LINE

คำถามที่พบบ่อยในหัวข้อประกันรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยในหัวข้อประกันรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เชื่อว่าผู้ที่ใช้รถยนต์คงต้องทำ “ประกันรถยนต์” กันอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้มีรถยนต์ นอกจากจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอกแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันที่ทำประกันด้วย อย่างไรก็ตาม ประกันรถยนต์ยังมีความคุ้มครองที่นอกเหนือจากนี้ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันรถยนต์ กับ 10 คำถามที่พบบ่อย จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับ

10 คำถามที่พบบ่อยในเรื่องประกันภัยรถยนต์

  • เมาแล้วขับ ประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่ ?

หากผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นับเป็นอาการเมาแล้วขับ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันที่ทำประกันรถเอาไว้จะไม่ให้ความคุ้มครอง และจ่ายค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินกับผู้ขับขี่คืนภายหลัง แต่ถ้าเกิดตรวจสอบได้ว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทางบริษัทประกันจะชดใช้ให้เหมือนเดิม ตามความคุ้มครองที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่คนขับไม่มีใบขับขี่ ประกันจะคุ้มครองหรือไม่ ?

ในกรณีรถที่ขับเกิดอุบัติเหตุ และผู้ขับขี่ในขณะนั้นยังไม่มีใบขับขี่ ในกรณีแบบนี้ทางบริษัทประกันรถยนต์จะแยกออกเป็นสองเคส คือฝ่ายผิดและฝ่ายถูก ซึ่งจะมีการพิจารณาความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ในกรณีเป็นฝ่ายถูก

หากผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีใบขับขี่ แต่เป็นฝ่ายถูกและมีการเลือกทำประกันรถประเภท 1, 2+, 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมของรถคุณ อีกทั้งบริษัทประกันยังเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายผิดแทน แต่หากคุณไม่ได้ทำประกันรถยนต์ดังกล่าว คุณจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีเอง

ในกรณีเป็นฝ่ายผิด

หากเป็นกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด จะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดและไม่มีใบขับขี่จากสาเหตุอะไร เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้

→ไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกๆ กรณี แต่จะชดเชยความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเช่นเดิมตามข้อตกลงที่ ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

→กรณีที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาด้วย คุณจะต้องหาสำเนาหรือหลักฐานเพื่อมายืนยันกับทางบริษัทประกัน ถึงจะได้รับความคุ้มครองทั้งรถของผู้เอาประกันและรถของคู่กรณี

→กรณีพกใบขับขี่แต่หมดอายุ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกัน

→กรณีใบขับขี่ถูกยึด คุณจะต้องหาหลักฐานหรือสำเนามายืนยันกับทางบริษัทประกัน ทางประกันถึงจะให้ความคุ้มครองรถและคู่กรณี

  • หากเสียชีวิตในรถ ประกันคุ้มครองหรือไม่ ?

เมื่อมีการเสียชีวิตในรถคันที่ทำประกันไว้ ทางบริษัทประกันจะแยกพิจารณาตามประกันรถยนต์ภาคบังคับและประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ ซึ่งในส่วนของประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้เสียชีวิตจากการใช้รถ แต่ในส่วนของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่ได้ทำประกันรถเอาไว้ ตามเอกสารที่แนบไว้ตอนท้าย ถ้าหากมีการเสียชีวิตในรถ ทางประกันมีสิทธิ์ให้ความคุ้มครองตาม ร.ย. 01 เป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่หากได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองของ ร.ย. 02 แทน

  • รถที่ทำประกันรถชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับไม่ใช่ชื่อที่ระบุ เคลมประกันรถได้ไหม ?

หากรถที่คุณขับทำประกันชั้น 1 เอาไว้แบบระบุชื่อตั้งแต่แรก เมื่อเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ขณะนั้นไม่ใช่ชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากเป็นฝ่ายถูก คุณสามารถส่งเคลมประกันรถกับบริษัทประกันที่ทำไว้ได้ ไม่ว่าจะระบุชื่อคนขับหรือไม่ระบุชื่อก็ตาม เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายคู่กรณี แต่ถ้าเป็นฝ่ายผิด เจ้าของรถที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับคู่กรณี ทั้งทรัพย์สินและร่างกาย และหากต้องการซ่อมรถตัวเอง อาจต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทประกัน ในส่วนของ “ค่าผิดเงื่อนไข” นั่นเอง

  • ทำประกันรถหลังจากรถเกิดความเสียหาย ทำได้ไหม ?

