LINE

ทำไมเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

ทำไมเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 24 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อพูดถึงวิธีคำนวณเบี้ยประกันภัย มีปัจจัยบางประการที่ต้องคำนึงถึง

บันทึกการขับขี่ของคุณ

หากคุณมีประวัติการขับขี่ที่สะอาด บริษัทประกันภัยอาจลดเบี้ยประกันภัยของคุณลงได้ หากคุณมีคะแนนใด ๆ ในใบอนุญาตของคุณหรือเคยประสบอุบัติเหตุ หรือถ้าคุณประสบอุบัติเหตุกับยานพาหนะอื่นและเป็นฝ่ายผิด นี่เป็นธงสีแดงที่อาจทำให้ค่ากรมธรรม์ของคุณสูงขึ้นได้

หากมีบางสิ่งในอดีตของคุณที่ทำให้พวกเขาทำประกันกับคนเช่นคุณได้ยาก พวกเขาก็อาจปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดและหาคนขับรถคนอื่นที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าบริการของพวกเขา (และอาจยังคงประสบอุบัติเหตุ)

ประวัติเครดิตของคุณ

ประวัติเครดิตของคุณอาจส่งผลต่อเบี้ยประกันของคุณ หากคุณมีประวัติเครดิตที่ดีก็สามารถลดเบี้ยประกันได้ หากคุณมีประวัติเครดิตไม่ดีก็สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยได้ และหากคุณไม่มีประวัติใดๆ เลย และกำลังพยายามทำกรมธรรม์เป็นครั้งแรก การจ่ายเงินมากขึ้นก็มีแนวโน้มสูงเช่นกัน

อายุและเพศของคุณ

อายุและเพศของคุณจะไม่ถูกพิจารณาเมื่อกำหนดเบี้ยประกันรถยนต์ของคุณ บางบริษัทอาจพิจารณาอายุของคุณหากคุณอายุเกินที่กำหนด แต่ไม่มีมาตรฐานว่าคุณจะจ่ายมากหรือน้อยตามอายุของคุณ

บางบริษัทอาจพิจารณาถึงเพศของผู้ขับขี่ในกลุ่มของตนด้วย นี้อาจนำไปสู่การลดลงของอัตราสำหรับผู้หญิงและเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ชาย

ในแต่ละปีคุณขับกี่ไมล์

จำนวนไมล์ที่คุณขับรถในแต่ละปีเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายประกันของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขับรถ 10,000 ไมล์ต่อปีและประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน ถือว่าเป็นการเรียกร้องในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม หากคุณขับรถ 30, 000 ไมล์ต่อปีและประสบอุบัติเหตุขณะขับรถไปตามทางหลวงที่ความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 100 กม./ชม.) การดำเนินการนี้ถือว่ารุนแรงพอที่จะทำให้บริษัทประกันพิจารณายื่นฟ้องต่อคุณ

บางบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามปัจจัยหลายประการ รวมถึงอายุและสถานภาพการสมรส คนอื่นอาจคิดอัตราตามเพศหรือว่าเคยมีผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดมาก่อนหรือไม่ (ซึ่งอาจหมายถึงการจ่ายเงินน้อยลงหากพวกเขาไม่ได้ทำ)

หากคุณได้ยื่นคำร้องเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือกำลังอยู่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เบี้ยประกันของคุณอาจเพิ่มขึ้น

หากคุณมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหลายครั้งและ/หรือได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์ที่บริษัทประกันชำระ จำนวนเงินที่จ่ายออกไปจะส่งผลต่อการเพิ่มเบี้ยประกันภัยในปีหน้า

หากคุณอยู่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้กำหนดวันที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากเป็นเวลามากกว่า 90 วันแล้วตั้งแต่ติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน การดำเนินการนี้อาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อยื่นขอความคุ้มครองอีกครั้งในภายหลังรวมทั้ง การเพิ่มขึ้นของการชำระเงินรายเดือนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ

