LINE

ทำไมต้องทำประกันชั้น1

ทำไมต้องทำประกันชั้น1

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ในรอบ 365 วันเราต่างก็ต้องมีแผนเดินทางข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศกันอย่างน้อยสักครั้ง ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยเรื่องของงาน หรือจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ดี ซึ่งวิธีการเดินทางก็มีทั้งที่ไปกับขนส่งสาธารณะ การเดินทางไปกับขนส่งที่ถูกจ้างมาเพื่อไปเป็นหมู่คณะ และเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ทุกการเดินทางก็ถือว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของเราได้เช่นกัน ในแต่ละรอบที่ต้องออกเดินทางก็ยากที่จะคาดคะเนได้ว่าสามารถเกิดเหตุไม่คาดฝัน ขึ้นได้ไหม ด้วยเหตุนี้การที่ถือครอง ประกันการเดินทาง เอาไว้สักกรมธรรม์ก็เป็นหลักประกันความเสียหายต่อชีวิตของเราได้

ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี มีไว้แล้วอุ่นใจจริงหรือไม่

    เมื่อพูดถึงการเลือกแผนประกันทุกประเภทล้วนมีจุดมุ่งหมายหลักร่วม
    กันคือ มีผู้เข้ามาดูแลค่าใช้จ่าย 
    และมอบค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย 
    และทรัพย์สินของเรา 
    ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติภัยหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็ได้ 
    โดยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงแผนประกันที่เกิดจากอุบัติภัยไปหลาย
    แผนแล้ว ในคราวนี้ก็จะมาหาคำตอบเกี่ยวกับแผน 
    ประกันการเดินทางที่ไหนดี กันบ้าง จะมีความสำคัญอย่างไร 
    ทุกคนจำเป็นต้องทำไว้หรือไม่

     แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนั้น 
     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อมอบความคุ้มครองแก่บุคคลในช่วง
     เวลาเดินทาง เป็นแผนประกันภัยที่มีเวลาการคุ้มครองระยะสั้น 
     มีลักษณะการคุ้มครองแบบรายครั้ง เช่น 
     คุณมีแผนการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาไป-กลับรวม 5 วัน 
     หากเกิดอุบัติภัยในช่วงเวลาดังกล่าว 
     แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของผู้เอาประกัน 
     ก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกค่ารักษาพยาล ค่าชดเชยในกรณีต่าง ๆ 
     ตามข้อตกลงของประกันได้

     จึงสรุปได้ว่าความสำคัญของการถือครองแผนประกันดังกล่าวนี้เหมาะ
     กับผู้ที่กังวลถึงความเสี่ยงต่อการประสบภัยบางอย่างระหว่างการ
     เดินทางของตนเอง ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางแบบส่วนตัวเป็นประจำ 
     ควรจะต้องมีประกันสำหรับการเดินทางเป็นดีที่สุด ยกเว้น 
     การเดินทางพร้อมคณะนำเที่ยวเพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท
     ทัวร์รวมค่าทำประกันไว้แล้ว

ความคุ้มครองของประกันภัยสำหรับการเดินทาง

     ในส่วนขอบเขตความคุ้มครองที่จะได้รับจาก ประกันการเดินทาง 
     มีความคล้ายคลึงกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ยึดแผนประกัน
     แบบ อบ.1 เนื่องจากค่าชดเชยที่จะจ่ายให้ในกรณีบาดเจ็บ 
     สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
     หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตนั้นกำหนดว่าต้องเกิดจากอุบัติภัย
     เท่านั้น 
     ทำหน้าที่ดูแลความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกัน 
     และแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางยังคุ้มครองไปถึง

     - การสูญเสียทรัพย์สินระหว่างเดินทาง

     - ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกตั๋วการเดินทาง

     - รวมถึงกรณีที่เกิดความเจ็บป่วยขึ้นระหว่างเดินทาง

     - การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนย้ายผู้ป่วย

     - การขนย้ายศพระหว่างประเทศในช่วงเอาประกันด้วย

ประเภทของแผนประกันการเดินทาง

    ก่อนที่จะมองหาว่าควร ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี 
    เราควรทราบก่อนว่า 
    แผนประกันแบบใดที่เหมาะกับการเดินทางของเรามากที่สุด 
    ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแผนประกันสำหรับการเดินทางจะแบ่งออกเป็น 2 
    ประเภทหลัก คือ

     1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว 
     เป็นรูปแบบแผนประกันที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า
     กำหนดว่าให้คุ้มครองเพียงระยะสั้น ๆ 
     ซึ่งจะให้ผลในช่วงเวลาเดินทางไปและเดินทางกลับของผู้เอาประกัน
     เท่านั้น ไม่ได้มีระยะคุ้มครองยืดยาวแบบแผนประกันภัยชนิดอื่น 
     ซึ่งเหมาะกับคนที่จำเป็นต้องเดินทางเป็นครั้งคราว