คำตอบคือทำประกันรถได้ แต่ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากกรณีแบบนี้ร่องรอยเกิดก่อนการทำประกันรถ โดยทางบริษัทประกันจะมีการบันทึกร่องรอยเก่าเอาไว้ และจะรับผิดชอบเพียงแค่ร่องรอยที่เกิดขึ้นหลังจากทำประกันรถยนต์เท่านั้น ดังนั้นรถยนต์ที่จะทำประกันรถยนต์ควรอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก่อนทำ ประกันรถจะดีที่สุด

  • ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร ?

ค่าเสียหายส่วนแรก คือ กฎเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดเอาไว้ให้ทุกบริษัทประกันภัยได้ใช้ในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนขับรถมีความระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น และเพื่อป้องกันผู้ขับขี่ที่แจ้งเคลมประกันรถแบบไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัย ด้วยการขับรถประมาทหรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังมากพอ เพราะคิดว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับรถ ก็สามารถแจ้งเคลมประกันรถกับทางบริษัทประกันได้เลย ซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ → ค่าเสียหายส่วนแรกแบบบังคับ (Excess) คือ ค่าเสียหายสำหรับการเคลมประกันรถแบบแห้ง ที่อาจเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ชนเสา ชนประตู ขอบถนน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ต้องจ่ายกับไม่ต้องจ่าย ในกรณีที่ต้องจ่าย คือ เมื่อไม่สามารถระบุรายละเอียดของคู่กรณีได้ ได้แก่ ป้ายทะเบียน ตัวเลข ตัวอักษร จังหวัดที่ชัดเจนพอที่จะให้บริษัทประกันไปตามหาตัวคู่กรณีที่ต้องรับผิดชอบได้ และต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสียหายกับรถยนต์ของเรา หรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เอง ในกรณีที่ไม่ต้องจ่าย คือ เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูกและสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการชนแล้วทำให้เกิด ความเสียหายถึงกับ บุบ แตก ร้าว ระบุสาเหตุความเสียหายได้ชัดเจนพอที่จะให้บริษัทประกันไปตามหาต้นเหตุจนพบคนที ่ต้องรับผิดชอบได้ → ค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจ (Deductible) คือ ค่าเสียหายที่ผู้ซื้อประกันยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเองในกรณีที่เป็นฝ่ายผ ิ แลกกับการหักเงินส่วนต่างจากเบี้ยประกันทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ต้องจ่ายกับไม่ต้องจ่าย ในกรณีที่ต้องจ่าย คือ เป็นฝ่ายผิด ซึ่งจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกตามเหตุการณ์ ที่ได้ตกลงกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ลดค่าเบี้ยประกัน ให้บางส่วน ในกรณีที่ไม่ต้องจ่าย คือ เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูกและสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการชนแล้วทำให้ เกิดความเสียหายถึงกับ บุบ แตก ร้าว โดยระบุสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถได้ชัดเจนพอที่จะให้บริษัทประกัน ไปตามหาคู่กรณีคนที่ต้องรับผิดชอบได้ และในส่วนของส่วนลดเบี้ยประกันที่ตกลงเอาไว้ในตอนต้น จะถือว่าตกเป็นผลประโยชน์ของเจ้าของกรมธรรม์ทันที

  • ขายหรือโอนรถ ประกันรถยนต์ยังคุ้มครองอยู่หรือไม่ ? หากผู้เอาประกันขายหรือโอนรถให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกประกันภัย ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันตามกรมธรรม์ประกันรถยนต์ และบริษัทประกันต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์และให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ต่อไปต ลอดจนครบอายุของกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ แต่ในกรณีที่กรมธรรม์มีการระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยเดิมต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ต่อบริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงภัยที่ เปลี่ยนไป

  • อายุมีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์จริงไหม ? อายุมีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์โดยตรง ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยเบี้ยประกันรถยนต์แพง ผู้ขับขี่ที่มีอายุเยอะเบี้ยประกันรถยนต์ถูก เนื่องจากบริษัทประกันภัยเล็งเห็นว่า ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเกิดเหตุมากกว่า และมีอัตราความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ขับขี่ที่มาอายุเยอะและ มีประสบการณ์สูง ส่วนผู้ขับขี่ที่มีอายุเยอะเบี้ยประกันรถยนต์จะถูกลง เนื่องจากมีประสบการณ์การขับขี่ค่อนข้างสูง โดยเบี้ยประกันจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอายุของเจ้าของกรมธรรม์

