LINE

เบี้ยประกันชีวิตกับเบี้ยประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร

เบี้ยประกันชีวิตกับเบี้ยประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นประกันที่สำคัญ 2 ประเภทที่ให้ความคุ้มครองในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ เมื่อเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองประเภทนี้

ความแตกต่างของเบี้ยประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

  1. วัตถุประสงค์และความครอบคลุม: เบี้ยประกันชีวิต: ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต มีการจ่ายเงินที่เรียกว่าผลประโยชน์การเสียชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่คุณกำหนดเมื่อคุณเสียชีวิต โดยทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครองจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ สภาวะสุขภาพ และระดับรายได้ของคุณ เบี้ยประกันสุขภาพ: ในทางกลับกัน ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการดูแลป้องกัน เบี้ยประกันสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนที่บริษัทประกันใช้เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคุณ รวมถึงการไปพบแพทย์ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ายา และการรักษา

  2. ปัจจัยการรับประกันภัย: เบี้ยประกันชีวิต: เบี้ยประกันชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ สุขภาพโดยรวม ทางเลือกในการใช้ชีวิต (เช่น สถานะการสูบบุหรี่) อาชีพ และจำนวนเงินคุ้มครองที่ต้องการ บุคคลที่อายุน้อยและผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมักจ่ายเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า ในขณะที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจมีเบี้ยประกันภัยสูงกว่า เบี้ยประกันสุขภาพ: เบี้ยประกันสุขภาพพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ สถานที่ การสูบบุหรี่ ขนาดของครอบครัว และตัวเลือกความคุ้มครองที่คุณเลือก เบี้ยประกันภัยอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของแผน (เช่น บุคคล ครอบครัว หรือผู้สนับสนุนโดยนายจ้าง) ระดับความคุ้มครอง (เช่น การหักลดหย่อน การจ่ายร่วม และวงเงินที่ต้องจ่ายเอง) และเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มี

  3. ปัจจัยด้านต้นทุน: เบี้ยประกันชีวิต: เบี้ยประกันชีวิตมักจะค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกใช้กรมธรรม์แบบมีระยะ อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยสามารถเพิ่มขึ้นได้หากคุณเลือกนโยบายที่มีส่วนประกอบของมูลค่าเงินสด เช่น การประกันชีวิตทั้งหมดหรือการประกันชีวิตสากล เนื่องจากนโยบายเหล่านี้สร้างมูลค่าเงินสดและอาจเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการลงทุน เบี้ยประกันสุขภาพ: ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถผันผวนทุกปีเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อด้านการรักษาพยาบาล การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเคลมของผู้ประกันตน ปัจจัยด้านกฎระเบียบ และแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลโดยรวม นอกจากนี้ เบี้ยประกันภัยอาจเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

  4. ระยะเวลาคุ้มครอง: เบี้ยประกันชีวิต: กรมธรรม์ประกันชีวิตมักให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 10, 20 หรือ 30 ปี) หรือสามารถคุ้มครองถาวรได้ โดยให้ความคุ้มครองไปจนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตระยะยาวมักจะต่ำกว่าการประกันชีวิตถาวร เบี้ยประกันสุขภาพ: โดยทั่วไปความคุ้มครองประกันสุขภาพจะต่ออายุทุกปีหรือตามระยะเวลาที่กำหนด เบี้ยประกันภัยจะชำระอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความคุ้มครองและอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงการต่ออายุเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

บทสรุป

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ความคุ้มครอง ปัจจัยการรับประกันภัย การพิจารณาค่าใช้จ่าย และระยะเวลาคุ้มครอง การประกันชีวิตให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตแก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันถึงแก่กรรม ในขณะที่การประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเมื่อเลือกกรมธรรม์และมั่นใจได้ว่าคุณมีความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการทางการเงินและการรักษาพยาบาลของคุณ พิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยเพื่อกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ทำประกันภัยสุขภาพ ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

เพราะสุขภาพคือทุนที่มีค่า เราควรปกป้องและดูแลเสมอ ด้วยประกันภัยสุขภาพที่มั่นคง คุณไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต รับประกันความเป็นสุขและความมั่นคงทั้งร่างกายและสมอง พร้อมด้วยการดูแลเอาใจใส่จากเราเพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีคุณค่าและสุขภาพที่แข็งแรง

ประกันภัยสุขภาพ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

วิธีตรวจสอบและเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ของคุณundefined
23 ธันวาคม พ.ศ.2565

ผ้าเบรกเป็นส่วนสำคัญของระบบเบรกของรถคุณ และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ารถของคุณจะหยุดอย่างปลอดภัย วิธีตรวจสอบและเปลี่ยนผ้าเบรกมีดังนี้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยรถยนต์สำหรับวัยรุ่นกับสิ่งที่คุณต้องรู้undefined
29 มกราคม พ.ศ.2566

ผู้ขับขี่วัยรุ่นเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเมื่อต้องทำประกันภัยรถยนต์ พวกเขาถือว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการขับขี่ ซึ่งอาจส่งผลให้เบี้ยประกันสูงขึ้น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้าแมวดี Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท)undefined
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ต่อประกันรถยนต์ของ Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท) ช่องทางพิเศษ ซึ่งแสงทอง โบรคเกอร์เสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันรถ Ora Good Cat (โอร่ากู๊ดแคท) สะดวกสบาย บริการคุณภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อประกันที่ดีที่สุด ประกันรถไฟฟ้าบีวายดี แอกซ่าประกันภัย คุ้มภัยประกันภัย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

น้ำหล่อเย็นต่ำมีอาการอย่างไรundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

น้ำหล่อเย็นต่ำมีอาการอย่างไร น้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ น้ำหล่อเย็นมีหน้าที่คอยช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เสียดสีกันในปั๊มน้ำของเครื่องยนต์และช่วยระบายความร้อนทำให้เครื่องยนต์มีอายุใช้งานยาวนานขึ้น ดังนั้นน้ำหล่อเย็นถือเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ขับขี่ไม่ควรละเลยในการตรวจสอบและไม่ควรปล่อยให้รถของคุณมีระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ความสำคัญของการประกันสุขภาพ เหตุใดจึงสำคัญundefined
24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นพบความสำคัญของการประกันสุขภาพและทำความเข้าใจว่าเหตุใดการมีประกันสุขภาพที่เพียงพอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีและการจัดการค่ารักษาพยาบาล เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการประกันสุขภาพและการให้ความคุ้มครองทางการเงินและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

โดนยกเลิกเที่ยวบิน ทำประกันการเดินทางเพื่อเยียวยาการเดินทางundefined
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข้อดีและความสำคัญของการทำประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองการยกเลิกเที่ยวบินของคุณ รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมและความสะดวกสบายในการซื้อประกันการเดินทางออนไลน์

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561