LINE

ประกันธุรกิจ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันธุรกิจ คุ้มครองอะไรบ้าง

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 13 ธันวาคม พ.ศ.2564

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประกันธุรกิจมีด้วยหรือ แต่คำตอบคือมีครับ และสงสัยกันไหมว่าประกันธุรกิจคุ้มครองอะไรบ้างยังไง แสงทองโบรคเกอร์พาทุกท่านไปดูกันเลยดีกว่าครับ

ทั้งนี้ความคุ้มครองแต่ละที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับนโยบาย เงื่อนไขของบริษัท

ความคุ้มครองของธุรกิจประกันภัย

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ / ภัยแผ่นดินไหว / ภัยลูกเห็บ / ภัยน้ำท่วม ภัยละ
 • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ
 • การประกันภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (จร.2)
 • การประกันภัยเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • การประกันภัยเงินสดภายขณะขนส่ง
 • การประกันภัยป้ายโฆษณาและกระจกติดตั้งถาวร
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • เงินชดเชยการเสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน จากภัยไฟไหม้ ระเบิด และโจรกรรม (จร.2) ไม่เกิน 2 คน
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคาร กําแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัว สต๊อกสินค้า และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อยกเว้นทั่วไป (ที่สำคัญ)

 1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 2. ภัยจากสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 3. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล
 • ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แสงทองโบรคเกอร์

หมายเหตุ

 1. ตัวอาคาร โครงสร้างหลักต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีผนังที่ทําด้วยคสล. หิน อิฐฉาบปูน 2 ด้าน หรือมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด
 2. แผนประกันภัยนี้ สําหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป หากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. สถานที่เอาประกันภัย ต้องไม่เคยมีประวัติความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 4. สต๊อกสินค้า 4.1 แผนประกันภัยนี้ไม่รวมสต๊อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา บัตรเติมเงิน แผงวงจรไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ ขยะรีไซเคิล ระเบิด พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ 4.2 กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีเพียงสต๊อกสินค้าเพียงอย่างเดียว ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรับประกันภัย
 5. ไม่คุ้มครองสินค้ารับฝากและสินค้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะ ผู้รักษาทรัพย์
 6. แผนประกันภัยนี้ไม่รวมธุรกิจที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า

คำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองนี้

คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวร ที่แตกร้าวตลอดความหนาของกระจกอันเกิดจากอุบัติเหตุ "กระจกติดตั้งถาวร" หมายถึงอะไร ?

 • กระจกที่ติดตั้งถาวรอยู่กับตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมกระจกเงาหรือกระจกที่เคลื่อนย้ายได้

ไม่มีร้องรอยโจรกรรม แต่บันทึกภาพกล้องวงจรปิดไว้ สามารถใช้เป็นหลักฐาน เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่

 • ได้ ทั้งนี้ต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์ยื่นประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สามารถเรียกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน ต่อเมื่อไร?

 • สมาชิกในครอบครัว หรือพนักงานได้รับบาดเจ็บทางร่างกายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในสถานที ่เอาประกันภัย จนต้องเสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือขณะนำส่งโรงพยาบาลที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องมาจาก
 1. ไฟไหม้
 2. ระเบิด
 3. การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัยโดย การใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ อย่างชัดเจน การชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารของรถยนต์มีความสำคัญอย่างไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารของรถยนต์มีความสำคัญอย่างไร แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารมีความสำคัญที่คอยช่วยรักษาอากาศในรถยนต์ให้สดชื่นและมีอากาศถ่ายเทที่ดี แต่ถ้าปล่อยให้แผ่นกรองอากาศเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ อากาศในรถก็อาจมีกลิ่นเหม็นอับรู้สึกไม่สดชื่น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ChatGPT คือ อะไรundefined
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ChatGPT เป็นรูปแบบภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อข้อความค้นหาและมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ใช้ แบบจำลองได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความจากอินเทอร์เน็ต

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

บริษัท ทิพย ประกันภัย ความเชี่ยวชาญและการบริการที่น่าเชื่อถือundefined
30 เมษายน พ.ศ.2566

บริษัท ทิพย ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือสูง มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ราคาเบี้ยประกันรถ BYD ATTO 3 จาก แสงทอง โบรคเกอร์undefined
5 กรกฎาคม พ.ศ.2567

รู้ราคาเบี้ยประกันรถ BYD ATTO 3 จาก แสงทอง โบรคเกอร์ เริ่มต้นเพียง 23,800 บาท พร้อมความคุ้มครองมากมายและข้อเสนอผ่อน 0% สูงสุด 10 งวด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่งundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่ง ปัจจุบันนี้วิธีเปลี่ยนสีรถที่นิยมกันมาสำหรับผู้ขับคือก็คือการ Wrap เพราะนอกจากจะดูแลรักษาง่ายแล้วยังสามารถเปลี่ยนสีได้บ่อยๆ อีกด้วย ซึ่งในการเปลี่ยนสีรถแต่ละครั้งนั้นยังมีสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถละเลยได้เลย ก็คือ การแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันวินาศภัยคืออะไร คู่มือฉบับสมบูรณ์ แสงทองโบรกเกอร์undefined
4 มิถุนายน พ.ศ.2566

สงสัยเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย? ค้นพบความหมายและความสำคัญของประกันวินาศภัยกับบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและค้นหาความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ของคุณ ติดต่อเราวันนี้!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561