LINE

ทำไมประกันถึงสำคัญ

ทำไมประกันถึงสำคัญ

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 24 กันยายน พ.ศ.2565

คุณได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนที่ใด

การประกันภัยเป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชดเชยอีกฝ่ายหนึ่งหากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เสี่ยงได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ รถยนต์ บ้าน และชีวิตคุณบอกได้เลย! บริษัทประกันภัยจะได้รับเงินจากลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงเหล่านี้ที่รับประกันโดยบริษัทประกันภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น (เช่น รถของคุณเสีย) ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่จ่ายเงิน แต่รวมถึงทุกคนที่ซื้อประกันจากบริษัทประกันรายนั้นด้วย!

การประกันภัยสามารถคุ้มครองคุณจากความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่:

สุขภาพ - อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บในที่ทำงาน ค่ารักษามะเร็ง การรักษาในโรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ การดูแลทันตกรรม ฯลฯ

ประกันทำให้คุณสบายใจ

ประกันภัยสามารถให้ความอุ่นใจ คุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน และคุณสามารถจดจ่อกับสิ่งอื่นได้

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ประกันตนจะได้รับค่าเบี้ยประกันสำหรับการครอบคลุมกรมธรรม์และสามารถเรียกคืนเงินจำนวนนี้จากผู้เอาประกันภัยหากมีการเรียกร้อง บริษัทประกันยังทำกำไรได้เมื่อพวกเขาขายผลิตภัณฑ์ประกันให้กับผู้บริโภค ดังนั้นสิ่งสำคัญคือพวกเขาสามารถสร้างรายได้จากการขายกรมธรรม์เหล่านั้นและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

การประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งทำให้เกิดภาระ ทางการเงิน

คุณอาจสงสัยว่า "เหตุใดการประกันภัยจึงสำคัญ"

การประกันภัยสามารถช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และแม้แต่รายได้ของคุณในกรณีฉุกเฉิน

มันส่งเสริมการออม

หากคุณมีประกันก็ส่งเสริมการออม คุณจ่ายเบี้ยประกันแล้วเมื่อคุณต้องการ บริษัทประกันภัยจะจ่ายคืนให้คุณ คุณสามารถใช้เงินเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือการศึกษา หรือหากไม่มีทางเลือกอื่นในการจ่ายเงินสำหรับความต้องการของคุณ เช่น หากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขัดขวางไม่ให้คุณทำงาน คุณสามารถใช้เงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้ แทนที่จะต้องยืมเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งอาจจะไม่เสมอไป เป็นไปได้).

การประกันภัยเป็นการลงทุนที่ประหยัดภาษี

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการประกันภัยคือสามารถประหยัดเงินได้โดยการปกป้องคุณจากการสูญเสียทางการเงิน เมื่อคุณชำระค่าประกันรถยนต์หรือบ้าน ส่วนหนึ่งของนโยบายคือการหักภาษี ซึ่งหมายความว่าหากคุณทำเงินได้น้อยกว่า $100,000 ต่อปี และไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายประเภทอื่นอย่างน้อยหนึ่งประเภท (เช่น การดูแลสุขภาพ) IRS จะอนุญาตให้คุณอ้างสิทธิ์การหักภาษีเงินได้สูงถึง $2,500! สิ่งนี้จะลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ยังใช้หากมีคนอื่นจ่ายเงินสำหรับความคุ้มครองของคุณ หากเธอหรือเธอยื่นภาษีร่วมกับคู่สมรส/คู่ครองของเธอ และคู่สมรสทั้งสองแยกกันยื่นแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง แต่ยื่นร่วมกันเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องทำ (และในทางกลับกัน) แต่ละคนสามารถเรียกร้องค่าหักลดหย่อนได้สูงถึง 10,000 ดอลลาร์ จากการกลับมาร่วมกันของพวกเขา!

ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิต

การประกันภัยเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย วัตถุประสงค์หลักของการประกันภัยคือเพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากความเสี่ยงหรืออันตราย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมประกันภัยเรียกว่าผู้เอาประกันภัย (ผู้ที่ซื้อความคุ้มครอง) ผู้ถือกรมธรรม์ (ผู้ที่ซื้อความคุ้มครอง) และผู้ประกันตน (ฝ่ายที่ให้ความคุ้มครอง)

ประกันภัยมีหลายประเภท: ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ กิจกรรมทางธุรกิจและการค้า การรักษาทางการแพทย์

การประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

การประกันภัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง เป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ประกันภัยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คุณในกรณีฉุกเฉิน เช่น ปัญหาสุขภาพหรือภัยธรรมชาติ

การประกันภัยยังช่วยประหยัดเงินด้วยการทำให้ผู้บริโภคสบายใจเมื่อพวกเขาไม่สามารถจ่ายบิลได้ในเวลาที่ครบกำหนด (เช่น จ่ายค่าเช่า) เมื่อคุณมีประกัน มีเหตุผลน้อยลงที่คุณจะต้องยืมเงินจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว—และใช้เวลากังวลเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้เหล่านั้นมากกว่าที่จะสามารถ จ่ายได้จริง!

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

มองหาประกันภัยอยู่หรือไม่ ทำประกันผ่านแสงทองโบรคเกอร์รับส่วนลดและสิทธิพิเศษได้เลย สอบถามได้ทุกประกันวินาศภัย ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ฟ้าผ่าปรากฏการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบ้านและทรัพย์สินundefined
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบ้านและทรัพย์สิน ทุกๆ ปี บ้านหลายพันหลังได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงและเป็นภาระทางการเงินที่สำคัญสำหรับเจ้าของบ้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้าแมวดี Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท)undefined
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ต่อประกันรถยนต์ของ Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท) ช่องทางพิเศษ ซึ่งแสงทอง โบรคเกอร์เสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันรถ Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท) สะดวกสบาย บริการคุณภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อประกันที่ดีที่สุด ประกันรถไฟฟ้าบีวายดี แอกซ่าประกันภัย คุ้มภัยประกันภัย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้า เทสล่า (Tesla) แอลเอ็มจีประกันภัย(LMG)undefined
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันรถยนต์ เทสล่า (Tesla) ความคุ้มครองที่เหมาะสม แอลเอ็มจีประกันภัยผ่านช่องทางพิเศษที่แสงทอง โบรคเกอร์ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครอบคลุมและคุ้มค่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถ NETA V (เนต้าวี) ช่องทางพิเศษ แสงทอง โบรคเกอร์undefined
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ต่อประกันรถยนต์ของ NETA V ช่องทางพิเศษ ซึ่งแสงทอง โบรคเกอร์เสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันรถ NETA V สะดวกสบาย บริการคุณภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อประกันที่ดีที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันแบบไหนเหมาะกับคนขับรถบ่อยundefined
24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ในยุคนี้ใครๆ ก็อยากประหยัดเงินในกระเป๋า อะไรจ่ายน้องลงได้ก็ต้องทำ แต่รายจ่ายสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับคนมีรถยนต์ หนึ่งในนั้นคือประกัน แต่บางคนอาจยังไม่แน่ใจว่าต้องเลือกประกันแบบไหนถึงจะคุ้ม บางคนอาจจะรู้แต่ประกันชั้น 1 เพราะคุ้มครองทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ขับรถบ่อย ประวัติการขับขี่ค่อนข้างดี อยากจ่ายให้น้อยลง แต่ต้องการความคุ้มครองใกล้เคียงประกันชั้น 1 ยังมีประกันรถตัวอื่นตอบโจทย์ได้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ขับรถชนหมา ประกันช่วยอะไรไหมundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ขับรถชนหมา ประกันช่วยอะไรไหม ขับรถชนสุนัข ใครผิด ประกันภัยช่วยอะไรได้บ้าง ? อุบัติเหตุรถชนสุนัขบนถนนเป็นข่าวให้เห็นกันบ่อยๆ ถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเราเอง ใครเป็นคู่กรณี ใครเป็นฝ่ายผิด ประกันภัยช่วยอะไรได้บ้าง มาไล่เรียงดูกันเป็นขั้นๆ ไป

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากประกันภัยออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561