LINE

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เชื่อว่าหลายคนเวลาจะซื้อของสักอย่างมักจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคากับ สินค้าประเภทเดียวกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและคุ้มค่าจริงๆ เช่นเดียวกับการซื้อประกันรถยนต์ ที่ในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยรถยนต์หลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการ ซึ่งคุณภาพและราคาเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าคุณอยากได้ประกันรถยนต์ที่ดี ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ ซึ่งเราก็มีทริคเล็กๆ เกี่ยวกับ ‘สิ่งสำคัญที่ต้องเช็คก่อนการซื้อประกันรถยนต์’ มาฝาก เพื่อจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการทำประกันรถยนต์ครั้งถัดไปกันครับ

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

  • ชื่อเสียงของบริษัท

สิ่งที่ต้องเช็คอันดับแรกก่อนที่จะทำประกันรถยนต์หรือซื้อประกันรถยนต์ ก็คือชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านประกันรถยนต์ว่ามี ความเป็นมาอย่างไร มีความมั่นคงหรือไม่ มีประวัติการเคลมลูกค้ารายก่อนๆ เป็นอย่างไร โดยสามารถตรวจเช็คความน่าเชื่อถือและข่าวสารต่างๆ จากสื่อโซเชียล เว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยที่คุณสนใจ หรือตัวแทนผู้ขายประกันก็สามารถขอข้อมูลในส่วนนี้ได้เช่นกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ

  • รู้จักประเภทความคุ้มครองของประกันรถยนต์

เมื่อเรารู้จักกับชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์แล้วส่วนต่อมาคือคุณจะต้องประเมินว่าความคุ้มครองแบบไหนของ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่คุณต้องการ เพราะประกันรถยนต์มีทั้งภาคบังคับและแบบสมัครใจ ดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อประกันรถยนต์ ต้องดูสภาพแวดล้อมของคุณเอง ทั้งอายุของรถ ลักษณะนิสัยการขับขี่ ลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าซ่อม เช่น ความคุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ซึ่งการรู้จักประเภทความคุ้มครองจะช่วยให้การตัดสินใจทำ ประกันรถยนต์ของคุณง่ายขึ้น

  • ทุนประกันรถยนต์

หลังจากรู้จักแผนประกันความคุ้มครองแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องตรวจเช็คก็คือ ทุนประกัน ซึ่งวงเงินประกันนี้จะเป็นวงเงินที่บริษัทประกันจะจ่ายคืนให้คุณในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุ จนทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายมากกว่า 80% หรือในกรณีรถยนต์เกิดการสูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยไหน คุณจำเป็นจะต้องตรวจเช็คทุนและเบี้ยประกันในกรมธรรม์ที่คุณสนใจกับบริษัทฯ ที่คุณสนใจ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆ ว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาที่คุณจะซื้อประกันรถยนต์หรือไม่

  • ความสะดวกในการติดต่อ

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ กับบริษัทประกันภัยต่างๆ ก็คือ ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะเมื่อซื้อประกันรถยนต์นอกจากความคุ้มครองที่มีอยู่ในกรมธรรม์แล้ว สิ่งที่ควรจะได้รับคือความสบายใจ อุ่นใจ ในบริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งหากคุณเลือกทำประกันรถยนต์กับบริษัทฯ ที่สามารถติดต่อกับศูนย์บริการหรือพนักงานได้ง่าย รวดเร็ว มีผู้ให้บริการที่พร้อมรับสายและตอบปัญหา หรือแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา ย่อมทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ คุณจะไม่โดดเดี่ยว เพราะจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างตลอดอย่างแน่นอน

  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นอกจากเรื่องทุนประกันแล้ว เรื่องของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และ ผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่ต้องเช็คเช่นเดียวกัน ซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะให้ความคุ้มครองเป็นรายบุคคล ในจำนวนเท่ากัน ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์นั้นๆ

  • ประกันตัวผู้ขับขี่

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ต้องตรวจเช็คก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์ หรือทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยคือ ประกันตัวผู้ขับขี่ เพราะวงเงินในส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยคุณในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นคดีอาญาขึ้น และถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน ซึ่งทางบริษัทประกันภัยของคุณจะทำหน้าที่วางวงเงินประกันตัวคุณออกมา เพื่อสู้คดีต่อไป เช่นเดียวกับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยจะกำหนด เอาไว้ในแต่ละกรมธรรม์

  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ต่อมาคือส่วนของความคุ้มครองที่มีต่อบุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินถนนหรือคู่กรณีที่อยู่ในรถยนต์อีกคันหนึ่ง ซึ่งในส่วนของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก และอีกส่วนคือความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจำนวนวงเงินในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้กำหนดในแต่ละ กรมธรรม์

