LINE

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักคืออะไร

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักคืออะไร

ชื่อผู้แต่ง : ทีมรับรอง เซ็นแบบวิศวกรรมของแสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ (๑) อุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (๒) ตู้ควบคุมระบบ และ (๓) อุปกรณ์เตือนภัย โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกัน ด้วยสายสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งระบบจะทำงานตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรืออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่ง มีการกำหนดไว้

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ มี ๒ แบบ

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ มี ๒ แบบ คือ (๑) แบบจุด (Spot Type) ตามภาพที่ ๒ และ (๒) แบบต่อเนื่อง (Linear Type) โดยแบบจุด แบ่ง เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทลำแสง (Photoelectric Type) และ (๒) ประเภท รวม (Combine Type) โดยแบบรวมนี้ สามารถตรวจจับได้ทั้งควันไฟและความ ร้อน โดยอุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual) เป็นต้น

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง มี ๒ ประเภท

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง มี ๒ ประเภท คือ (๑) อุปกรณ์รับส่งอยู่ในชุด เดียวกัน และ (๒) อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกัน โดยใช้ในการติดตั้ง กรณีหลังคาอาคารมีความสูงมากกว่า ๕ เมตร และมีระยะความยาวของอาคารมากกว่า ๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ในกรณีที่ระยะเกิน ๑๐๐ เมตร ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์นี้เพิ่มเติม

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน มี ๓ แบบ

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน มี ๓ แบบ คือ (๑) แบบความร้อนคงที่ (Fixed Temperature Type) เป็นการตรวจจับที่อุณหภูมิคงที่ เช่น ที่อุณหภูมิ ๕๗ องศาเซลเซียส เมื่อ เกิดเพลิงไหม้และในพื้นที่มีความร้อนถึงอุณหภูมินั้น อุปกรณ์จะทำงานทันที (๒) แบบความร้อน ผันแปร (Rate of Rise Type) อุปกรณ์จะทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่มีการเปลี่ยน อุณหภูมิ ๘ องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา ๑ นาที (๓) แบบรวม (Combine Type) โดยแบบนี้ เป็นการรวมอุปกรณ์ตรวจจับแบบ (๑) และแบบ (๒) มาใช้ในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถ ตรวจจับความร้อนได้ทั้ง ๒ แบบ

ในกรณีพื้นที่กระบวนการผลิต หรือพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ อุปกรณ์ ไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งภายในพื้นที่ ดังกล่าวต้องเป็นชนิดกันระเบิด (Explosion Proof Type) รวมทั้ง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนต้อง เป็นชนิดกันระเบิดเช่นเดียวกัน

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กลับมาที่ตู้ควบคุม โดยเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ก็สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ ด้วยการใช้มือ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ (๑) แบบกด และ (๒) แบบดึง

อุปกรณ์เตือนภัย มี ๓ แบบ คือ (๑) แบบเสียง ใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ใช้งานทั่วไป และ (๒) แบบแสง ใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือในพื้นที่มีเสียงดังจนไม่ สามารถติดตั้ง อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงได้ และ (๓) แบบรวม เป็นอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงและแสงรวมกัน ในอุปกรณ์เดียวกัน

ตู้ควบคุมระบบมีหน้าที่ในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ อัตโนมัติและ แบบมือถือ เมื่อตู้ควบคุมได้รับสัญญาณจะทำการประมวลผลแล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ เตือนภัย แบบเสียงหรือแสง โดยตู้ควบคุมมีหลายแบบซึ่งต้องมีการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่และ การใช้งานที่เหมาะสม การเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้ควบคุมไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ เตือนภัยต้องติดตั้งสายสัญญาณภายในท่อร้อยสายไฟเพื่อป้องกัน ความเสียหายต่างๆ เช่น การกระแทก สภาพการกัดกร่อน หรือการกัดแทะของสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งท่อร้อยสายไฟ และกล่องต่อสายสัญญาณต้องมีการทำสัญลักษณ์เพื่อให้แยกออกจากระบบไฟฟ้า อื่นๆ และเพื่อ ให้ทำการบำรุงรักษาระบบได้อย่างถูกต้อง

รับคำปรึกษาฟรี ติดต่อสอบถามโปรโมชั่นหรือราคาบริการพิเศษได้ที่ ค่าเซ็นแบบวิศวกรเครื่องกล หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

สีรถยนต์ควรดูแลยังไง เทคนิคดูแลสีรถให้สวยเหมือนใหม่undefined
26 กันยายน พ.ศ.2565

สีรถยนต์ควรดูแลยังไง เคล็ดลับดูแลสีรถยนต์ให้สวยใหม่อยู่ตลอดเวลามากฝากสำหรับคนรักรถเพียงทำตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้รถของคุณก็ใหม่เอี่ยมได้ตลอดเวลา

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รีเจเนเรทิฟเบรกกิ้งคืออะไรundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

รีเจเนเรทิฟเบรกกิ้งคืออะไร REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ก็คือ การเหยียบเบรกที่สร้างพลังงานจลน์ โดยรถของคุณใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นเมื่อเบรก แล้วใช้งานเลยหรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในภายหลัง ซึ่ง REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ได้มีการพัฒนามานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่ปี 1967 เป็นต้นไป กระบวนการนี้ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการเบรกและส่งกลับไปยังแบตเตอรี่ของรถยนต์ โดย REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ได้รับความนิยมจากความต้องการรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีปะยางมีกี่แบบundefined
2 ตุลาคม พ.ศ.2565

วิธีปะยางมีกี่แบบ เชื่อว่าผู้ขับขี่หลายคนต้องเคยประสบปัญหายางรถยนต์รั่วซึมขณะขับขี่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้รถยนต์รั่วขณะขับขี่นั้น ก็มาจากเศษวัสดุของมีคมที่ร่วงอยู่บนท้องถนน อย่างเช่น ตะปู น็อต เศษแก้วหรือของแหลมคมที่ผู้ขับขี่มักไม่ทันสังเกตเห็น ปัญหายางรถยนต์รั่วนั้น อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่เกินจะจัดการ เพราะซ่อมแซมได้ไม่ยากและราคาไม่สูง อีกทั้งมีร้านให้บริการอยู่ทั่วไปและการซ่อมแซมบางวิธีก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการรั่วของยาง โดยส่วนมากแล้วหากยางรถยนต์ไม่ได้เสียหายทั้งเส้นก็จะแก้ปัญหาด้วยการปะยางรถยนต์ได้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันรถไฟฟ้าเทสล่า tesla วิริยะ ประเภท 1undefined
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

แผนประกันที่เหมาะสมสำหรับรถไฟฟ้า Tesla วิริยะ ประเภท 1 สำหรับที่ต้องการการปกป้องทรัพย์สินของคุณ และความมั่นใจขณะขับขี่ที่มีคุณภาพ โดยแบรนด์ประกันอันดับ 1

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

บริการด้านวิศวกรรมundefined
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บริการด้านวิศวกรรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

ไดชาร์จรถยนต์คืออะไร มีไว้ทำหน้าที่อะไรundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

ไดชาร์จรถยนต์คืออะไร มีไว้ทำหน้าที่อะไร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือไฟหน้ารถและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายในรถยนต์ ผู้ขับขี่หลายท่านอาจคิดว่าแบตเตอรี่นี่แหละที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้ามา แต่อันที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของพลังงานไฟฟ้านั้นคือเริ่มมาจากไดชาร์จรถยนต์ ที่ทำหน้าที่หลักช่วยในการจ่ายไฟ มาดูกันว่าไดชาร์จทำอะไรบ้างและทำงานอย่างไร

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561