LINE

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เชื่อว่าหลายคนเวลาจะซื้อของสักอย่างมักจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคากับ สินค้าประเภทเดียวกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและคุ้มค่าจริงๆ เช่นเดียวกับการซื้อประกันรถยนต์ ที่ในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยรถยนต์หลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการ ซึ่งคุณภาพและราคาเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าคุณอยากได้ประกันรถยนต์ที่ดี ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ ซึ่งเราก็มีทริคเล็กๆ เกี่ยวกับ ‘สิ่งสำคัญที่ต้องเช็คก่อนการซื้อประกันรถยนต์’ มาฝาก เพื่อจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการทำประกันรถยนต์ครั้งถัดไปกันครับ

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่เช็คสิ่งนี้

  • ชื่อเสียงของบริษัท

สิ่งที่ต้องเช็คอันดับแรกก่อนที่จะทำประกันรถยนต์หรือซื้อประกันรถยนต์ ก็คือชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านประกันรถยนต์ว่ามี ความเป็นมาอย่างไร มีความมั่นคงหรือไม่ มีประวัติการเคลมลูกค้ารายก่อนๆ เป็นอย่างไร โดยสามารถตรวจเช็คความน่าเชื่อถือและข่าวสารต่างๆ จากสื่อโซเชียล เว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยที่คุณสนใจ หรือตัวแทนผู้ขายประกันก็สามารถขอข้อมูลในส่วนนี้ได้เช่นกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ

  • รู้จักประเภทความคุ้มครองของประกันรถยนต์

เมื่อเรารู้จักกับชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยที่ให้บริการเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์แล้วส่วนต่อมาคือคุณจะต้องประเมินว่าความคุ้มครองแบบไหนของ กรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่คุณต้องการ เพราะประกันรถยนต์มีทั้งภาคบังคับและแบบสมัครใจ ดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อประกันรถยนต์ ต้องดูสภาพแวดล้อมของคุณเอง ทั้งอายุของรถ ลักษณะนิสัยการขับขี่ ลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าซ่อม เช่น ความคุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ซึ่งการรู้จักประเภทความคุ้มครองจะช่วยให้การตัดสินใจทำ ประกันรถยนต์ของคุณง่ายขึ้น

  • ทุนประกันรถยนต์

หลังจากรู้จักแผนประกันความคุ้มครองแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องตรวจเช็คก็คือ ทุนประกัน ซึ่งวงเงินประกันนี้จะเป็นวงเงินที่บริษัทประกันจะจ่ายคืนให้คุณในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุ จนทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายมากกว่า 80% หรือในกรณีรถยนต์เกิดการสูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยไหน คุณจำเป็นจะต้องตรวจเช็คทุนและเบี้ยประกันในกรมธรรม์ที่คุณสนใจกับบริษัทฯ ที่คุณสนใจ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆ ว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาที่คุณจะซื้อประกันรถยนต์หรือไม่

  • ความสะดวกในการติดต่อ

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ กับบริษัทประกันภัยต่างๆ ก็คือ ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะเมื่อซื้อประกันรถยนต์นอกจากความคุ้มครองที่มีอยู่ในกรมธรรม์แล้ว สิ่งที่ควรจะได้รับคือความสบายใจ อุ่นใจ ในบริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งหากคุณเลือกทำประกันรถยนต์กับบริษัทฯ ที่สามารถติดต่อกับศูนย์บริการหรือพนักงานได้ง่าย รวดเร็ว มีผู้ให้บริการที่พร้อมรับสายและตอบปัญหา หรือแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา ย่อมทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ คุณจะไม่โดดเดี่ยว เพราะจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างตลอดอย่างแน่นอน

  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นอกจากเรื่องทุนประกันแล้ว เรื่องของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และ ผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่ต้องเช็คเช่นเดียวกัน ซึ่งค่ารักษาพยาบาลจะให้ความคุ้มครองเป็นรายบุคคล ในจำนวนเท่ากัน ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์นั้นๆ

  • ประกันตัวผู้ขับขี่

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ต้องตรวจเช็คก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์ หรือทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยคือ ประกันตัวผู้ขับขี่ เพราะวงเงินในส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยคุณในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นคดีอาญาขึ้น และถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวน ซึ่งทางบริษัทประกันภัยของคุณจะทำหน้าที่วางวงเงินประกันตัวคุณออกมา เพื่อสู้คดีต่อไป เช่นเดียวกับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยจะกำหนด เอาไว้ในแต่ละกรมธรรม์

  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ต่อมาคือส่วนของความคุ้มครองที่มีต่อบุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินถนนหรือคู่กรณีที่อยู่ในรถยนต์อีกคันหนึ่ง ซึ่งในส่วนของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก และอีกส่วนคือความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจำนวนวงเงินในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้กำหนดในแต่ละ กรมธรรม์