หากคุณมีช่องว่างความคุ้มครองหรือหมดเขตความคุ้มครอง

หากคุณมีช่องว่างความคุ้มครองหรือความคุ้มครองที่ขาดหายไป คุณมีแนวโน้มที่จะประสบอุบัติเหตุมากขึ้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น อัตราของคุณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเรียกร้องและการฟ้องร้อง คุณอาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองทั้งหมดเนื่องจากไม่มีประวัติการประกัน

คุณสามารถคาดหวังเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นได้หากคุณไม่ต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงเวลาปกติ (เช่น ทุก ๆ หกเดือน) เนื่องจากบริษัทประกันต้องการทราบว่าลูกค้าของตนยังคงจ่ายเงินตรงเวลา เพื่อให้สามารถติดตามว่าใครเป็นหนี้เงินพวกเขา และจำนวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้พวกเขาสำหรับบริการที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไป

ยี่ห้อ รุ่น ปี และความคุ้มค่าของรถคุณ

  • ราคาประกันของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น:

  • ยี่ห้อ รุ่น และปีของรถคุณ ยิ่งรถแพง เบี้ยก็จะสูงตามไปด้วย

  • คุณขับรถของคุณมากแค่ไหน (เช่น คุณขับมันกี่ไมล์) หากคุณขับรถมากกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบุคคลในประเภทคนขับนั้น (ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 20% สูงกว่าค่าเฉลี่ย) ก็คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับความคุ้มครองเช่นกัน!

  • การจราจรที่ไหลผ่านพื้นที่ของคุณเร็วแค่ไหน นี้สามารถส่งผลกระทบต่อพรีเมี่ยมแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมในการเล่น!

สถานที่จอดรถหรือจอดรถของคุณในตอนกลางคืนหรือในระหว่างวัน ที่ที่คุณอาศัยอยู่อาจส่งผลต่ออัตราการประกันรถยนต์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเมืองและรหัสไปรษณีย์ที่ที่อยู่ของคุณตั้งอยู่

ที่ที่คุณจอดรถในเวลากลางคืนอาจส่งผลต่ออัตราการประกันรถยนต์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเมืองและรหัสไปรษณีย์ที่ที่อยู่ของคุณตั้งอยู่

หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน มีแนวโน้มว่าจะมีรถยนต์มากกว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดน ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 1 ล้านคันที่จดทะเบียนในเมือง อาจมีผู้อยู่อาศัยเพียง 100 คน ดังนั้น หากคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าว (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) มีโอกาสดีที่ที่จอดรถจะใช้พื้นที่ว่างส่วนใหญ่—และเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของใครนอกจากตัวเองหรือบริษัทห้าง ที่เช่าพื้นที่ของพวกเขา มากมายให้กับลูกค้าที่ต้องการเก็บรถไว้ค้างคืนขณะทำงานใกล้ ๆ ระหว่างวัน (และบางครั้งถึงเที่ยงคืน) ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ที่เลือกไม่เพียงแต่เก็บรถไว้ที่นี่แต่ยังต้องการทำประกันสำหรับพวกเขาในขณะที่ พวกเขาทำเช่นนั้น!

เมื่อพูดถึงวิธีคำนวณเบี้ยประกันภัย มีปัจจัยบางประการที่ต้องคำนึงถึง

บันทึกการขับขี่ของคุณ: ยิ่งคุณได้รับตั๋วมากเท่าไร เบี้ยประกันของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น หากคุณไม่มีการละเมิดหรืออุบัติเหตุในบันทึก ปัจจัยนี้ไม่ควรส่งผลต่อใบเรียกเก็บเงินของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีการละเมิดและ/ หรืออุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่น DWI (การขับรถขณะมึนเมา) หรือ DUI (การขับรถภายใต้อิทธิพล) — สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อจำนวนเงินที่บริษัทประกันเต็มใจ เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนตามท้องถนน นอกจากประเด็นประวัติศาสตร์นี้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดเบี้ยประกันในอนาคตสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อีกด้วย อายุก็มีบทบาทเช่นกันเพราะผู้ขับที่มีอายุมากกว่ามักจะไม่เพียงแต่ขับได้ไกลขึ้นในแต่ละปี แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขับขี่ได้ไม่ปลอดภัยเท่ากับผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่าเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยด้วย (ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น)

