LINE

ยกเลิกประกันรถยนต์

ยกเลิกประกันรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่สามารถยกเลิกได้ ตามกฏหมาย โดยสัญญาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่บอกเลิกสัญญาประกันภัย

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ การสิ้นผลบังคับตามวันเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ”กรมธรรม์ขาดอายุ”

ทั้งนี้การนับระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
กฏหมายได้ให้นับระยะเวลาประกันภัยไว้ดังนี้ ในส่วนของการรับประกันภัย ในกรณีที่มีการแจ้งขอเอาประกันภัยไว้ล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้นทำประกันภัย

ยกเลิกประกันวันที่ประกันเริ่มคุ้มครอง

กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลา เอาประกันภัยให้ถือว่าเวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครองคือเวลาที่บริษัท ตอบตกลงรับประกันภัย

ส่วนวันและเวลาที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
นับเป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยต้องจำให้มั่น เพราะตามสามัญสำนึกหรือการรับรู้ตามธรรมชาตินั้น ส่วนใหญ่เข้าใจว่า ระยะเวลาของความคุ้มครองต้องสิ้นสุดลง ณ เวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดความคุ้มครองหรือวันขาดอายุตามที่เรียกกันโดยทั่วไป

แต่การนับสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกตามคำสั่งนายทะเบียนซึ่งถือเป็นกฏห มายให้นับ ณ 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ในกรณีที่ 2
เป็นการบอกเลิกกรมธรรม์จากฝ่ายรับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย
ถ้าเป็นฝ่ายผู้รับประกันภัยคือบริษัทประกันภัยเป็นฝ่ายบอกเลิก ก็ต้องทำหนังสือบอกกล่าวการเลิกกรมธรรม์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้าย ที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทได้รับทราบ
และบริษัทจะต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยตามส่วนของระยะเวลาที่ เหลือ(มีตารางอัตราคืนเบี้ยประกันภัยกำหนดไว้ชัดเจน) อีกทั้งจะต้องคืนในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนวันสิ้นสุดความคุ้มครองนั้น คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยฯรถตีความไว้ว่า ให้ถือเอาเจตนารมย์ของผู้ประกันภัยเป็นประการสำคัญ

ถ้าผู้อาประกันภัยมีการแจ้งบอกเลิก แต่ไม่ได้ระบุวันที่มีผลให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับทราบถึงการแสดงเจตนาของผู้เอาประกันภัย แต่ถ้าหากมีการระบุวันไว้อย่างชัดเจน ก็ให้เป็นไปตามที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเวลาที่กำหนดนี้จะเป็นวันก่อนที่บริษัทรับทราบไม่ได้
และเช่นเดียวกันเมื่อบอกเลิกแล้วบริษัทต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามอันตราที่ก ำหนดไว้ในตาราง รวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

รถยนต์ Bugatti Chiron สุดยอดรถไฮเปอร์คาร์undefined
10 มีนาคม พ.ศ.2566

Bugatti Chironเป็นไฮเปอร์คาร์ที่สร้างนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เป็นไปได้ในแง่ของความเร็ว พลัง และความหรูหรา รถยนต์สุดพิเศษคันนี้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก ด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การต่อภาษีรถยนต์undefined
13 ตุลาคม พ.ศ.2564

การต่อภาษีรถยนต์ ครั้งหนึ่งเมื่อแจ้งเตือนเพื่อนฝูงให้ไปต่อภาษีรถยนต์ เกิดมีคำถามกลับมาว่า ทำไมต้องจ่ายภาษีรถยนต์ทุกๆปีด้วย?เหมือนเสียเงินไปเปล่าๆให้รัฐเลย เจอคำถามแบบนี้ก็ถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกัน ด้วยความสงสัยจึงต้องค้นคว้าหาคำตอบเพื่อไขข้อข้องใจให้กระจ่าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้า เอ็มจี อีพี (MG EP)undefined
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ต่อประกันรถยนต์ของ เอ็มจี อีพี (MG EP) ช่องทางพิเศษ ซึ่งแสงทอง โบรคเกอร์เสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันรถ เอ็มจี อีพี (MG EP) สะดวกสบาย บริการคุณภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อประกันที่ดีที่สุด ประกันรถไฟฟ้าเอ็มจี แอกซ่าประกันภัย คุ้มภัยประกันภัย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ค้นพบราคาที่แข่งขันได้ของประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1undefined
25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สงสัยเกี่ยวกับราคาประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1? ค้นหาว่าบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้และความคุ้มครองพิเศษได้อย่างไร ตกลงกับแสงทองโบรคเกอร์เพื่อรับประกันราคาที่ดีที่สุดสำหรับประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1 ที่คุณต้องการ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ข้อดีเมื่อซื้อประกันรถยนต์และพ.ร.บ.จากบริษัทเดียวกันundefined
16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข้อดีเมื่อซื้อประกันรถยนต์และพ.ร.บ.จากบริษัทเดียวกัน ประกันรถยนต์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้รถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยประกันรถยนต์มีด้วยกัน 2 แบบ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ซื้อประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อประกันท่องเที่ยวในประเทศundefined
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ค้นหาข้อดีและความสำคัญของการซื้อประกันท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกแผนที่เหมาะสมสำหรับคุณและความสะดวกสบายของการซื้อออนไลน์ที่นี่

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561