LINE

ระบบน้ำดับเพลิง

ระบบน้ำดับเพลิง

ทเ

ชื่อผู้แต่ง : ทีมรับรอง เซ็นแบบวิศวกรรมของแสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำ สำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่าย น้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำประกอบด้วย ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงจะต้องมี เพียงพอในการส่งน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที ทั้งนี้ มาตรฐานในการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานสากล

การติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับสำหรับระบบน้ำดับเพลิง มีตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA

มาตรฐาน NFPA

มาตรฐานหมายเลข NFPA 13 คือ the Installation of Sprinkler Systems มาตรฐานหมายเลข NFPA 14 คือ the Installation of Standpipe and Hose Systems มาตรฐานหมายเลข NFPA 15 คือ Water Spray Fixed Systems for Fire Protection มาตรฐานหมายเลข NFPA 20 คือ the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection มาตรฐานหมายเลข NFPA 22 คือ Water Tanks for Private Fire Protection มาตรฐานหมายเลข NFPA 24 คือ the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

ระบบน้ำดับเพลิงของโรงงานจะต้องมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด ๒๑/๒ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดย สะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้

การส่งน้ำดับเพลิงให้กับระบบดับเพลิง

การส่งน้ำดับเพลิงให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องเป็น ไปตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA 20 ในประเทศไทย มี ๒ ลักษณะคือ (๑) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) ซึ่งอาจเป็นแบบ Horizontal Split-Case, แบบ End Suction หรือ แบบ In-Line ก็ได้, และ (๒) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง จะต้องติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำ จากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 20 ห้ามติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยมีระดับน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิง ต่ำกว่าตัวเครื่อง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) จะติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำของแหล่งน้ำดับเพลิง หรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่อง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ ใน กรณีที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องต่อกับแหล่งไฟฟ้าสำรองซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้า ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักของโรงงานดับ

คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA 20

มาตรฐาน NFPA 20 กำหนดคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังนี้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องส่งน้ำที่อัตราการไหลที่กำหนด ที่ความดันที่กำหนด ที่อัตราการส่งน้ำร้อยละ 140 ของอัตราการไหลที่กำหนด ความดันด้านส่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของความดันที่กำหนด และที่อัตราการส่งน้ำเท่ากับศูนย์ จะต้องมีค่าความดันด้านส่งไม่เกินร้อยละ 150 ของความดันที่กำหนด

รับคำปรึกษาฟรี ติดต่อสอบถามโปรโมชั่นหรือราคาบริการพิเศษได้ที่ ค่าเซ็นแบบวิศวกร หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ค้นพบราคาที่แข่งขันได้ของประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1 ที่บริษัท แสงทองโบรคเกอร์ จำกัดundefined
25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สงสัยเกี่ยวกับราคาประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1? ค้นหาว่าบริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้และความคุ้มครองพิเศษได้อย่างไร ตกลงกับแสงทองโบรคเกอร์เพื่อรับประกันราคาที่ดีที่สุดสำหรับประกันภัยรถยนต์วิริยะชั้น 1 ที่คุณต้องการ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า HYUNDAI IONIQ ของคุณ สิ่งที่คุณต้องรู้undefined
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หากคุณเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า HYUNDAI IONIQ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการประกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการลงทุนของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณจะมีความอุ่นใจในขณะเดินทาง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประโยชน์ของการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีundefined
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็ม ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกดีทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมอีกด้วย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

การวางพระหน้ารถundefined
25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การวางพระหน้ารถ ความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหน มักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง บางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่านาง บางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถ รวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ความสำคัญของการบำรุงรักษารถบรรทุกเป็นประจำในการลดการเคลมประกันภัยundefined
27 มกราคม พ.ศ.2566

ในฐานะเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบรรทุก สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ทำให้รถบรรทุกของคุณอยู่บนถนนเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาค่าประกันภัยให้ต่ำด้วย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เทียบกับชั้น 3+ - ทำความเข้าใจความแตกต่างundefined
30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบความแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และชั้น 3+ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดกับ บริษัท แสงทองโบรคเกอร์ จำกัด รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและโซลูชันการประกันส่วนบุคคล ติดต่อเราวันนี้!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561