LINE

เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชั้น1

เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชั้น1

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การทำประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดที่ผู้ทำประกันจะต้องทำความเข้าใจและอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง เช่น ความคุ้มครองของประกัน เบี้ยประกันและอีกมากมาย จนอาจทำให้บางคนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดในรายละเอียดได้ โดยเฉพาะประกันชั้น 1 ที่หลายคนมักเข้าใจว่าทำประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี ซึ่งความเข้าใจผิดเหล่านี้จะทำให้ผู้เอาประกันเสียผลประโยชน์โดยไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาบอก 5 เหตุผล ที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชั้น 1

ประกันชั้น 1 ทำได้เฉพาะรถใหม่ป้ายแดง

ความเชื่อที่ว่ารถใหม่ป้ายแดงหรือรถยนต์ที่ออกใหม่เท่านั้นถึงจะทำประกันชั้น 1 ได้ ไม่เป็นความจริงเสมอไป เพราะรถที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งอายุของรถต้องห้ามเกินเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การทำประกันชั้น 1 ไม่ได้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ทุกคน เนื่องจากต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการขับขี่ร่วมด้วย

ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรถทุกกรณี

อย่างที่ทราบกันว่า ประกันชั้น 1 นั้นให้ความคุ้มครองทั้งตัวผู้ทำประกันภัยรถยนต์และคู่กรณี รวมไปถึงคุ้มครองรถยนต์กรณีชนกับสิ่งของ สูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ความคุ้มครองทั้งหมดนี้ อาจได้รับการยกเว้นหากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้

  • ดื่มแล้วขับ
  • ขับรถออกนอกพื้นที่คุ้มครอง
  • ใช้รถผิดประเภท ผิดกฎหมาย เช่น แข่งขันรถด้วยความเร็ว ทำอาชญากรรมหรือขนส่งสารเสพติด เป็นต้น
  • ให้ผู้อื่นขับรถ และผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่
  • นำรถไปใช้นอกเหนือจากที่จดไว้ในกรมธรรม์ เช่น จดไว้เป็นรถยนต์ส่วนบุุคคล
  • แต่นำไปใช้ขนส่งสินค้าในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถึงแม้จะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทประกันก็จะไม่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกัน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ประกันชั้น 1 เคลมเท่าไรก็ไม่ส่งผลต่อเบี้ยประกัน

การเคลมประกันรถในแต่ละครั้ง ทางบริษัทประกันจะทำการบันทึกเอาไว้ในประวัติเคลมและประวัติขับขี่ ซึ่งทางบริษัทประกันจะคำนวณราคาเบี้ยประกันในปีถัดไปเท่าเดิมหรือสูงขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับประวัติการเคลม หากการเคลมมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เอาประกันประมาทหรือผู้เอาประกันเป็น ฝ่ายผิดอยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้จะเป็นประกันชั้น 1 ย่อมส่งผลให้เบี้ยประกันในปีถัดไปสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันที่ทำอยู่ด้วย นอกจากนี้ หากมีประวัติการเคลมบ่อย อาจเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกกรมธรรม์จากบริษัทประกัน หรือติดแบล็กลิสต์อีกด้วย แต่สำหรับผู้ขับขี่ที่มีประวัติดีหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีการเคลมและเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันอาจมีส่วนลดมอบให้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันนั่นเอง

ประกันชั้น 1 คุ้มครองยางรถยนต์และของเหลวในเครื่องยนต์

ในส่วนของยางรถยนต์และของเหลวในเครื่องยนต์นั้นมีระยะเวลาเสื่อมสภาพอยู่แล้ว หากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ยางสึกหรอ ยางระเบิด บริษัทประกันจะไม่รับประกันในส่วนนี้ แต่หากเกิดจากกรณีที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะรับผิดชอบโดยชดเชยค่าเสียหายให้ตามข้อกำหนดของ คปภ.

