LINE

การออกรถฟรีดาวน์

การออกรถฟรีดาวน์

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถใหม่หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินและเคยเห็นคำว่า “ฟรีดาวน์” หรือ “ดาวน์ 0%” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกในการออกรถได้ ถึงแม้จะยังไม่มีเงินก้อนในการจัดซื้อ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักความหมายของการออกรถฟรีดาวน์ ว่าคืออะไร ต้องจ่ายอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% คืออะไร

ปกติการซื้อรถแบบผ่อนคุณต้องจ่ายเงินสดส่วนหนึ่ง เป็นจำนวนเงินที่คิดจากส่วนต่างระหว่างยอดจัดไฟแนนซ์กับราคารถ เรียกง่าย ๆ ว่า “เงินดาวน์” หรือ “ค่าดาวน์รถ” คือเงินก้อนแรกที่จะต้องถูกจ่ายไปก่อนที่จะซื้อรถยนต์ โดยเป็นส่วนที่ไม่ถูกคิดดอกเบี้ย ยิ่งดาวน์ในสัดส่วนที่มาก ยิ่งทำให้สามารถผ่อนชำระรายงวดได้ในจำนวนที่น้อยลง ซึ่งเท่ากับว่าช่วยให้เสียดอกเบี้ยน้อยลงตามไปด้วย ทั้งนี้ เงินดาวน์จะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของค่ายรถและโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยปกติสัดส่วนของการดาวน์รถจะอยู่ที่ประมาณ 25-40 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ

นอกจากนั้นในการออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะมีข้อกำหนดของแต่ละสินเชื่อที่ต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งคิดค่าดอกเบี้ยเป็น 2 ช่วง เช่น เมื่อผ่อนรถแบบ 7 ปี ใน 4 ปีแรกจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ขึ้นไป ส่วนใน 3 ปีหลังจะนำเงินส่วนที่เหลือมาคำนวณใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 แต่จะมีผลดีกับผู้ที่มีเงินก้อนและไม่อยากเสียดอกเบี้ยนาน ๆ โดยสามารถปิดยอดจ่ายเงินก้อนได้ในช่วง 3 ปีหลัง โดยไม่เสียดอกเบี้ยเลย

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

แม้ว่าฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เช่าซื้อที่ต้องการออกรถทันที จ่ายทีหลัง แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ เพราะทางไฟแนนซ์ หรือธนาคาร จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่มีความเข้มงวดและรัดกุมมากกว่าการซื้อรถแบบปกติ หรือซื้อแบบวางเงินดาวน์ โดยคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ มีดังนี้

 • รายได้จะต้องเป็น 2 เท่าของยอดผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานเงินเดือนต้องเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ เช่น มีเงินเดือน 12,000 บาท ต้องการออกรถฟรีดาวน์ ยอดผ่อน 8,000 บาท 60 งวด ซึ่งรายได้เป็น 2 เท่า คือ 16,000 บาท แต่รายได้ของผู้เช่าซื้อมีเพียง 12,000 บาท อันนี้จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

 • ไม่ติดเครดิตบูโร ผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีประวัติการชำระล่าช้ากับสถาบันเครดิตบูโร หรือเป็นผู้ปลอดภาระหนี้ในระยะเวลาหนึ่ง

 • มีที่อยู่ชัดเจน จะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งชัดเจน และสามารถติดต่อได้

 • อายุงาน ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอาชีพการงานที่มั่งคง โดยจะต้องมีอายุการทำงานในสถานที่นั้นเกิน 3 เดือนขึ้นไป

 • ลักษณะของอาชีพ การงานและอาชีพก็ส่งผลต่อการประเมินต่อการพิจารณา เช่น พนักงานบริษัท, เจ้าของกิจการ, รับราชการ, ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ส่วนอาชีพฟรีแลนซ์ เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกร จะไม่เข้าเงื่อนไขของสถาบันการเงิน มีผลต่อการพิจารณาได้