     2. ประกันการเดินทางแบบรายปี 
     เป็นแผนประกันที่มีอายุการคุ้มครอง 1 ปี 
     ไม่จำกัดว่าในระยะเวลา 365 
     วันของการทำประกันนั้นว่าต้องเดินทางกี่ครั้ง 
     เพียงอาจมีเงื่อนไขว่าการเดินทางแต่ละครั้งไม่ควรเกินกี่วัน 
     จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องเดินทางส่วนตัวเป็นประจำ 
     ช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากกับการซื้อประกันใหม่บ่อย ๆ นั่นเอง

อยากซื้อประกันการเดินทางสักแผนต้องเลือกอย่างไร

     พอพูดมาถึงตรงนี้คนที่กำลังมองว่าควร
      ทำประกันการเดินทางที่ไหนดี 
      คงจะเกิดคำถามว่าต้องเลือกแผนประกันอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด
      ทางเราเองก็มีหลักในการแผนประกันมาแนะนำเป็นหลักพิจารณาดู

     - พิจารณาจากจำนวนผู้เดินทางว่าเป็นแบบเดี่ยว แบบครอบครัว 
     หรือหมู่คณะที่ต้องเดินทางพร้อมกันหลายคน 
     เพราะแผนประกันแต่ละแบบจะมีราคาของเบี้ยประกันที่จ่ายไม่เท่า
     กัน

     - พิจารณาการซื้อประกันตามลักษณะการเดินทาง 
     หากเดินทางเป็นประจำใน 1 ปีการเลือกซื้อรายปีจะสะดวกมากกว่า 
     กลับกันหากนาน ๆ 
     ต้องออกเดินทางสักครั้งเลือกซื้อแบบรายเที่ยวจะเหมาะสมกว่า

     - เลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ 
     โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน 
     และประวัติการจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันว่าเป็นไปในแง่ลบ
     หรือไม่

ทำประกันเอาไว้เดินทางครั้งไหนย่อมอุ่นใจกว่า

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่ทราบสิ่งนี้undefined
24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

อย่าพึ่งซื้อประกันถ้ายังไม่ทราบสิ่งนี้ เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องออกเดินทางกันเป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะด้วยการเดินเท้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของใกล้บ้าน การออกเดินทางไปทำกิจธุระต่างจังหวัดด้วยรถโดยสาร หรือแม้แต่การออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อทำงานหรือท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ดังนั้นการทำพ.ร.บ. รถยนต์ไว้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่างๆ ย่อมจะส่งผมดีต่อตัวคุณเอง คนที่ร่วมโดยสารมากับคุณ และเพื่อนร่วมทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีพัฒนามาถึงยุคดิจิทัล 4.0 การต่อพ.ร.บ. รถยนต์นั้น สามารถทำได้ง่าย สะดวก และไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดอีกต่อไป

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เผยประโยชน์ของประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่undefined
30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและราคาที่แข่งขันได้ของประกันภัยชั้น 1 รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แสงทอง โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อให้ทรัพย์สินมีค่าของคุณได้รับการปกป้องจากเหตุไม่คาดฝัน ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับใบเสนอราคาในแบบของคุณ!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธียืดอายุแอร์รถยนต์undefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธียืดอายุแอร์รถยนต์ เชื่อหรือไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามแต่ประเทศไทยก็ยังคงร้อนมากกว่า 80% ในรอบตลอด 1 ปีอยู่ดี พราะฉะนั้นอากาศที่ร้อนจึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการเกิด Heat Stroke และการเกิดเหงื่อเปียกชุ่มทำให้ดูไม่สะอาด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การค้นหากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ดีที่สุด สิ่งที่ควรพิจารณาundefined
24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นหาปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อค้นหากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ดีที่สุด สำรวจคุณสมบัติที่สำคัญ ตัวเลือกความคุ้มครอง และความมั่นคงทางการเงินของผู้ให้บริการประกันภัย เพื่อทำการตัดสินใจที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและมอบความปลอดภัยระยะยาว

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

หินดีดใส่กระจกรถ เคลมประกันได้ไหมundefined
16 กรกฎาคม พ.ศ.2565

หินดีดใส่กระจกรถ เคลมประกันได้ไหม เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งในสังคมออนไลน์ ถึงปัญหากวนใจที่หลายคนขับรถอยู่ดี ๆ ก็มีหินเจ้ากรรมลอยมาจากไหนไม่รู้ ทำเอากระจกหน้ารถแตกเสียหาย แล้วก็ไม่รู้จะเอาผิดกับใครดี แม้เจรจากับรถคันหน้าได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับการชดใช้เสมอไป

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารของรถยนต์มีความสำคัญอย่างไรundefined
30 กันยายน พ.ศ.2565

แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารของรถยนต์มีความสำคัญอย่างไร แผ่นกรองอากาศในห้องโดยสารมีความสำคัญที่คอยช่วยรักษาอากาศในรถยนต์ให้สดชื่นและมีอากาศถ่ายเทที่ดี แต่ถ้าปล่อยให้แผ่นกรองอากาศเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก เศษผงฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ อากาศในรถก็อาจมีกลิ่นเหม็นอับรู้สึกไม่สดชื่น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561