ประกันชั้น 1 ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การทำประกันชั้น 1 ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ค่า Excess และ Deductible โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ค่า Excess คือค่าเสียหายส่วนแรกแบบบังคับที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยจ่ายเริ่มต้นที่ 1,000 ในกรณีดังต่อไปนี้

ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ ผู้เอาประกันไม่สามารถระบุรายละเอียดความเสียหายที่ชัดเจนพอที่จะทำให้บริษัทป ระกันตามหาผู้กระทำผิดได้ ซึ่งผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องจ่ายค่า Excess เสมอไป หากระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการชนที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงกับบุบ แตกร้าว หรือสามารถระบุสาเหตุความเสียหายที่ทำให้บริษัทประกันตามหาผู้รับผิดชอบได้

  • ค่า Deductible คือค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ทำประกันชั้น 1 สมัครใจจ่ายเองโดยตกลงกับบริษัทประกัน เริ่มต้นที่ 1,000 - 7,000 บาท/ เหตุการณ์ ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้เอาประกันจะได้รับเบี้ยประกันที่ถูกลงตามค่าเสียหายส่วนแรกที่ยินยอมจ่าย แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ก็จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกที่ตกลงไว้กับบริษัทประกันเช่นเดียวกัน โดยในจุดนี้ทำให้เห็นว่าผู้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือรถมีความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ แต่ถ้าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก สามารถระบุคู่กรณีได้ชัดเจน และแจ้งประกันถึงสาเหตุของร่องรอยความเสียหายได้ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ขับขี่และการพิจารณาของบริษัทประกันด้วย

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ 5 เหตุผลที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชั้น 1 หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเงื่อนไขการคุ้มครองต่างๆ มากขึ้น ต่อไปเวลาทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รู้ว่าเราได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างและต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

มะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกundefined
31 มกราคม พ.ศ.2566

มะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก โรคนี้อาจมาพร้อมกับภาระทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

แบบทดสอบใบขับขี่ วัดความพร้อมundefined
19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

แบบทดสอบใบขับขี่ วัดความพร้อม การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถนั้น ว่ากันว่ายากพอๆกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองเคยพบกับผู้ที่มาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถถึงเกือบ 60 ครั้งจึงจะสอบผ่าน ถือว่ามีความพยายามสูงมากจริงๆค่ะ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

อะไรในรถยนต์ที่ทำให้รถกินน้ำมันเชื้อเพลิงundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

เมื่อคุณสังเกตเห็นว่ารถเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันบ่อยจนผิดปกติ อาจเกิดจากรถของคุณมีอายุมากขึ้นและหลายชิ้นส่วนของรถเสื่อมสภาพลง ที่อาจทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากขึ้น เพื่อประหยัดน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมของรถและนี่คือส่วนที่อาจจะทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากกว่าปกติ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีดูแลทำความสะอาดล้อรถยนต์undefined
26 กันยายน พ.ศ.2565

วิธีดูแลทำความสะอาดล้อรถยนต์ ถึงแม้ว่าคุณจะนำรถเข้าร้านล้างรถเป็นประจำ แต่บางครั้งล้อรถก็ยังคงเห็นรอยขีดข่วนหรือคราบสกปรกเกาะติดอยู่ตามมุมต่างๆ บริเวณล้อ หากคุณอยากให้ล้อดูใหม่และเงางามอยู่เสมอ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เปลี่ยนประกันก่อนครบปี ทำได้ไหมundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เปลี่ยนประกันก่อนครบปี ทำได้ไหม อย่างที่ทราบกันดีว่าประกันรถยนต์มีระยะเวลาคุ้มครองเป็นรายปี เมื่อครบปีถึงจะสามารถต่ออายุประกันหรือทำประกันรถยนต์ใหม่ได้ แต่ก็มีหลายคนที่ต้องการเปลี่ยนประกันรถยนต์กะทันหันทั้งที่ประกันรถยนต์เดิมยังไม่หมดอายุ ซึ่งการเปลี่ยนประกันรถนี้เองที่อาจทำให้คุณต้องหนักใจ เพราะมีเงื่อนไขต่างๆ มากมายที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ วันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนประกันรถยนต์ ทั้งๆ ที่ประกันรถยนต์เดิมยังไม่หมดอายุ โดยเฉพาะหากต้องการเปลี่ยนประกันรถยนต์ก่อนครบปีนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และมีข้อดีอะไรบ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

จอดรถแบบไหนปลอดภัยundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

จอดรถแบบไหนปลอดภัย ปัญหาเรื่องการจอดรถ ยังคงเป็นเรื่องกวนใจของผู้ใช้รถหลายคน เพราะไม่ว่าจะจอดรถที่ไหน ในห้าง ข้างถนน หรือจอดริมทางเท้า ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับรถด้วยกันทั้งสิ้น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561