LINE

ประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 ต่างกันอย่างไร

ประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 ต่างกันอย่างไร

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

หลายคนอาจจะยังคงสับสนลังเลว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้นไหนให้แก่รถของคุณดี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองหลากหลาย และมีเบี้ยประกันแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองของตัวประกัน บางคนอาจจะยังลังเลว่า ถ้าหากต้องการความคุ้มครองครอบคลุมเกือบทุกด้านแล้ว ควรเลือกประกันชั้น 1 หรือใช้เพียงประกันชั้น 2 ก็พอแล้ว และประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 นั้นแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกอย่างไร เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่สุด

    การจะเลือกประกันชั้น 1 ก็ดี หรือประกันชั้น 2 ก็ดี 
    ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า ประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2 
    นั้นคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน และความคุ้มครองแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

    ประกันชั้น 1 นั้นเป็นประกันรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูง 
    แต่เบี้ยประกันก็มีราคาสูงเช่นกัน โดยประกันชั้น 1 
    จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด เรียกว่า แม้เบี้ยประกันสูง 
    แต่หากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับความคุ้มครองสุดคุ้มค่า

    ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองดังนี้ : รับผิดชอบต่อชีวิต 
    ร่างกายของตัวบุคคล ทั้งผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก, 
    รับผิดชอบต่อตัวรถยนต์, รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, 
    คุ้มครองถึงการสูญหาย อัคคีภัย, 
    คุ้มครองค่าเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ 
    ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม 
    แม้ไม่มีคู่กรณีก็ยังได้รับความคุ้มครอง

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

    ประกันชั้น 2 นั้นให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยชั้น 1 
    แต่รายละเอียดและความคุ้มครองจะด้อยกว่าเล็กน้อย

    ประกันชั้น 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้ : รับผิดชอบต่อชีวิต 
    ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผู้โดยสาร, 
    รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, 
    คุ้มครองกรณีที่รถคันเอาประกันภัยสูญหาย หรือเกิดไฟไหม้

ความแตกต่างของประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2

    จากเนื้อหาข้างต้น จะเห็นว่าประกันชั้น 2 
    นั้นให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 
    แต่ยังมีความแตกต่างกันตรงที่ ประกันชั้น 2 
    จะไม่รวมความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัยในกรณีชนพาหนะทางบก 
    อีกทั้งจะไม่รวมค่าเสียหายในกรณีที่เฉี่ยวชนแบบปราศจากคู่กรณี 
    สรุปง่ายๆ ก็คือ ประกันชั้น 2 
    นั้นไม่ได้รับผิดชอบต่อความเสียหายของรถเราจากการเฉี่ยวชนไม่ว่า
    จะมีหรือไม่มีคู่กรณี ขณะที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 
    จะคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด

    และเพราะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ประกันชั้น 1 
    จึงมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าประกันชั้น 2 ประมาณหนึ่ง 
    แต่ถ้าหากมองในเรื่องความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 1
     ก็คุ้มค่าทีเดียว

ประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2 ควรเลือกประกันรถยนต์ตัวไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา

    ประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2 นั้น 
    ให้ความคุ้มครองต่างกันเพียงเล็กน้อย 
    และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน 
    ดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา 
    เพื่อที่จะได้จ่ายเบี้ยประกันอย่างคุ้มค่าที่สุด

    ซึ่งการจะพิจารณาว่าควรเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 
    หรือประกันชั้น 2 นั้น ควรดูรายละเอียดตามนี้

อายุของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน ถ้าหากเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก หากมีการเฉี่ยวชนอาจไม่ค่อยเสียดายนัก การทำประกันรถยนต์อาจเลือกเป็นประกันชั้น 2 ก็ได้ แต่ถ้าเป็นรถยนต์คันใหม่ป้ายแดง รถยนต์ใหม่ๆ ที่อายุการใช้งานเพียงไม่กี่ปี การเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 อาจเหมาะสมกว่า

สภาพของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน ถ้าหากเป็นรถยนต์มือสอง สภาพพอใช้งานได้ อาจจะเลือกทำประกันชั้น 2 แต่ถ้าหากรถยนต์ยังอยู่ในสภาพดี ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ประกันชั้น 1 น่าจะตอบโจทย์กว่า

