LINE

ทำไมต้องทำประกันชั้น1

ทำไมต้องทำประกันชั้น1

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ในรอบ 365 วันเราต่างก็ต้องมีแผนเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศกันอย่างน้อยสักครั้ง ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยเรื่องของงาน หรือจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ดี ซึ่งวิธีการเดินทางก็มีทั้งที่ไปกับขนส่งสาธารณะ การเดินทางไปกับขนส่งที่ถูกจ้างมาเพื่อไปเป็นหมู่คณะ และเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ทุกการเดินทางก็ถือว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของเราได้เช่นกัน ในแต่ละรอบที่ต้องออกเดินทางก็ยากที่จะคาดคะเนได้ว่าสามารถเกิดเหตุไม่คาดฝัน ขึ้นได้ไหม ด้วยเหตุนี้การที่ถือครอง ประกันการเดินทาง เอาไว้สักกรมธรรม์ก็เป็นหลักประกันความเสียหายต่อชีวิตของเราได้

ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี มีไว้แล้วอุ่นใจจริงหรือไม่

    เมื่อพูดถึงการเลือกแผนประกันทุกประเภทล้วนมีจุดมุ่งหมายหลักร่วม
    กันคือ มีผู้เข้ามาดูแลค่าใช้จ่าย 
    และมอบค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย 
    และทรัพย์สินของเรา 
    ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติภัยหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็ได้ 
    โดยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงแผนประกันที่เกิดจากอุบัติภัยไปหลาย
    แผนแล้ว ในคราวนี้ก็จะมาหาคำตอบเกี่ยวกับแผน 
    ประกันการเดินทางที่ไหนดี กันบ้าง จะมีความสำคัญอย่างไร 
    ทุกคนจำเป็นต้องทำไว้หรือไม่

     แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนั้น 
     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อมอบความคุ้มครองแก่บุคคลในช่วง
     เวลาเดินทาง เป็นแผนประกันภัยที่มีเวลาการคุ้มครองระยะสั้น 
     มีลักษณะการคุ้มครองแบบรายครั้ง เช่น 
     คุณมีแผนการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาไป-กลับรวม 5 วัน 
     หากเกิดอุบัติภัยในช่วงเวลาดังกล่าว 
     แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของผู้เอาประกัน 
     ก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกค่ารักษาพยาล ค่าชดเชยในกรณีต่าง ๆ 
     ตามข้อตกลงของประกันได้

     จึงสรุปได้ว่าความสำคัญของการถือครองแผนประกันดังกล่าวนี้เหมาะ
     กับผู้ที่กังวลถึงความเสี่ยงต่อการประสบภัยบางอย่างระหว่างการ
     เดินทางของตนเอง ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางแบบส่วนตัวเป็นประจำ 
     ควรจะต้องมีประกันสำหรับการเดินทางเป็นดีที่สุด ยกเว้น 
     การเดินทางพร้อมคณะนำเที่ยวเพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท
     ทัวร์รวมค่าทำประกันไว้แล้ว

ความคุ้มครองของประกันภัยสำหรับการเดินทาง

     ในส่วนขอบเขตความคุ้มครองที่จะได้รับจาก ประกันการเดินทาง 
     มีความคล้ายคลึงกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ยึดแผนประกัน
     แบบ อบ.1 เนื่องจากค่าชดเชยที่จะจ่ายให้ในกรณีบาดเจ็บ 
     สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
     หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตนั้นกำหนดว่าต้องเกิดจากอุบัติภัย
     เท่านั้น 
     ทำหน้าที่ดูแลความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกัน 
     และแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางยังคุ้มครองไปถึง

     - การสูญเสียทรัพย์สินระหว่างเดินทาง

     - ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกตั๋วการเดินทาง

     - รวมถึงกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยขึ้นระหว่างเดินทาง

     - การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนย้ายผู้ป่วย

     - การขนย้ายศพระหว่างประเทศในช่วงเอาประกันด้วย

ประเภทของแผนประกันการเดินทาง

    ก่อนที่จะมองหาว่าควร ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี 
    เราควรทราบก่อนว่า 
    แผนประกันแบบใดที่เหมาะกับการเดินทางของเรามากที่สุด 
    ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแผนประกันสำหรับการเดินทางจะแบ่งออกเป็น 2 
    ประเภทหลัก คือ

     1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว 
     เป็นรูปแบบแผนประกันที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า
     กำหนดว่าให้คุ้มครองเพียงระยะสั้น ๆ 
     ซึ่งจะให้ผลในช่วงเวลาเดินทางไปและเดินทางกลับของผู้เอาประกัน
     เท่านั้น ไม่ได้มีระยะคุ้มครองยืดยาวแบบแผนประกันภัยชนิดอื่น 
     ซึ่งเหมาะกับคนที่จำเป็นต้องเดินทางเป็นครั้งคราว