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการออกรถแบบฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเช่าซื้อรถ ไปดูกัน

 • บัตรประชาชน

 • ทะเบียนบ้านตัวจริง

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยทางบริษัทที่ทำงานอยู่

 • หนังสือรับรองเงินเดือน ที่มีตราประทับของทางบริษัท

 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • เอกสารรายงานสถานะเครดิตบูโร (ถ้ามี)

 • ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ต้องจ่ายอะไรบ้าง

ในการออกรถฟรีดาวน์ ถึงแม้ว่าทางผู้เช่าซื้อจะไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ หรือเงินก้อนแรก แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อีก ประกอบไปด้วย

 • ค่ามัดจำป้ายแดง ป้ายแดง คือ ป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และกำหนดให้ผู้ขายต้องติดให้ผู้ซื้อในระหว่างที่รถยนต์รอจดทะเบียนกับกรมการขน ส่งทางบก ป้ายแดงจะมีค่ามัดจำประมาณ 2,000-3,000 บาท และจะได้รับเงินคืนในวันที่เราไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาว อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าซื้อควรนำป้ายแดงที่ได้จากศูนย์มาตรวจสอบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้อง ไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม เพื่อป้องกันปัญหาเมื่อโดนตำรวจเรียกตรวจสอบการใช้รถป้ายแดง

 • ค่าจดทะเบียนรถ ในการออกรถใหม่จะต้องมีค่าจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งมีราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดตัวรถและเครื่องยนต์ว่ามีกี่ซี.ซี. โดยในขั้นการจดทะเบียนรถป้ายแดง ทางผู้ขายหรือศูนย์รถจะเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยทางศูนย์อาจจะมีการบวกเพิ่มค่าบริการเข้าไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะถือเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่าการที่เราไปติดต่อกรมขนส่งเอง โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประกอบไปด้วย อัตราค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท และค่าต่อภาษีรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทรถและเครื่องยนต์)

 • ประกันสินเชื่อรถยนต์ การออกรถฟรีดาวน์ ทางไฟแนนซ์จะให้ผู้เช่าซื้อทำประกันสินเชื่อรถยนต์แนบไปด้วย เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถแบบผ่อนแล้ว จะทำให้ภาระการชำระค่ารถทั้งหมดตกไปเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ทำการขอสินเชื่อ เสมือนทางบริษัทหรือไฟแนนซ์ต้องมาแบกรับความเสี่ยงจากทางผู้เช่าซื้อ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะดุดระหว่างการชำระเบี้ยและเพิ่มหลักประกันความ มั่นใจ ทางบริษัทผู้ให้สินเชื่อจึงยื่นข้อเสนอด้วยประกันสินเชื่อรถยนต์ ป้องกันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ลดความเสี่ยงทั้งทางผู้เช่าซื้อและผู้ให้กู้ โดยค่าเบี้ยประกันสินเชื่อรถยนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะมีเรตราคา ที่เท่าไหร่

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ไหม

การออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยง หากผู้กู้ไม่ผ่อนชำระค่างวด โดยผู้ค้ำประกันรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าผู้เช่าซื้อ โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีเงินเดือนเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระต่อคันต่อเดือน เหมือนกับผู้เช่าซื้อ

ออกรถฟรีดาวน์ หรือดาวน์ 0% จะต้องเจออะไรบ้าง

 • ยอดจัดไฟแนนซ์ที่สูง เมื่อไม่มีการจ่ายเงินดาวน์ ทำให้ยอดขอสินเชื่อสูง ถ้าหากนำยอดนี้มาคำนวณรวมกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยภาษี 7% เข้าไปแล้ว จะทำให้ยอดที่จะต้องผ่อนในแต่ละงวดสูงตามไปด้วย เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการขอสินเชื่อในลักษณะนี้

