อยื่นขอความคุ้มครองอีกครั้งในภายหลังรวมทั้ง การเพิ่มขึ้นของการชำระเงินรายเดือนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ

หากคุณมีช่องว่างความคุ้มครองหรือหมดเขตความคุ้มครอง

หากคุณมีช่องว่างความคุ้มครองหรือความคุ้มครองที่ขาดหายไป คุณมีแนวโน้มที่จะประสบอุบัติเหตุมากขึ้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น อัตราของคุณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเรียกร้องและการฟ้องร้อง คุณอาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดเนื่องจากไม่มีประวัติการประกัน

คุณสามารถคาดหวังเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นได้หากคุณไม่ต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงเวลาปกติ (เช่น ทุก ๆ หกเดือน) เนื่องจากบริษัทประกันต้องการทราบว่าลูกค้าของตนยังคงจ่ายเงินตรงเวลา เพื่อให้สามารถติดตามว่าใครเป็นหนี้เงินพวกเขา และจำนวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้พวกเขาสำหรับบริการที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไป

ยี่ห้อ รุ่น ปี และความคุ้มค่าของรถคุณ

  • ราคาประกันของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น:

  • ยี่ห้อ รุ่น และปีของรถคุณ ยิ่งรถแพง เบี้ยก็จะสูงตามไปด้วย

  • คุณขับรถของคุณมากแค่ไหน (เช่น คุณขับมันกี่ไมล์) หากคุณขับรถมากกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบุคคลในประเภทคนขับนั้น (ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 20% สูงกว่าค่าเฉลี่ย) ก็คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับความคุ้มครองเช่นกัน!

  • การจราจรที่ไหลผ่านพื้นที่ของคุณเร็วแค่ไหน นี้สามารถส่งผลกระทบต่อพรีเมี่ยมแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมในการเล่น!

สถานที่จอดรถหรือจอดรถของคุณในตอนกลางคืนหรือในระหว่างวัน ที่ที่คุณอาศัยอยู่อาจส่งผลต่ออัตราการประกันรถยนต์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเมืองและรหัสไปรษณีย์ที่ที่อยู่ของคุณตั้งอยู่

ที่ที่คุณจอดรถในเวลากลางคืนอาจส่งผลต่ออัตราการประกันรถยนต์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเมืองและรหัสไปรษณีย์ที่ที่อยู่ของคุณตั้งอยู่

หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน มีแนวโน้มว่าจะมีรถยนต์มากกว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดน ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 1 ล้านคันที่จดทะเบียนในเมือง อาจมีผู้อยู่อาศัยเพียง 100 คน ดังนั้น หากคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าว (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) มีโอกาสดีที่ที่จอดรถจะใช้พื้นที่ว่างส่วนใหญ่—และเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของใครนอกจากตัวเองหรือบริษัทห้าง ที่เช่าพื้นที่ของพวกเขา มากมายให้กับลูกค้าที่ต้องการเก็บรถไว้ค้างคืนขณะทำงานใกล้ ๆ ระหว่างวัน (และบางครั้งถึงเที่ยงคืน) ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ที่เลือกไม่เพียงแต่เก็บรถไว้ที่นี่แต่ยังต้องการทำประกันสำหรับพวกเขาในขณะที่ พวกเขาทำเช่นนั้น!

เมื่อพูดถึงวิธีคำนวณเบี้ยประกันภัย มีปัจจัยบางประการที่ต้องคำนึงถึง

บันทึกการขับขี่ของคุณ: ยิ่งคุณได้รับตั๋วมากเท่าไร เบี้ยประกันของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น หากคุณไม่มีการละเมิดหรืออุบัติเหตุในบันทึก ปัจจัยนี้ไม่ควรส่งผลต่อใบเรียกเก็บเงินของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีการละเมิดและ/ หรืออุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่น DWI (การขับรถขณะมึนเมา) หรือ DUI (การขับรถภายใต้อิทธิพล) — สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อจำนวนเงินที่บริษัทประกันเต็มใจ เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนตามท้องถนน นอกจากประเด็นประวัติศาสตร์นี้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดเบี้ยประกันในอนาคตสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อีกด้วย อายุก็มีบทบาทเช่นกันเพราะผู้ขับที่มีอายุมากกว่ามักจะไม่เพียงแต่ขับได้ไกลขึ้นในแต่ละปี แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขับขี่ได้ไม่ปลอดภัยเท่ากับผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่าเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยด้วย (ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น)