  • ซ่อมศูนย์หรืออู่

เนื่องจากในกรมธรรม์ของประกันรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ขับขี่สามารถส่งรถยนต์ไปเคลมได้ที่ไหน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ซ่อมที่ศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์ของผู้ทำประกันรถยนต์ หรือซ่อมที่อู่มาตรฐาน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดเบี้ยประกันของแต่ละกรมธรรม์อีกด้วย ดังนั้นก่อนจะซื้อประกันรถยนต์หรือทำประกันรถยนต์ ควรตรวจเช็คให้ตรงกับความต้องการของตัวเองก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์ครับ

  • ส่วนลดและโปรโมชั่น

อีกหนึ่งจุดที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น หรือได้รับแผนการคุ้มครองที่คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งในบางบริษัทอาจจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่จะช่วยลดค่าเบี้ยประกัน เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์หรือทำประกันรถยนต์ใหม่ หรือบางครั้งโปรโมชั่นก็จะมาในรูปแบบของข้อเสนอการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยเช่นกัน

  • ไม่พอใจ ยกเลิกสัญญาได้

ข้อสุดท้ายที่ต้องเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ก็คือ การยกเลิกสัญญาของกรมธรรม์ที่ทำกับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยเกิดความไม่พอใจในการบริการของบริษัทฯ สามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์กับทางบริษัทฯ ได้ แต่จะมีเงื่อนไขสำหรับกรมธรรม์ที่ยังไม่ถึงวันคุ้มครอง และต้องการเปลี่ยนกรมธรรม์หรือยกเลิกกรมธรรม์นี้ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของการดำเนินการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัย โดยการยกเลิกประกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันคืนตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันที่กำหนดไว้โดย คปภ. ซึ่งการคำนวณอัตราคืนเบี้ยประกัน จะนับเอาวันที่บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารยกเลิกเป็นวันสิ้นสุดประกันภัย ของกรมธรรม์นั้น

และทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญ 10 ข้อ ที่ต้องเช็คก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะได้ฟังข้อเสนอต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์จากตัวแทนขายประกันที่เสนอมา โดยไม่ได้ไตร่ตรองและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้อาจเกิดปัญหาย้อนหลังตามมาได้หลังจากทำประกันรถยนต์ไปแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรอบคอบกับการซื้อประกันรถยนต์มากขึ้น และช่วยลดปัญหาที่จะเกิดตามมาภายหลังได้อีกด้วย

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายundefined
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สุขภาพจิตและร่างกายมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกันและกัน สุขภาพจิตที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพกายอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

แบตไฮโดรลิกกับแบตแบบเติมน้ำกลั่นต่างกันยังไงundefined
2 ตุลาคม พ.ศ.2565

แบตไฮโดรลิกกับแบตแบบเติมน้ำกลั่นต่างกันยังไง แบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญมากของรถยนต์ เพราะต้องคอยทำหน้าที่แหล่งสำรองไฟฟ้า คอยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องยนต์ ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์มัลติมีเดียภายในรถยนต์และจ่ายไฟให้กับรถยนต์เมื่อสตาร์ทรถ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องคอยดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันกับวิริยะประกันภัยundefined
27 มีนาคม พ.ศ.2566

วิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายสำหรับบุคคลและธุรกิจ ประเด็นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยคือกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำไมแบตเตอรี่รถยนต์หมดไวundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำไมแบตเตอรี่รถยนต์หมดไว แบตเตอรี่รถยนต์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อรถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ เพื่อให้รถของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำความเข้าใจกับ Keyman Insurance คืออะไรและเหตุใดธุรกิจของคุณจึงต้องการมันundefined
10 พฤษภาคม พ.ศ.2566

การประกันคีย์แมนคือการประกันธุรกิจประเภทสำคัญที่สามารถช่วยปกป้องบริษัทของคุณจากความสูญเสียทางการเงินในกรณีที่สูญเสียพนักงานคนสำคัญ ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าประกันหลักคืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ของติดรถสำหรับสายลุยออฟโรดundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ของติดรถสำหรับสายลุยออฟโรด ถ้าจะพูดถึงรถสายลุย คำว่า Off-Road คงจะผุดขึ้นมาเป็นคำแรกๆ ในความคิดของหลายๆคน แต่แน่นอนว่าสายลุยนั้นย่อมต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าอาจจะเจอเรื่องติดขัดกลางทางได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรกันไว้ดีกว่าแก้ มาดู 5 อุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถสำหรับยามฉุกเฉินหรือจำเป็นกันดีกว่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561