LINE

การออกรถฟรีดาวน์

การออกรถฟรีดาวน์

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถใหม่หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินและเคยเห็นคำว่า “ฟรีดาวน์” หรือ “ดาวน์ 0%” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกในการออกรถได้ ถึงแม้จะยังไม่มีเงินก้อนในการจัดซื้อ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักความหมายของการออกรถฟรีดาวน์ ว่าคืออะไร ต้องจ่ายอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% คืออะไร

ปกติการซื้อรถแบบผ่อนคุณต้องจ่ายเงินสดส่วนหนึ่ง เป็นจำนวนเงินที่คิดจากส่วนต่างระหว่างยอดจัดไฟแนนซ์กับราคารถ เรียกง่าย ๆ ว่า “เงินดาวน์” หรือ “ค่าดาวน์รถ” คือเงินก้อนแรกที่จะต้องถูกจ่ายไปก่อนที่จะซื้อรถยนต์ โดยเป็นส่วนที่ไม่ถูกคิดดอกเบี้ย ยิ่งดาวน์ในสัดส่วนที่มาก ยิ่งทำให้สามารถผ่อนชำระรายงวดได้ในจำนวนที่น้อยลง ซึ่งเท่ากับว่าช่วยให้เสียดอกเบี้ยน้อยลงตามไปด้วย ทั้งนี้ เงินดาวน์จะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของค่ายรถและโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยปกติสัดส่วนของการดาวน์รถจะอยู่ที่ประมาณ 25-40 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ

นอกจากนั้นในการออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะมีข้อกำหนดของแต่ละสินเชื่อที่ต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งคิดค่าดอกเบี้ยเป็น 2 ช่วง เช่น เมื่อผ่อนรถแบบ 7 ปี ใน 4 ปีแรกจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ขึ้นไป ส่วนใน 3 ปีหลังจะนำเงินส่วนที่เหลือมาคำนวณใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 แต่จะมีผลดีกับผู้ที่มีเงินก้อนและไม่อยากเสียดอกเบี้ยนาน ๆ โดยสามารถปิดยอดจ่ายเงินก้อนได้ในช่วง 3 ปีหลัง โดยไม่เสียดอกเบี้ยเลย

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

แม้ว่าฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เช่าซื้อที่ต้องการออกรถทันที จ่ายทีหลัง แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ เพราะทางไฟแนนซ์ หรือธนาคาร จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่มีความเข้มงวดและรัดกุมมากกว่าการซื้อรถแบบปกติ หรือซื้อแบบวางเงินดาวน์ โดยคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ มีดังนี้

 • รายได้จะต้องเป็น 2 เท่าของยอดผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานเงินเดือนต้องเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ เช่น มีเงินเดือน 12,000 บาท ต้องการออกรถฟรีดาวน์ ยอดผ่อน 8,000 บาท 60 งวด ซึ่งรายได้เป็น 2 เท่า คือ 16,000 บาท แต่รายได้ของผู้เช่าซื้อมีเพียง 12,000 บาท อันนี้จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

 • ไม่ติดเครดิตบูโร ผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีประวัติการชำระล่าช้ากับสถาบันเครดิตบูโร หรือเป็นผู้ปลอดภาระหนี้ในระยะเวลาหนึ่ง

 • มีที่อยู่ชัดเจน จะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งชัดเจน และสามารถติดต่อได้

 • อายุงาน ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอาชีพการงานที่มั่งคง โดยจะต้องมีอายุการทำงานในสถานที่นั้นเกิน 3 เดือนขึ้นไป

 • ลักษณะของอาชีพ การงานและอาชีพก็ส่งผลต่อการประเมินต่อการพิจารณา เช่น พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ, รับราชการ, ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ส่วนอาชีพฟรีแลนซ์ เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกร จะไม่เข้าเงื่อนไขของสถาบันการเงิน มีผลต่อการพิจารณาได้

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการออกรถแบบฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเช่าซื้อรถ ไปดูกัน

 • บัตรประชาชน

 • ทะเบียนบ้านตัวจริง

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยทางบริษัทที่ทำงานอยู่

 • หนังสือรับรองเงินเดือน ที่มีตราประทับของทางบริษัท

 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • เอกสารรายงานสถานะเครดิตบูโร (ถ้ามี)

 • ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องจ่ายอะไรบ้าง

ในการออกรถฟรีดาวน์ ถึงแม้ว่าทางผู้เช่าซื้อจะไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ หรือเงินก้อนแรก แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อีก ประกอบไปด้วย

 • ค่ามัดจำป้ายแดง ป้ายแดง คือ ป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และกำหนดให้ผู้ขายต้องติดให้ผู้ซื้อในระหว่างที่รถยนต์รอจดทะเบียนกับกรมการขน ส่งทางบก ป้ายแดงจะมีค่ามัดจำประมาณ 2,000-3,000 บาท และจะได้รับเงินคืนในวันที่เราไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาว อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าซื้อควรนำป้ายแดงที่ได้จากศูนย์มาตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้อง ไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม เพื่อป้องกันปัญหาเมื่อโดนตำรวจเรียกตรวจสอบการใช้รถป้ายแดง

 • ค่าจดทะเบียนรถ ในการออกรถใหม่จะต้องมีค่าจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งมีราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดตัวรถและเครื่องยนต์ว่ามีกี่ซี.ซี. โดยในขั้นการจดทะเบียนรถป้ายแดง ทางผู้ขายหรือศูนย์รถจะเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยทางศูนย์อาจจะมีการบวกเพิ่มค่าบริการเข้าไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะถือเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่าการที่เราไปติดต่อกรมขนส่งเอง โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประกอบไปด้วย อัตราค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท และค่าต่อภาษีรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทรถและเครื่องยนต์)