ประวัติเครดิตของคุณ: หากมีคนมีปัญหาในการชำระหนี้ตั้งแต่มัธยม มีโอกาสดีที่หนี้เหล่านี้จะยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถของพวกเขาในปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านคำสั่งกักขังที่ออกโดยค่าจ้างที่ฝากโดยตรงใน บัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ไม่เคยชำระอย่างถูกต้อง สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพออย่างน้อยในขั้นต้นจนกว่าจะลงหลักสูตรในภายหลังหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเงินกู้ยืมของนัก เรียนคนเดียวกันเริ่มมีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดความทุกข์ ทางการเงินในหมู่คนจำนวนมากที่ไม่สามารถ

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจผันผวนตามปัจจัยต่างๆ แม้ว่าบริษัทประกันภัยบางแห่งจะเสนอส่วนลดสำหรับการเป็นคนขับรถที่ดีและคงไว้ซึ่งวิธีการนั้น แต่บริษัทอื่นๆ ใส่ใจเฉพาะสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาดในอดีตเท่านั้น ทางที่ดีควรติดต่อพวกเขาโดยตรงก่อนตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับความคุ้มครองของคุณ

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ต่อประกันภัยรถไฟฟ้าที่ไหนดี คุ้มค่าราคาถูก คุ้มครองครอบคลุมundefined
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันภัยรถไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้คุณมั่นใจในความคุ้มครองและความสยบความกังวลใจเรื่องความเสี่ยงของรถของคุณ คุ้มค่าและครอบคลุมในการต่อประกันภัยรถไฟฟ้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

บริษัทประกันรับผิดชอบค่ารับรถไหมundefined
16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริษัทประกันรับผิดชอบค่ารับรถไหม เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยต้องทำหน้าที่เข้าไปรับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซี่งจะครอบคลุมความเสียหายมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การสลับยางรถยนต์มีประโยชน์อะไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

การสลับยางรถยนต์มีประโยชน์อะไร การสลับยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการสลับยางรถยนต์ถือว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ยางรถยนต์มีการสึกหรออย่างถูกวิธี ซึ่งหมายความว่าการสลับยางรถยนต์เป็นการควบคุมหน้ายางให้สึกหรอสม่ำเสมอกัน ช่วยให้รถของคุณมีการควบคุมและการยึดเกาะถนนได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่ควรทำการสลับยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำจากคู่มือรถ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรถยนต์จะแนะนำให้ผู้ขับขี่ทำการสลับยางรถยนต์ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน (โดยประมาณ) แต่อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ควรดูข้อมูลจากคู่มือของรถยนต์ของท่าน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567undefined
11 เมษายน พ.ศ.2567

การลงทุนที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวของคุณ การเลือกแผนประกันที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าลูกของคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ ทำประกันเด็กออนไลน์ ซื้อประกันสำหรับลูกน้อย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำไมต้องตรวจเช็ครถเป็นประจำundefined
2 ตุลาคม พ.ศ.2565

ทำไมต้องตรวจเช็ครถเป็นประจำ สำหรับผู้ขับขี่หลายคนยังเข้าใจผิดว่า ถ้ารถยังไม่พังก็ยังไม่ต้องซ่อมแซม ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมาก การที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือรถ กำหนดการบำรุงรักษา ตรวจสภาพรถ เช็คระยะ สามารถช่วยป้องกันความเสียหายต่อรถยนต์ได้จริงและมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่อย่างมาก ทำไมต้องตรวจเช็ครถเป็นประจำ มีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่อย่างไร

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

อะไรในรถยนต์ที่ทำให้รถกินน้ำมันเชื้อเพลิงundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

เมื่อคุณสังเกตเห็นว่ารถเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันบ่อยจนผิดปกติ อาจเกิดจากรถของคุณมีอายุมากขึ้นและหลายชิ้นส่วนของรถเสื่อมสภาพลง ที่อาจทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากขึ้น เพื่อประหยัดน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมของรถและนี่คือส่วนที่อาจจะทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากกว่าปกติ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561