ฝีมือและความเชี่ยวชาญของผู้ขับขี่รถยนต์ ดังที่กล่าวไปข้างต้น ประกันชั้น 2 นั้นไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถยนต์ของคุณเฉี่ยวชนไม่ว่าจะมีหรือไม่ มีคู่กรณี ดังนั้นหากคุณขับรถได้เชี่ยวชาญ ชำนาญ มีการเฉี่ยวชนน้อยมาก ในหนึ่งปีแทบไม่เฉี่ยวชนหรือประสบอุบัติเหตุใดๆ เลย การทำประกันชั้น 2 อาจจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังขับรถไม่แข็งนัก การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ย่อมได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่า

งบประมาณในการซื้อประกันรถยนต์ เป็นอีกเรื่องที่จำเป็นต้องคำนึงถึง เนื่องจากประกันชั้น 1 นั้นให้ความคุ้มครองทุกอย่างก็จริง ทว่าเบี้ยประกันก็สูงเช่นกัน ขณะที่ประกันชั้น 2 ค่าเบี้ยประกันจะมีเบากว่าพอสมควร

ความต้องการความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ นอกจากเหตุผลในข้ออื่นๆ แล้ว ตัวคุณเองต้องการความคุ้มครองจากประกันรถยนต์มากน้อยแค่ไหน ถ้าหากต้องการประกันรถยนต์ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด โดยสามารถสบายใจได้ว่า เมื่อใช้รถใช้ถนนหากเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ ก็สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ประกันรถยนต์ชั้น 1 ย่อมตอบโจทย์ที่สุด

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

วิธีพ่วงแบตรถยนต์ และข้อห้ามundefined
23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีพ่วงแบตรถยนต์ และข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรืออยู่ในระดับต่ำจนไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ แต่ปัจจุบันยังมีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพ่วงแบตอย่างถูกต้องและปลอดภัย แสงทองโบรคเกอร์จึงขอแนะนำขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้องมาฝากกัน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ค่าเซ็นแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อมundefined
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ค่าเซ็นแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนผังโรงงาน วิศวกรควบคุม วิศวกรทุกระดับ เซ็นแบบวิศวกรวุฒิวิศวกร โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ ไฟฟ้า ทั่วประเทศ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่งundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่ง ปัจจุบันนี้วิธีเปลี่ยนสีรถที่นิยมกันมาสำหรับผู้ขับคือก็คือการ Wrap เพราะนอกจากจะดูแลรักษาง่ายแล้วยังสามารถเปลี่ยนสีได้บ่อยๆ อีกด้วย ซึ่งในการเปลี่ยนสีรถแต่ละครั้งนั้นยังมีสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถละเลยได้เลย ก็คือ การแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CATundefined
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในโลกปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำประกันให้เพียงพอเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และรถยนต์ ในบทความนี้จะกล่าวถึงประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

แผ่นกรองอากาศมีหน้าที่ทำอะไรundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

แผ่นกรองอากาศมีหน้าที่ทำอะไร แผ่นกรองอากาศเครื่องยนต์ช่วยป้องกันและคอยดักจับไม่ให้สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเข้าสู่เครื่องยนต์ หากปล่อยให้แผ่นกรองอากาศเครื่องยนต์สกปรก ก็อาจจะทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันหรือตกค้างอยู่ภายในเครื่องยนต์ สามารถลดกำลังของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์มีการตอบสนองที่ไม่ดีเท่าที่ควร อัตราเร่งเครื่องลดลงและเพิ่มการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ มันยังทำให้รถยนต์ของคุณเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เพราะเครื่องยนต์อาจทำงานได้ไม่ดีนัก ทำให้เผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีดูแลรถยนต์ช่วงหน้าร้อนundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีดูแลรถยนต์ช่วงหน้าร้อน กักตัวอยู่บ้าน จอดรถตากแดดทิ้งไว้นานๆ อาจทำรถพังโดยไม่รู้ตัว หน้าร้อนแบบนี้ อย่ามัวแต่ดูแลตัวเองจนลืมดูแลรถคู่ใจ วันนี้แสงทองโบรคเกอร์ขอเสนอ เคล็ดลับดูแลรถยนต์ช่วงหน้าร้อน ดูแลให้พร้อมใช้ เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็เอาอยู่ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561