  • ซ่อมห้างกับซ่อมอู่ ต่างกันอย่างไร ? ซ่อมห้าง คือ การที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุต้องซ่อม เจ้าของรถยนต์นำรถยนต์ไปซ่อมที่ศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆ หรือโดยอู่ที่ได้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่า ปกติแล้วประกันซ่อมห้างจะเป็นรถใหม่ที่มีอายุ 1-5 ปี ซึ่งอะไหล่ที่ใช้ซ่อมจะเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์บริการเท่านั้น ซึ่งข้อเสียในการซ่อมห้าง คือ อาจต้องรอคิวซ่อมรถยนต์นาน ซ่อมอู่ คือ การเข้ารับการซ่อมแซมตามอู่ทั่วๆ ไปที่มีข้อตกลงกับบริษัทประกันเอาไว้แล้ว ในกรณีที่เป็นรถยนต์ใหม่อายุ 1-3 ปี บริษัทประกันภัยจะใช้อะไหล่ในการซ่อมจากศูนย์ของแท้ในการจัดซ่อม หากเป็นรถยนต์ที่มีอายุมาก อาจใช้อะไหล่มือสองในการซ่อมแซมหรืออะไหล่คุณภาพเทียบเท่าของแท้แทน

  • เราสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ไหม ? ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ที่ทำอยู่กับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งต้องแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ โดยการยกเลิกกรมธรรม์จะมีผลหลังจากวันเวลาที่ระบุเอาไว้ในการแจ้ง

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

การกินอาหารเพื่อสุขภาพundefined
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การกินเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคเรื้อรัง อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลที่ขัดแย้งกันมากมายมันอาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกินเพื่อสุขภาพและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของคุณ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ราคาเบี้ยประกันรถไฟฟ้า MG MAXUS 9 คุ้มภัยโตเกียวมารีนundefined
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประกันรถไฟฟ้าเอ็มจีแม็กซัสไนน์ ราคาเบี้ยประกันรถไฟฟ้า MG MAXUS 9 รับประกันโดยบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ส่วนลดราคาพิเศษจากช่องทาง แสงทอง โบรคเกอร์ ทำประกันรถไฟฟ้าต้องทำกับแสงทอง โบรคเกอร์ ราคาเบี้ยประกันรถ mg maxus 9

แโ

แสงทอง โบรคเกอร์

ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไรundefined
18 มกราคม พ.ศ.2564

ค่าเสียหายส่วนแรกนี้คืออะไรกัน แล้วทำไมเราถึงต้องเป็นคนจ่ายด้วย ก็ในเมื่อเราเลือกทำประกันรถยนต์จ่ายค่าเบี้ยประกันแล้ว วันนี้แสงทองโบรคเกอร์จะมาแถลงไขให้กระจ่างเอง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ปัญหากระจกรถยนต์ฝืดเกิดจากอะไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

ปัญหากระจกรถยนต์ฝืดเกิดจากอะไร ผู้ขับขี่เคยสงสัยหรือเคยเจอปัญหากระจกรถยนต์ไฟฟ้าฝืด เลื่อนขึ้นเลื่อนลงช้ามาก เกิดจากอะไร วันนี้เรามีคำตอบมาดูกันเลย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีปรับกระจกลดจุดบอดสายตาundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีปรับกระจกลดจุดบอดสายตา “ความปลอดภัย” คือสิ่งแรกที่ควรคำนึงไว้ตลอดเมื่อคุณขับรถอยู่บนท้องถนน โดยวิธีง่ายๆ ในการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและผู้ร่วมทางเดียวกันคือการปรับกระจกเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพที่ชัดเจน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่ออายุประกันรถไฟฟ้าเทสล่า(Tesla) - ทำประกันที่ไหนดีundefined
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันรถไฟฟ้า เทสล่า(Tesla) ความคุ้มครองความเสี่ยงของรถของคุณ การเลือกต่อประกันรถไฟฟ้า Tesla โดยคุ้มภัยประกันภัยและแสงทองโบรคเกอร์ เป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561