  • ซ่อมศูนย์หรืออู่

เนื่องจากในกรมธรรม์ของประกันรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ขับขี่สามารถส่งรถยนต์ไปเคลมได้ที่ไหน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ซ่อมที่ศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์ของผู้ทำประกันรถยนต์ หรือซ่อมที่อู่มาตรฐาน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดเบี้ยประกันของแต่ละกรมธรรม์อีกด้วย ดังนั้นก่อนจะซื้อประกันรถยนต์หรือทำประกันรถยนต์ ควรตรวจเช็คให้ตรงกับความต้องการของตัวเองก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์ครับ

  • ส่วนลดและโปรโมชั่น

อีกหนึ่งจุดที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น หรือได้รับแผนการคุ้มครองที่คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งในบางบริษัทอาจจะมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่จะช่วยลดค่าเบี้ยประกัน เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์หรือทำประกันรถยนต์ใหม่ หรือบางครั้งโปรโมชั่นก็จะมาในรูปแบบของข้อเสนอการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยเช่นกัน

  • ไม่พอใจ ยกเลิกสัญญาได้

ข้อสุดท้ายที่ต้องเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ก็คือ การยกเลิกสัญญาของกรมธรรม์ที่ทำกับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยเกิดความไม่พอใจในการบริการของบริษัทฯ สามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์กับทางบริษัทฯ ได้ แต่จะมีเงื่อนไขสำหรับกรมธรรม์ที่ยังไม่ถึงวันคุ้มครอง และต้องการเปลี่ยนกรมธรรม์หรือยกเลิกกรมธรรม์นี้ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของการดำเนินการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัย โดยการยกเลิกประกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันคืนตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันที่กำหนดไว้โดย คปภ. ซึ่งการคำนวณอัตราคืนเบี้ยประกัน จะนับเอาวันที่บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารยกเลิกเป็นวันสิ้นสุดประกันภัย ของกรมธรรม์นั้น

และทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญ 10 ข้อ ที่ต้องเช็คก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะได้ฟังข้อเสนอต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์จากตัวแทนขายประกันที่เสนอมา โดยไม่ได้ไตร่ตรองและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้อาจเกิดปัญหาย้อนหลังตามมาได้หลังจากทำประกันรถยนต์ไปแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรอบคอบกับการซื้อประกันรถยนต์มากขึ้น และช่วยลดปัญหาที่จะเกิดตามมาภายหลังได้อีกด้วย

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ของติดรถสำหรับสายลุยออฟโรดundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ของติดรถสำหรับสายลุยออฟโรด ถ้าจะพูดถึงรถสายลุย คำว่า Off-Road คงจะผุดขึ้นมาเป็นคำแรกๆ ในความคิดของหลายๆคน แต่แน่นอนว่าสายลุยนั้นย่อมต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าอาจจะเจอเรื่องติดขัดกลางทางได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรกันไว้ดีกว่าแก้ มาดู 5 อุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถสำหรับยามฉุกเฉินหรือจำเป็นกันดีกว่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ยางปลอดภัยสภาพเป็นยังไงundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ยางปลอดภัยสภาพเป็นยังไง ลักษณะยางที่ดีพร้อมใช้งานควรเป็นอย่างไร ปัจจัยที่สำคัญเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณ เพราะยางเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ของรถยนต์เลยทีเดียว แสงทองโบรคเกอร์เราใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ จึงขอมาแชร์เคล็ดลับการตรวจเช็คดูสภาพยางก่อนนำรถยนต์ของคุณไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

คนอื่นเช่ารถแล้วรถหาย ประกันคุ้มครองไหมundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คนอื่นเช่ารถแล้วรถหาย ประกันคุ้มครองไหม ธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้บริการขนส่ง กำลังเป็นรายได้พิเศษที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ และหมายรวมไปถึงการชักชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจนี้กันมากขึ้น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่งundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปลี่ยนสีรถใหม่ไม่แจ้งขนส่ง ปัจจุบันนี้วิธีเปลี่ยนสีรถที่นิยมกันมาสำหรับผู้ขับคือก็คือการ Wrap เพราะนอกจากจะดูแลรักษาง่ายแล้วยังสามารถเปลี่ยนสีได้บ่อยๆ อีกด้วย ซึ่งในการเปลี่ยนสีรถแต่ละครั้งนั้นยังมีสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถละเลยได้เลย ก็คือ การแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

มะเร็งที่มักพบบ่อยในผู้หญิงundefined
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

มะเร็งที่มักพบบ่อยในผู้หญิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) รายงานโรงมะเร็ง (cancer) ที่พบในเพศหญิง ที่มาทำการตรวจและรักษา ที่พบมากที่สุดในผู้หญิง 5 อันดับแรกมีอะไรบ้าง

ปแ

ประกันมะเร็ง แสงทองโบรคเกอร์

ซื้อประกันด้วยเงินดิจิตัลundefined
23 กันยายน พ.ศ.2565

ซื้อประกันด้วยเงินดิจิตัล คริปโตแลกประกัน คิดค่าธรรมเนียมยังไง ซื้อขายแบบไหน ซื้อประกันภัยด้วยเงินดิจิตัลหรือคริปโตเคอเรนซี่

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561