 • ประกันสินเชื่อรถยนต์ การออกรถฟรีดาวน์ ทางไฟแนนซ์จะให้ผู้เช่าซื้อทำประกันสินเชื่อรถยนต์แนบไปด้วย เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถแบบผ่อนแล้ว จะทำให้ภาระการชำระค่ารถทั้งหมดตกไปเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ทำการขอสินเชื่อ เสมือนทางบริษัทหรือไฟแนนซ์ต้องมาแบกรับความเสี่ยงจากทางผู้เช่าซื้อ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะดุดระหว่างการชำระเบี้ยและเพิ่มหลักประกันความ มั่นใจ ทางบริษัทผู้ให้สินเชื่อจึงยื่นข้อเสนอด้วยประกันสินเชื่อรถยนต์ ป้องกันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ลดความเสี่ยงทั้งทางผู้เช่าซื้อและผู้ให้กู้ โดยค่าเบี้ยประกันสินเชื่อรถยนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะมีเรตราคา ที่เท่าไหร่

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ไหม

การออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยง หากผู้กู้ไม่ผ่อนชำระค่างวด โดยผู้ค้ำประกันรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าผู้เช่าซื้อ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีเงินเดือนเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระต่อคันต่อเดือน เหมือนกับผู้เช่าซื้อ

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะต้องเจออะไรบ้าง

 • ยอดจัดไฟแนนซ์ที่สูง เมื่อไม่มีการจ่ายเงินดาวน์ ทำให้ยอดขอสินเชื่อสูง ถ้าหากนำยอดนี้มาคำนวณรวมกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยภาษี 7% เข้าไปแล้ว จะทำให้ยอดที่จะต้องผ่อนในแต่ละงวดสูงตามไปด้วย เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการขอสินเชื่อในลักษณะนี้

 • ค่างวดผ่อนรถต่อเดือนที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากยอดดาวน์รถได้ถูกคำนวณรวมกับยอดจัดเต็มจำนวนและดอกเบี้ย มาเฉลี่ยเป็นค่าผ่อนรถแต่ละเดือน ซึ่งจะส่งผลต่อภาระที่ต้องจ่ายมากขึ้น เมื่อเทียบกับการวางเงินดาวน์ไว้ส่วนหนึ่งตามไฟแนนซ์หรือธนาคารกำหนด

 • ดอกเบี้ยที่สูง “เงินดาวน์” จะทำหน้าที่ช่วยลดภาระในการผ่อนชำระต่อเดือนโดยรวม ยิ่งจ่ายเงินดาวน์สูง เมื่อคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย ค่างวดต่อเดือนก็จะจ่ายน้อยลง แต่สำหรับผู้เช่าซื้อที่เลือกฟรีดาวน์ นอกจากจะต้องรับผิดชอบค่ารถแบบเต็มจำนวนแล้ว เมื่อคำนวณดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยแบบดาวน์ 0% จะสูงกว่าปกติ โดยจะมีตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป และหากค้างชำระค่างวดแต่ละเดือนก็จะถูกนำมาทบต่อเนื่อง กลายเป็นดอกเบี้ยสะสมที่จะส่งผลต่อค่างวดผ่อนรถที่สูงขึ้นไปอีก

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

การเลือกเบี้ยประกันภัยรถยนต์deductibleที่เหมาะสมundefined
29 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ หนึ่งในการตัดสินใจที่คุณต้องทำคือจำนวนเงินdeductibleได้ หรือจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายก่อนที่ประกันจะเริ่มมีผล

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การวางแผนทางการเงินและความเสี่ยงภัยundefined
23 ธันวาคม พ.ศ.2564

การวางแผนทางการเงินและความเสี่ยงภัย ในการวางแผนทางการเงินควรคำนึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ขับรถในสายหมอกยังไงundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

ขับรถในสายหมอกยังไง แม้ว่าคุณจะเป็นมือโปรในการขับขี่ขนาดไหนก็ไม่ควรประมาทกับการขับขี่ในสายหมอก เพราะสภาพอากาศที่หมอกหนานั้นเป็นปัจจัยนึงที่อาจทำให้การขับขี่ของคุณยากขึ้นและสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ มาดูเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คุณขับขี่ปลอดภัย เพื่อรับมือแม้ในหมอกที่หนาแน่นที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

มีการขับขี่อย่างไรทำให้การเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

มีการขับขี่อย่างไรทำให้การเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณไม่จำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงปรับเปลี่ยนการขับขี่และการดูแลรถของคุณตาม 10 วิธีนี้ เพื่อช่วยให้รถของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำความเข้าใจประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ในประเทศไทย ความคุ้มครองสำหรับรถของคุณundefined
26 เมษายน พ.ศ.2566

ค้นพบสิทธิประโยชน์ของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ในประเทศไทย หรือที่เรียกว่าความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับการปกป้องรถของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับความคุ้มครอง ตัวเลือกการปรับแต่ง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ทำให้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าสำหรับผู้ขับขี่ชาวไทย ติดต่อเราเพื่อรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่ตรงใจกับความต้องการของรถคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การใช้รถยนต์โหมดสปอร์ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

การใช้รถยนต์โหมดสปอร์ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด รถยนต์ในปัจจุบันนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตัวอย่างเช่น รถยนต์บางคันก็มีปุ่ม ECO MODE ซึ่งเป็นโหมดรถยนต์ที่ปรับกลไกการทำงานที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันในการขับขี่ของคุณ และอีกหนึ่งโหมดรถยนต์ที่สายซิ่งต้องชอบแน่ๆ ก็คือ SPORT MODE

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561