ประวัติเครดิตของคุณ: หากมีคนมีปัญหาในการชำระหนี้ตั้งแต่มัธยม มีโอกาสดีที่หนี้เหล่านี้จะยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถของพวกเขาในปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านคำสั่งกักขังที่ออกโดยค่าจ้างที่ฝากโดยตรงใน บัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ไม่เคยชำระอย่างถูกต้อง สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพออย่างน้อยในขั้นต้นจนกว่าจะลงหลักสูตรในภายหลังหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเงินกู้ยืมของนัก เรียนคนเดียวกันเริ่มมีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดความทุกข์ ทางการเงินในหมู่คนจำนวนมากที่ไม่สามารถ

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจผันผวนตามปัจจัยต่างๆ แม้ว่าบริษัทประกันภัยบางแห่งจะเสนอส่วนลดสำหรับการเป็นคนขับรถที่ดีและคงไว้ซึ่งวิธีการนั้น แต่บริษัทอื่นๆ ใส่ใจเฉพาะสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาดในอดีตเท่านั้น ทางที่ดีควรติดต่อพวกเขาโดยตรงก่อนตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับความคุ้มครองของคุณ

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไรมีความคุ้มครองอะไรบ้างundefined
7 ธันวาคม พ.ศ.2565

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไรมีความคุ้มครองอะไรบ้าง “อุบัติเหตุ” คือ 1 ในสถานการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง แต่บางเวลาอุบัติเหตุไม่ได้มีต้นเหตุ หรือความประมาทจากตัวเราเพียงอย่างเดียว เพราะมักจะมีอย่างอื่น เช่น บุคคลใกล้ตัว สิ่งของ ฯลฯ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โชคดีหน่อยก็อาจจะแค่ทายาแล้วก็หาย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นอุบัติเหตุหนัก

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า NISSAN LEAF ของคุณ สิ่งที่คุณต้องรู้undefined
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

NISSAN LEAF เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด และไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ด้วยการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และระยะทางที่น่าประทับใจ NISSAN LEAF จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องการรถยนต์ที่ไว้วางใจได้และยั่งยืน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาประกันภัยภาคบังคับundefined
30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบปัจจัยด้านราคาสำหรับการประกันภัยภาคบังคับและความคุ้มครองที่ไม่แพงสำหรับรถของคุณกับ บริษัท แสงทองโบรกเกอร์ จำกัด รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและโซลูชันการประกันส่วนบุคคล ติดต่อเราวันนี้!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

บรรทุกของท้ายรถอย่างไร ไม่ให้โดนจับundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

บรรทุกของท้ายรถอย่างไร ไม่ให้โดนจับ ต้องยอมรับจริงๆ ว่าในปัจจุบันภายในบ้านเมืองเรานั้นรถกระบะถูกทำให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของหลายครอบครัว หลายกิจการ นอกจากใช้ขับขี่แล้วยังถูกนำไปใช้บรรทุกสิ่งของหลายอย่างอีกด้วย แต่บางครั้งการบรรทุกของที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายบนท้องถนนได้ วันนี้แสงทองโบรคเกอร์ขอมาแชร์เคล็ดลับวิธีบรรทุกของท้ายรถกระบะอย่างปลอดภัย บรรทุกอย่างไรไม่ให้โดนจับ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภาษาอังกฤษundefined
27 เมษายน พ.ศ.2566

ในฐานะนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ เราให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการด้านการประกันภัยของคุณ ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงนโยบายและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของเราให้บริการแปลคุณภาพสูงที่สื่อความหมายของข้อความต้นฉบับภาษาไทยอย่างชัดเจนและรัดกุม วางใจให้เราส่งมอบงานแปลที่แม่นยำตรงตามความคาดหวังของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ คู่มือฉบับสมบูรณ์undefined
10 พฤษภาคม พ.ศ.2566

การประกันแบบสะสมทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งที่รวมเอาความคุ้มครองการประกันชีวิตเข้ากับองค์ประกอบการออม ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าประกันแบบสะสมทรัพย์คืออะไร ทำงานอย่างไร ตลอดจนประโยชน์และข้อเสียที่ต้องพิจารณา

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561