 • ค่างวดผ่อนรถต่อเดือนที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากยอดดาวน์รถได้ถูกคำนวณรวมกับยอดจัดเต็มจำนวนและดอกเบี้ย มาเฉลี่ยเป็นค่าผ่อนรถแต่ละเดือน ซึ่งจะส่งผลต่อภาระที่ต้องจ่ายมากขึ้น เมื่อเทียบกับการวางเงินดาวน์ไว้ส่วนหนึ่งตามไฟแนนซ์หรือธนาคารกำหนด

 • ดอกเบี้ยที่สูง “เงินดาวน์” จะทำหน้าที่ช่วยลดภาระในการผ่อนชำระต่อเดือนโดยรวม ยิ่งจ่ายเงินดาวน์สูง เมื่อคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย ค่างวดต่อเดือนก็จะจ่ายน้อยลง แต่สำหรับผู้เช่าซื้อที่เลือกฟรีดาวน์ นอกจากจะต้องรับผิดชอบค่ารถแบบเต็มจำนวนแล้ว เมื่อคำนวณดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยแบบดาวน์ 0% จะสูงกว่าปกติ โดยจะมีตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป และหากค้างชำระค่างวดแต่ละเดือนก็จะถูกนำมาทบต่อเนื่อง กลายเป็นดอกเบี้ยสะสมที่จะส่งผลต่อค่างวดผ่อนรถที่สูงขึ้นไปอีก

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

โดยสารแกร้ปประกันคุ้มครองไหมundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

โดยสารแกร้ปประกันคุ้มครองไหม การเดินทางสัญจรก็เช่นเดียวกัน ใกล้ไกลแค่ไหนไปได้รวดเร็วไม่มีหลงทาง หรือไม่ประสงค์ขับรถเพียงแค่เรียกบริการบนมือถือ แล้วไม่ต้องรอนาน รถแท็กซี่สาธารณะถึงหน้าบ้านพร้อมรับส่งโดยพลัน และแน่นอนรถบริการในเครือข่ายแกร้ป/อูเบอร์ได้รับความนิยมมาก เพราะจุดพึงพอใจอยู่ที่อารมณ์นั่งรถส่วนตัวมิใช่รถรับจ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เลือกไขมันที่ดีต่อสุขภาพundefined
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การกินเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคเรื้อรัง อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันมากมายมันอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกินเพื่อสุขภาพและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

แมวอ้วกเป็นสีเหลืองundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

สัญญาณเตือนแมวอาเจียนสีเหลือง ต้องทำอย่างไร? สำหรับคนที่รักการเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจ คงกลายเป็นทาสแมวกันแบบถ้วนหน้า ไม่ว่าลูกแมวน้อยจะกินอะไร เล่นอะไร

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เติมน้ำมันผิด ทำยังไงดีundefined
16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เติมน้ำมันผิด ทำยังไงดี เติมน้ำมันผิด อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะการเติมน้ำมันผิดนั้นหากรู้เร็ว แก้ให้ทัน รถไม่มีพังแน่นอน ส่วนวิธีจะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

กลิ่นอันตรายของรถยนต์undefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

กลิ่นอันตรายของรถยนต์ เคยเป็นไหม? รถมีกลิ่นเหม็นแปลกๆ ทำความสะอาดยังไงก็ไม่หาย กลิ่นเหล่านั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของรถคุณได้ งั้นมาเช็คกันดีกว่า ว่ากลิ่นแบบไหนบอกถึงปัญหาส่วนไหนของรถบ้าง?

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีตรวจเช็คยางรถยนต์ด้วยตัวเองทำได้จากที่บ้านundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

วิธีตรวจเช็คยางรถยนต์ด้วยตัวเองทำได้จากที่บ้าน ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่คอยช่วยทำหน้าที่ รับน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุก, ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากพื้นถนน, เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนทิศทางการขับขี่และเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและหยุดรถ และที่ขาดไปไม่ได้ในการบำรุงรักษารถยนต์เลยก็คือการตรวจเช็คสภาพของยางรถยนต์

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561