LINE

ประกันธุรกิจ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันธุรกิจ คุ้มครองอะไรบ้าง

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประกันธุรกิจมีด้วยหรือ แต่คำตอบคือมีครับ และสงสัยกันไหมว่าประกันธุรกิจคุ้มครองอะไรบ้างยังไง แสงทองโบรคเกอร์พาทุกท่านไปดูกันเลยดีกว่าครับ

ทั้งนี้ความคุ้มครองแต่ละที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับนโยบาย เงื่อนไขของบริษัท

ความคุ้มครองของธุรกิจประกันภัย

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ / ภัยแผ่นดินไหว / ภัยลูกเห็บ / ภัยน้ำท่วม ภัยละ
 • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ
 • การประกันภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (จร.2)
 • การประกันภัยเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • การประกันภัยเงินสดภายขณะขนส่ง
 • การประกันภัยป้ายโฆษณาและกระจกติดตั้งถาวร
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • เงินชดเชยการเสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน จากภัยไฟไหม้ ระเบิด และโจรกรรม (จร.2) ไม่เกิน 2 คน
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคาร กําแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว สต๊อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อยกเว้นทั่วไป (ที่สำคัญ)

 1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 2. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 3. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล
 • ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แสงทองโบรคเกอร์

หมายเหตุ

 1. ตัวอาคาร โครงสร้างหลักต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีผนังที่ทําด้วยคสล. หิน อิฐฉาบปูน 2 ด้าน หรือมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
 2. แผนประกันภัยนี้ สําหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. สถานที่เอาประกันภัย ต้องไม่เคยมีประวัติความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 4. สต๊อกสินค้า 4.1 แผนประกันภัยนี้ไม่รวมสต๊อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา บัตรเติมเงิน แผงวงจรไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ ขยะรีไซเคิล ระเบิด พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ 4.2 กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีเพียงสต๊อกสินค้าเพียงอย่างเดียว ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรับประกันภัย
 5. ไม่คุ้มครองสินค้ารับฝากและสินค้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะ ผู้รักษาทรัพย์
 6. แผนประกันภัยนี้ไม่รวมธุรกิจที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า

คำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองนี้

คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวร ที่แตกร้าวตลอดความหนาของกระจกอันเกิดจากอุบัติเหตุ "กระจกติดตั้งถาวร" หมายถึงอะไร ?

 • กระจกที่ติดตั้งถาวรอยู่กับตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมกระจกเงาหรือกระจกที่เคลื่อนย้ายได้

ไม่มีร้องรอยโจรกรรม แต่บันทึกภาพกล้องวงจรปิดไว้ สามารถใช้เป็นหลักฐาน เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่

 • ได้ ทั้งนี้ต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์ยื่นประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สามารถเรียกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน ต่อเมื่อไร?

 • สมาชิกในครอบครัว หรือพนักงานได้รับบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในสถานที ่เอาประกันภัย จนต้องเสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือขณะนำส่งโรงพยาบาลที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องมาจาก
 1. ไฟไหม้
 2. ระเบิด
 3. การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดย การใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ อย่างชัดเจน การชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

เปิดไฟฉุกเฉินขับรถตอนฝนตกหนักundefined
22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปิดไฟฉุกเฉินขับรถตอนฝนตกหนัก เวลาฝนตกหนักๆ ใครขับรถเปิดไฟฉุกเฉินบ้าง ยกมือขึ้น! หลายคนคิดว่าการเปิดไฟฉุกเฉินขับรถเวลาฝนตกหนักจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ร่วมทางทราบตำแหน่งรถของเราว่าอยู่ตรงไหนใช่หรือไม่?

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์undefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ วันนี้เราได้นำ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง นอกจากช่วยประหยัดเงินและเป็นประโยชน์สำหรับการดูแลรถยนต์อีกด้วย มาดูกันเลยว่ามีวิธีอะไรบ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การสลับยางรถยนต์มีประโยชน์อะไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

การสลับยางรถยนต์มีประโยชน์อะไร การสลับยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการสลับยางรถยนต์ถือว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ยางรถยนต์มีการสึกหรออย่างถูกวิธี ซึ่งหมายความว่าการสลับยางรถยนต์เป็นการควบคุมหน้ายางให้สึกหรอสม่ำเสมอกัน ช่วยให้รถของคุณมีการควบคุมและการยึดเกาะถนนได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่ควรทำการสลับยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำจากคู่มือรถ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรถยนต์จะแนะนำให้ผู้ขับขี่ทำการสลับยางรถยนต์ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน (โดยประมาณ) แต่อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ควรดูข้อมูลจากคู่มือของรถยนต์ของท่าน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีเลือกประกันรถยนต์undefined
31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วิธีเลือกประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์มีหลายบริษัทหลายความคุ้มครองหลายประเภทหลายราคาแล้วเราจะเลือกยังไง แสงทองโบรคเกอร์มีคำตอบ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รู้สึกเวียนศรีษะเหมือนบ้านหมุนundefined
8 ธันวาคม พ.ศ.2565

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Vertigo เป็นอาการที่รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป หรือรู้สึกว่าตัวเองหมุนไปทั้งๆ ที่ตนเองอยู่กับที่ ซึ่งอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนี้อาจส่งผลต่อการทรงตัวและทำให้ผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ดี อาการนี้มีสาเหตุจากหลายโรคที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รูปแบบลายดอกยางรถยนต์มีอะไรบ้างundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

รูปแบบลายดอกยางรถยนต์มีอะไรบ้าง ดอกยางคือส่วนของหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นผิวถนน ซึ่งดอกยางแต่ละแบบ มีผลต่อการใช้งานยางในสภาวะการขับขี่แบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การหมุน การรีดน้ำ การยึดเกาะถนน เป็นต้น ตอบคำถาม ลายดอกยางรถมีกี่ประเภท ลายดอกยางมี 3 ประเภทที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกซื้อยางใหม่ ได้แก่ ดอกยางแบบสมมาตร ดอกยางแบบอสมมาตรและดอกยางแบบทิศทางเดียว

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561