     2. ประกันการเดินทางแบบรายปี 
     เป็นแผนประกันที่มีอายุการคุ้มครอง 1 ปี 
     ไม่จำกัดว่าในระยะเวลา 365 
     วันของการทำประกันนั้นว่าต้องเดินทางกี่ครั้ง 
     เพียงอาจมีเงื่อนไขว่าการเดินทางแต่ละครั้งไม่ควรเกินกี่วัน 
     จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องเดินทางส่วนตัวเป็นประจำ 
     ช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากกับการซื้อประกันใหม่บ่อย ๆ นั่นเอง

อยากซื้อประกันการเดินทางสักแผนต้องเลือกอย่างไร

     พอพูดมาถึงตรงนี้คนที่กำลังมองว่าควร
      ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี 
      คงจะเกิดคำถามว่าต้องเลือกแผนประกันอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
      ทางเราเองก็มีหลักในการแผนประกันมาแนะนำเป็นหลักพิจารณาดู

     - พิจารณาจากจำนวนผู้เดินทางว่าเป็นแบบเดี่ยว แบบครอบครัว 
     หรือหมู่คณะที่ต้องเดินทางพร้อมกันหลายคน 
     เพราะแผนประกันแต่ละแบบจะมีราคาของเบี้ยประกันที่จ่ายไม่เท่า
     กัน

     - พิจารณาการซื้อประกันตามลักษณะการเดินทาง 
     หากเดินทางเป็นประจำใน 1 ปีการเลือกซื้อรายปีจะสะดวกมากกว่า 
     กลับกันหากนาน ๆ 
     ต้องออกเดินทางสักครั้งเลือกซื้อแบบรายเที่ยวจะเหมาะสมกว่า

     - เลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ 
     โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน 
     และประวัติการจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันว่าเป็นไปในแง่ลบ
     หรือไม่

ทำประกันเอาไว้เดินทางครั้งไหนย่อมอุ่นใจกว่า

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

แมวอ้วกเป็นสีเหลืองundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

สัญญาณเตือนแมวอาเจียนสีเหลือง ต้องทำอย่างไร? สำหรับคนที่รักการเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจ คงกลายเป็นทาสแมวกันแบบถ้วนหน้า ไม่ว่าลูกแมวน้อยจะกินอะไร เล่นอะไร

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันแบบสะสมทรัพย์และวิธีการทำงานundefined
10 พฤษภาคม พ.ศ.2566

การประกันแบบสะสมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทหนึ่งที่สามารถให้ความคุ้มครองทางการเงินและช่วยคุณออมเพื่ออนาคตของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าประกันแบบสะสมทรัพย์คืออะไรและทำงานอย่างไรในบทความนี้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิริยะ ประกันภัย โทร บริการลูกค้าด้วยการติดต่อง่ายผ่านโทรศัพท์undefined
30 เมษายน พ.ศ.2566

วิริยะ ประกันภัย โทร มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าผ่านโทรศัพท์ พร้อมความคุ้มครองที่ดีที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

อะไรในรถยนต์ที่ทำให้รถกินน้ำมันเชื้อเพลิงundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

เมื่อคุณสังเกตเห็นว่ารถเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันบ่อยจนผิดปกติ อาจเกิดจากรถของคุณมีอายุมากขึ้นและหลายชิ้นส่วนของรถเสื่อมสภาพลง ที่อาจทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากขึ้น เพื่อประหยัดน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมของรถและนี่คือส่วนที่อาจจะทำให้รถของคุณกินน้ำมันมากกว่าปกติ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีเช็ครถหลังเดินทางไกลundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีเช็ครถหลังเดินทางไกล ขอแชร์เคล็ดลับ วิธีเช็คสภาพรถยนต์หลังเดินทางไกล จุดไหนที่ต้องตรวจสอบดูว่าปกติดีอยู่? หรือมีส่วนที่ต้องซ่อมและเปลี่ยน บางจุดบ่งบอกว่าอันตรายหากปล่อยทิ้งไว้นาน วันนี้เรามาดูวิธีตรวจเช็ครถไปพร้อมกันว่ามีจุดไหนบ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วันหมดอายุของยางมีความสำคัญอย่างไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

วันหมดอายุของยางมีความสำคัญอย่างไร ยางรถยนต์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติจำนวนมาก เพราะฉะนั้นสารประกอบในยางรถยนต์ เมื่อถูกใช้งานไปสักระยะเวลาหนึ่งก็มีวันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ผลิตกับชิ้นส่วนอื่นๆ นอกจากการเอาใส่ใจดูแลรักษายางรถยนต์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอแล้ว การใส่ใจดูวันหมดอายุของยางรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561